Daaglikse Heuningdruppels 2024

 


... soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek (Ps 119:11)

Die daaglikse heuningdruppels is ook op ons Facebook-groep. Klik hier:


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Wilna / Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)


Lees gerus enige van ons onlangse skryfsels in die tabel hieronder .....

Genadedood....
'n Uiters kontroversile onderwerp, waarop ek nie per s my opinie wil uitspreek nie, maar ek dink nogal baie daaraan. Is "lewe" heilig? Besluit God alleen of die mens mag lewe of nie? Binne watter raamwerke kan die mens self 'n besluit maak oor sy eie lewe? Wanneer mag uiterste lyding beindig word deur die mens?
Ek glo jy was dalk ook al in 'n situasie waar jy gewonder het of die dood van 'n geliefde nie groot genade sou wees nie.
Passiewe genadedood is wettig, deurdat jy 'n sogenaamde "lewendige" testament kan opstel waar jy jou wens uitspreek dat jy nie kunsmatig aan die lewe gehou wil word nie. Maar aktiewe genadedood is slegs in enkele land wettig, en dit is dan natuurlik onderworpe aan hordes rels en regulasies.
Maar, as mens hieroor gesels, kan dit nogal 'n tameletjie word.
Ek vertel eers vir jou 'n storie, dan dink jy wat jy in di situasie sou doen. Jare gelede was 'n vriend van my sterwend aan kanker en hy was al uitgemergel deur kanker behandeling, en hy was regtig op sy laaste. Ek het die aand by hom in die hospitaal gaan kuier, toe hy vir my die volgende s : "Willem, bid asseblief NOU vir my dat die Here my vannag sal kom haal, ek sien regtig nie kans vir ng 'n chemo sessie nie (die onkoloog wou weereens nog 'n rondte chemo doen). Bid asseblief dat ek vannag aan die slaap sal raak en nie more wakker word nie."
Wat sou jy doen? Sou jy daardie woorde gebid het in daardie omstandighede? As jy dit sou doen, sou jy probeer inmeng met God se wil oor lewe?
Ek het baie halfhartig 'n gebed gebid tot die strekking dat die Here die man se wil sal uitvoer. Maar hy het nie daardie nag gesterf nie, wel 5 dae later, presies soos wat hy begeer het. Hy het gaan slaap en nie weer wakker geword nie.
Waar trek mens die streep? Wat van 'n situasie waar 'n ouer persoon soveel pyn verduur dat hy/sy eerder die dood begeer? Is dit sonde?
Wel, kom ek vat jou nou na 'n baie groot probleem toe wat ons almal daagliks sien, indien jou opinie sou wees dat God alleen besluit oor lewe en dood.
Elkeen van ons het l die nodige kennis om te weet dat jy jou dood kan versnel met slegte gewoontes, en dus eintlik jou eie dood versnel met daardie gewoontes. Is jou eie lewe dan steeds heilig? Durf ons vir die Here vra vir goeie gesondheid as ons self ons liggame verwoes? Geld al die redenasies dan steeds rondom die neem van 'n lewe? Vermoor mense hulleself nie dalk s maklik nie? Wat van ho risiko sportsoorte? Wat van stres wat ons op onsself laai deur net te jaag na meer en meer materile dinge? Baie mense s hulle werk hulle dood, en dan kry hulle dit uiteindelik reg, ten kose van hulle families.
Die Bybel gee vir ons wonderlike riglyne oor hoe om 'n goeie gesonde, gebalanseerde lewe te lei.
Ek het nie antwoorde oor hierdie dinge nie, en my kop spring heen en weer oor dit.
Maar een ding weet ek, God wil die beste vir ons h, maar ons het 'n reuse verantwoordelikheid teenoor onsself en ons geliefdes. ~ Willem Botha

Ek plaas hierdie volgende artikel wat iemand anders geskryf het verbatim:

Genadedood
Die afgelope tyd was daar heelwat gepraat en geskryf oor di onderwerp. Wat is GENADEDOOD? Ek plaas hierdie artikel met die wete dat elkeen geregtig is op sy opinie.

Definisie:
HAT: ʼn Pynlose dood kunsmatig bewerkstellig uit meegevoel vir ʼn lyer aan ʼn ongeneeslike siekte. Dit staan ook bekend as eutanasie (eu = goed, wel; thanatos = dood; eutanasie = goed doodgaan). Dit verwys gewoonlik na die praktyk om ʼn lewe pynloos te beindig.

Agtergrond:
Soos ander bio-etiese probleme kan ons nie genadedood in wetlike en wetenskaplike isolasie benader nie. Dit is nie ʼn suiwer mediese probleem per s nie, maar ʼn morele probleem. Ons kan nie verwag dat geneeshere alleen hieroor moet besluit nie, alhoewel hulle ʼn definitiewe inset het om te lewer. Genadedood is deel van die debat tussen twee denksisteme in die wreld:

(a) God het die mens geskep na sy eie beeld. Die reg om lewe te vernietig is dus God sn. Selfs nie deernis vir iemand wat erge pyn ondervind, regverdig dit dat die mens ʼn lewe neem nie. As ons praat van genadedood praat ons in werklikheid van vals genade.

(b) Die mens het die reg om te kies wat met hom moet gebeur. As hy voel dat hy nie langer wil leef nie, is dit sy reg. In hierdie gevalle berus die keuse by die betrokke persoon of sy gesin. God speel geen rol in die keuse nie.

Geskiedenis:
Wat is die posisie van die geneesheer? Mense verwys na die Eed van Hippocrates. Hippocrates is in 5de eeu voor Christus op die Griekse eiland Kos gebore en is veral bekend vir hierdie eed. Hierdie is ʼn heidense eed, want hy begin deur te sweer by Apollo, Eskulapius en ander gode. In hierdie eed s hy onder andere: Ek sal geen gevaarlike medisyne vir iemand gee as hy daarvoor vra nie; ek sal ook nie so iets voorstel nie. Die ou Grieke en Romeine het nie geglo dat lewe ten alle koste behou moet word nie. Hulle was nogal verdraagsaam ten opsigte van selfmoord deur mense wat sterwend was Sokrates is ʼn goeie voorbeeld. Hy het gif gedrink voor hy tereggestel kon word.
Die beskikbaarheid van allerlei middels wat mense kan doodmaak, het die belangstelling in genadedood laat toeneem. Eutanasie-verenigings is in Engeland (1935) en die VSA (1938) gestig om aggressiewe genadedood te bevorder. In 1937 word genadedood in Switserland gewettig, mits die persoon wat die lewe beindig, niks daaruit gaan baat nie.
Eugenetika (wetenskaplike ondersoek van alle faktore wat ʼn ras kan verbeter) was ʼn probleem in Nazi-Duitsland. Eksperimente is op mense uitgevoer. Onderliggend gaan dit oor die verbetering van die ras. Dit het begin by mense wat verstandelik erg gestrem was. Daarna kom die T4-program van die Nazis dit begin met kinders onder die ouderdom van 3 jaar wat geestelik of fisies gestrem was; dit word later uitgebrei na ouer kinders; later na inrigtings waar mense met geestesongesteldhede aangehou is. Laastens word dit uitgebrei na die konsentrasiekampe. Nou was die slagoffers nie meer mense met gestremdhede nie, maar Jode.
As gevolg van hierdie Nazi vergrype ontwikkel daar ʼn sterk stem teen genadedood na die Tweede Wreldoorlog. Sedertdien verander baie lande hulle siening in die sin dat hulle meer toegeeflik word. ʼn Goeie voorbeeld is Terri Schiavo. Sy het in Florida in die VSA gewoon. Teen 2005 was sy reeds 15 jaar bewusteloos. Sy word met ʼn maagbuis gevoed en so aan die lewe gehou. Haar man nader die hof met die versoek dat die maagbuis verwyder moet word. Die res van die familie (ook haar ouers) was daarteen gekant. Hy slaag met sy aansoek in die hof; die buis word verwyder en sy sterf kort daarna.

Die wetlike posisie:
Mense se sienings oor genadedood wissel baie van moord tot genade/verlossing. Aktiewe genadedood is onwettig in Suid-Afrika en in meeste ander lande. Die pasint het wel die reg om medisyne te weier al lei dit tot sy dood. Hierdie situasie is besig om baie vinnig te verander. Baie lande is besig om hulle wetgewing aan te pas om genadedood moontlik te maak. Sommige vorme van genadedood is wettig in Belgi, Luxemburg, Nederland, Switserland, Thailand, en die staat Oregon in die VSA.

Hoekom kry ons hierdie versagting van ons houding teenoor genadedood? Hoekom laat meer lande dit toe? Hoekom steun meer mense genadedood? Daar is veral drie faktore wat hier ʼn rol speel:

(a) Aanvanklik het die heiligheid van lewe ʼn deurslaggewende rol gespeel, maar in die moderne samelewing is die kwaliteit van lewe bepalend. Genadedood is dus ʼn optrede van deernis.

(b) Die klem op die reg van die mens om self te besluit ook oor sy eie liggaam. Dit is ʼn argument wat ons ook in die aborsie-debat kry.

(c) Die samelewing se vrees vir oud word en die dood.

Hierdie artikel is deur Coen Slabber, op Bybelkennis.co.za geplaas.


Slangetjies en leertjies.
Ek is seker jy het hierdie bordspeletjie hordes kere as kind gespeel. Die doel van die speletjie is om eerste by die eindpunt uit te kom, maar soms is jy gelukkig en jou merkertjie beland gereeld op 'n leertjie en jy vorder vinnig tot by die eindpunt. Maar o wee, met my geluk beland ek kort kort op 'n slangetjie en dan is ek maar weer net waar ek begin het.
Is die lewe nie ook maar so nie? Party mense tref net altyd die goeie geluk, maar ander nie. Die lewe is op en af, en soms gaan dit vir jare klopdisselboom, en dan eendag, uit die bloute tref 'n tragedie of slegte omstandighede jou en dan voel dit of jy reg van voor af moet begin. Dit lyk my ons het nie altyd al die keuses nie, maar dat buite faktore 'n groot rol speel.
"Verder het ek in hierdie wreld gesien: dit is nie die vinnigstes wat die reisies wen nie, nie die sterkstes wat die oorlog wen nie, nie di met wysheid wat kos het nie, nie die verstandiges wat ryk word nie, nie di met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid."(Pred. 9:11)
Dit s verseker nie dat God nie in beheer is nie. Maar ek lees hierin raak dat die Bybel voorsiening maak daarvoor dat omstandighede 'n rol speel in ons daaglikse lewe. Die vraag is nie of slegte dinge op jou pad gaan kom of nie, maar of jy bereid is om verder te speel en weer op te staan as jy platgeslaan is. Saam met God kan jy altyd weer begin, as jy wil. ~ Willem Botha, 15/02/2024

Is die Here in ons diens? Hoef Hy te verduidelik waarmee Hy besig is? Hoef Hy Homself te verdedig teen mense wat hulle geloof verloor het en wat alles wat Hy doen of s in twyfel trek? Hoef Hy te verduidelik as mense so graag s dat die Bybel homself weerspreek? Hoef Hy te antwoord as mense hulleself so vreeslik slim hou en dink hulle is verhewe bo Hom? Hoe arrogant kan mense nie raak nie, en hoe roekeloos kan hulle nie word nie. Wat is die mense per slot van rekening, die mens wat sy asem so maklik uitblaas en so maklik hulpeloos en hopeloos kan word?
Ek is seker jy word ook dikwels daarmee gekonfronteer, en dan voel dit of mense met hulle geykte redenasies die oorhand oor jou kry, en dat jy net eenvoudig nie antwoorde het nie. Vernaam as mense jou in 'n hoek druk met woorde soos: hoe kan 'n liefdevolle God sulke dinge toelaat? Ja, natuurlik het ek ook nie altyd antwoorde nie, maar ek sal nooit toelaat dat so iemand my laat twyfel in God nie.
Nou ja, Job het 'n goeie bloutjie geloop toe Hy ook die Here probeer aanvat het.
Toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit: Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd: Ek sal vra, antwoord jy My. Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gel het? Praat as jy die antwoord het. Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aanmekaargesit, daardie oggend toe die sterre saamgesing het en al die hemelinge gejubel het? Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek, hom met donkerte toegemaak. Ek het vir hom perke gestel, hom agter slot en grendel gesit. Ek het ges: Tot hiertoe mag jy kom, nie verder nie; hier is die grens van jou magtige golwe. Het jy, Job, in jou tyd die mre beveel om te kom? Weet jy waar die daeraad vandaan kom? Die daeraad wat lig oor die hele aarde bring sodat die goddeloses nie in die donker kan bly skuil nie?" (Job 38 : 1-13)
Hierdie volgende woorde van die Here spreek boekdele! Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie?
Maar in hoofstuk 39 blaas Job die aftog.
Job het toe vir die Here ges: Ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe sou ek U kon antwoord? Ek sal liewer stilbly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie, ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stilbly. (Job 39 : 36 - 38)
Ek het al menigmaal in my lewe eintlik dieselfde gedoen, maar ek het net besef Hy is soewerein en Hy weet die beste. Ek volstaan ook maar eerder met Job se woorde:- "... maar nou sal ek stilbly" ~ Willem Botha, 05/02/2024

Willem stuur vandag vir ons gesin n skermgreep, wat hy rens gesien het. Dit s dat dit vandag, 1 Februarie, wreldoptimis dag is. Dit s daarby dat die doel van die dag is om vir mense die kans te gee om eerder die glas as half-vol te sien teenoor half-leeg, om te fokus op die positiewe kant van n saak, to look at the bright side! Ai hoe wonderlik sou dit wees as die hele wreld rgtig vir vandag optimisties kon wees. Meer nog, hoe wonderlik sou dit wees as ons as Christene vandag optimisties kon wees. Of ng beter: as ons elke dag optimisties kon wees. Optimism is an attitude reflecting a belief or hope that the outcome of some specific endeavor, or outcomes in general, will be positive, favorable, and desirable. dis die definisie van optimisme, aldus Wikipedia. Daar is s baie aanhalings oor optimisme en oor n positiewe ingesteldheid. Ek hou daarvan om dit te lees en myself te probeer motiveer en inspireer om mr optimisties te wees. Dis ook goed vir my om swartgallige mense te probeer vermy en die geselskap op te soek (in lewende lywe n op plekke soos Facebook!) van positiewe mense, met n optimistiese uitkyk, mense wat hoopvol is en verby die lelike, verby die probleme, verby die gemors na die mooi in alles soek (en vind!) en daai optimisme deel in hulle getuienis n wys in hulle lewe. Vir ons as Christene is optimisme eintlik meer as net positiewe denke, dis gesetel in die hoop wat ons het. Ons positiewe denke is vasgeanker in iets ewig en onveranderd, in Iemand wat die toekoms ken, wat die heelal in sy hand hou, wat sy beloftes nakom. Daarom moet ons aanhou om die dinge to glo en te s wat ons hoop, ons moenie daaroor twyfel nie. Ons kan baie seker wees daarvan omdat God dit belowe het en Hy sal doen wat Hy belowe het. (Heb. 10:23, Bybel vir almal-vertaling) Sonder n persoonlike verhouding met Jesus, sonder vertroue in Hom, sonder geloof in die onveranderlike liefde en getrouheid van God, sonder die beloftes en aanmoediging en bemoediging uit die Woord, is egte, langdurige optimisme seker nie moontlik nie. My dogter het di aanhaling op die foto aan die begin van die jaar met ons gedeel en ges dit gaan hierdie jaar haar motto wees. Ons het dit toe sommer vir ons ook aangeneem en vir ons elkeen so n bordjie gemaak. Dit pas nogal mooi in by wreldoptimis dag!
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees! (Rom 15:13) ~ Wilna Botha, 01/02/2023

Met niks...  
Met niks het jy in die wreld gekom, en met niks gaan jy daaruit. So het Job ook ges in Job 1:21. Jou aardse skatte het nt waarde terwyl jy asemhaal. As jy gebore word, besit jy per definisie heeltemal niks, tensy jy in 'n stewige erfporsie in gebore word. Andersins besit jy die kleertjies wat jou ma gekoop het, en die fopspeen is waarskynlik ook net joune. Maar met tyd verjaar jy en kry jy geskenke en dis die totaal van jou besittings. Eventueel sal jy begin inkomste verdien, en dan begin jou besittings meer word, maar dan begin snaakse goed gebeur. Iemand het eendag hierdie ware woorde kwytgeraak. Jy werk en swoeg en sweet meesal om een van twee redes: Uit vrees (dat jy dalk dt sal verloor wat jy besit), of uit gierigheid. Daar steek nogal waarheid daarin. Al hierdie weelde en besittings het vir jou persoonlik 'n baie kort lewe, dit bestaan immers net tussen jou geboorte en sterfdatums. 'n Jong man het eendag vir my ges dat hy hard gaan werk en goeie besigheid doen en aftree op veertig, maar ek het net my kop geskud. Vader Tyd het hierdie jong man hopeloos ontnugter, want hy het op sy beplande "aftree" ouderdom absoluut niks besit nie.
Kyk na hierdie wyse woorde wat in Prediker opgeteken staan:
"Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom dit tot niks. Dit is 'n gejaag na wind."  (Pred 6:9)
Watter ongelooflike waarheid is hierdie nie. "Wat die mens het, is beter as wat hy begeer". 'n Baie welaf man het eendag ges: Leer om tevrede te wees met wat jy het, want ek beweeg tussen die rykstes van die rykes, en ek ken nie een wat genoeg het nie.
Sjoe, ons almal soek meer, maar die Here s hier baie duidelik dat begeer niks goeds inhou nie. Oordadige rykdom is nie vir almal beskore nie, en daar kom ongelukkig soms ander dinge daarmee saam wat ek en jy nie noodwendig kan hanteer nie.
Diegene wat in tevredenheid kan leef met wat hy het, slaap goed in die nag, maar die wat altyd meer begeer doen soms verkeerde dinge om daardie begeertes te bevredig.
"Liewer 'n stukkie dro brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met 'n getwis daarby." (Spr. 17:1) ~ Willem Botha, 29/01/2024

"When all the odds are stacked against you..."
Ek lees hierdie frase onlangs in 'n boek en dit het my diep laat dink. Elke mens het uitdagings, elke dag, en daar kan hordes goed wees wat mense magteloos maak. Ek dink as ek moet raai, sou ek s dat die bre bevolking meesal met die volgende dinge sukkel: gesondheid, finansies, verhoudinge wat skeefloop, eensaamheid, 'n gevoel van nutteloosheid, hooploosheid, depressie ens.
Maar dis sleg as die lig in die tonnel totaal weggeraak het, en dit voel of alles teen jou draai.
When all the odds are stacked against you...
Miskien klink dit maar weereens net na le, geykte woorde as mens s dat jy net na die Here toe kan vlug.
" 'n BEDEVAARTSLIED. Ek slaan my o op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?" (Ps. 121:1)
Die woord bedevaartslied is so mooi woord. Dit klink na 'n gebed in 'n liedvorm, iets wat jy kan sing in jou nood. Is dit nie amper ondenkbaar nie? Dat jy sing in jou nood? Soos Paulus en Silas in die tronk.
Ek kyk op na die berge, ek slaan my o op na die Here toe. Na wie anders as dit voel of lles, en lmal hulle rug op jou gedraai het? Jy weet mos, as groot moeilikheid jou tref, raak jy bitter eensaam, want vriende verdamp soos mis voor die son.
En so maklik dink ons die Here het ook sy rug gedraai, maar dit kn nooit waar wees nie. Ek hou so van die gedagte dat dt die tyd is wat jy maar net eenvoudig in die Here se arms terugsak, en om totaal oor te gee. Of om op sy skoot te klouter en vir Hom te vra om jou net vas te hou. As 'n kind seerkry, is daar geen groter vertroosting nie as om net in sy ouers se sterk arms te gaan skuiling soek. In sulke tye is dit die beste om op te hou om teen die omstandighede te veg, en net oor te gee. Die meeste storms bedaar weer, weet jy? Die meeste storms hou nie vir altyd aan nie, maar ja, soms laat 'n storm skade agter. Maar ook daar is die Here se hand beskikbaar om te help.
Ek is ook al deur storms, maar tydens nie een van daardie storms het die Here sy rug gedraai nie, en die meeste mense kom sterker aan die ander kant uit. En voorts gebeur dit dat mense selfs vir die Here dankie s (ek het ook), want daardie soete oorwinning is soms daai storm werd, al klink dit na 'n sinnelose gedagte. Moenie jou nt blindstaar teen die donker tonnel nie, slaan eerder jou o op na waar God is. Waar anders sal jou hulp vandaan kom? ~ Willem Botha, 25/01/2024

Ek was vandag weer in die teenwoordigheid van iemand wat net nders is vriendelik, rustig en kalm, sy praat s mooi en positief en belangstellend met almal. Iemand wat mens inspireer, iemand wat jou nie onaangeraak laat nie. Dit was nie iemand wat ek ken nie. Om die waarheid te s dis iemand wat in n winkel werk, iemand wat teen vyfuur die middag, n die hele dag se werk, alle rede gehad het om dalk nie meer so vriendelik te wees nie. Ek het gewonder wat dit is wat haar anders maak. Toe besef ek daai iets in haar is heel waarskynlik God se lig wat uit haar straal. Sy het nie haar lig onder n emmer, in n kelder of onder die bed gesit nie, maar op n lampstander sodat dit vir almal om haar lig gee. Haar lig is nie uitgedoof deur die dag se probleme, deur moegheid of veroordeling nie; dis nie uitgedoof deur ander mense se negatiwiteit of onbeskoftheid nie dit het net geskyn omdat dit is wie sy is. Ek wil meer s wees. Ek wil hierdie ter harte neem: Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees soos wanneer n lamp jou met sy skynsel verlig. (Luk. 11:36) Ek wil dt doen, want lig verdryf donkerte en net miskien kan ek help om n skynsel lig in iemand se dag te bring. Ek wil dt  doen, want dit sal God verheerlik: Julle moet soos n lig in hierdie pikdonker wreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle s dat God regtig n groot en goeie God is. So word julle hemelse Vader se Naam regtig grootgemaak. (Matt. 5:16, Die Boodskap) ~ Wilna Botha, 23/01/2024


Wie is God dan regtig?
Mens hoor by Christene van 'n liefdevolle God wat nt die beste vir jou in gedagte het. Maar by ongelowiges hoor jy dat Hy 'n kwaai God is wat jou elke dag wil straf en jou lewe miserabel maak. Hoekom verskil hierdie partye so van mekaar? Ek dink ek het uiteindelik 'n redelike verduideliking vir hierdie dilemma vir myself uitgemaak.
Ek het einde verlede jaar weer begin om die Bybel van voor tot agter deur te lees in een jaar, aan die hand van die sogenaamde "Eenjaar Bybel". Jy lees elke dag een deel uit die ou Testament, 'n deel uit Psalms, 'n deel uit die nuwe Testament en 'n stukkie uit Spreuke. Dan is daar ook kort kommentare daarby. Tien minute se lees per dag neem jou deur die hele Bybel in slegs een jaar. Die leesgedeeltes begin eenvoudig voor in die ou Testament, sowel as voor in die nuwe Testament, een stukkie van elk direk na mekaar.
As jy hier by Exodus tot Numeri kom, begin jy jou vasdraai in hierdie onmoontlike wette en rels wat die Here deur Moses aan die volk deurgegee het. Dis regtig VERSKRIKLIK moeisaam om deur dit te worstel, en dit klink onmoontlik om die Here te behaag. Maar omdat niemand dit kon regkry nie, moes daar die hele tyd offers gebring word. En die Here is onbeskryflik streng, en dit was vir die volk niks vreemd om dikwels mense met klippe dood te gooi nie. As jou kind jou vloek moet jy hom doodmaak!!! Ek verstaan hoekom die volk Hom as kwaai en liefdeloos ervaar het. Maar terwyl jy lees, kom die stukkies uit die nuwe Testament op, en dis 'n totale ander prentjie, dit klink selfs na 'n ander God! My emosies ry elke aand wipplank tussen die gedeeltes wat jou s afrem, dat ek dit soms nie wil lees nie, teenoor 'n liefdevolle Jesus wat met groot deernis mense genees het, en hope liefde op almal uitgestort het. En wanneer jy begin agterkom dat H die finale offer gebring het deur te sterf aan die kruis, besef jy regtig wat die prys van daardie liefde was.
Nou, ja, dis waar die verskil inkom by mense. As jy nie vir Jesus aangeneem het nie, sl jy vassteek by die gedagte van 'n wrede, liefdelose God, maar as jy Hom aanvaar as jou Redder, kan jy eenvoudig nie anders as om nt liefde te ervaar nie. En God die Vader? Hoe sien ons sy liefde raak?
God het die wreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h. " (Joh. 3:16)
As dt nie liefde is nie! Dink aan jou eie kind, sal jy hom/haar aan 'n kruis gaan vasspyker vir ander se redding? Dik wrede spykers deur jou babatjie se polse?
Maar hoekom kan almal dan nie hierdie situasie insien en aanvaar nie? Die antwoord daarvoor is ook in die Bybel.
"Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word."  (1 Kor. 2:14 )
Dis die probleem, mense weerstaan die Gees, en bly daarom verlore. Maar Hy hou nooit op roep en soek na mense nie.
"Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My." (Open. 3:20) ~ Willem Botha, 17/01/2024

Op die laaste dag van 2023 sing ons hierdie woorde in die kerk: ... Your goodness is running after me en net daar besef ek ek kan die nuwe jaar met vrymoedigheid betree, want waar ek gaan wees,  wat ook al op my wag, die Here is daar en sy goedheid en guns sal my volg, dit sal agter my aanhardloop, dit sal my vind, dit sal genoeg wees vir elke dag in die nuwe jaar. Ps. 65:12 s so mooi: U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed! (Ps. 65:12) Ek is oortuig daarvan dat die Here ons elkeen se jaar ook s sal kroon en dat sy goeie gawes in oorvloed op ons as sy kinders sal neerren in hierdie nuwe jaar. Mag jy dit druppel vir druppel raaksien en op jou vel voel en mag jy sien hoedat sy goedheid jou agtervolg! ~ Wilna Botha, 11/01/2024

Toe breek hy aan, sommer net so. Dis nou die jaar 2024 en weereens skud dit ons so bietjie dat die jare so flink aanstap. Kan jy onthou wat jy gedoen het op 31 Desember 1999? Daardie middernag het die jaar 2000 aangebreek, en soos met enige groot mylpaal was daar geweldige onsekerheid oor die toekoms. Wat hou hierdie nuwe millennium vir ons in? Gaan Suid-Afrika staande bly? Gaan ns staande bly? En so wil ons ook weet van 2024. Gaan ons staande bly?
Die antwoord is natuurlik onomwonde JA!!! Hoekom nie? Is jou g nou skielik uit? Nee man, wees opgewonde, want soos my dogter tereg vra: Wat is die beste wat kan gebeur?
'n Vriend deel 'n artikel met my oor die statistieke van die "Youversion family of apps", wat die Bybel app insluit. Dis verstommend hoeveel miljoene keer die Bybel jaarliks wreldwyd afgelaai word, en hoeveel spesifieke tekste deur mense gesoek en gedeel word.
Sommiges sal jou vertel dat die Bybel uitgedien raak, maar statistieke vertel 'n ander storie. Wat my hart egter warm gemaak het, is die teks wat in 2023 die meeste gedeel en afgelaai is.
"Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand." (Jes. 41:10)
Voorts kon "Youversion" 200 nuwe weergawes van die Bybel, in meer as 100 tale, beskikbaar stel.
Wel, as jy wonder of daar 'n God is in wie se vertroue jy jouself kan stel, bewys hierdie statistieke dat die Here kliphard aan die werk is. Hierdie is ni net die werk van mense nie.
Terloops, Youversion is boonop gratis.
Ons webblad, www.heuning.co.za, het vanaf 2008 tot nou bykans 410 000 besoeke gehad. Vir my is dit nog n aanduiding dat mense aan die Here vashou, dat mense op sy beloftes vertrou en die geskrewe Woord ernstig opvat. Daarom kan ek en jy dit ook doen vir 2024. Hy het nie weggegaan nie, Hy is nie nou eers terug by die werk van vakansie af nie, Hy het nie nodig gehad om bietjie te gaan rus nie en sy beloftes aan jou en sy liefde vr jou, staan rotsvas.
Ons gaan voort met Heuning, ons plaas weereens gereeld boodskappe en ons kuier heerlik saam met jou op hierdie platform.
2024, hier is ons, ons stap aan en ons sien uit daarna. Hoekom nie? Wat is die beste wat kan gebeur? ~ Willem Botha, 09/01/2024


Klik hier vir nog meer heuningdruppels >


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur en webruimte (www.heuning.co.za)