Daaglikse Heuningdruppels - Jesaja

 


... soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek (Ps 119:11)

Die daaglikse heuningdruppels is ook op ons Facebook-groep. Klik hier:


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Wilna / Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)


JESAJA SE GOUD


Die afgelope jaar het ek so stukkie vir stukkie deur Jesaja gelees.  Ek het maar heelwat goed in Jesaja gevind wat ek nie verstaan nie, en wat ek nie altyd weet wat pas waar in nie, en soms sukkel ek maar om sin te maak uit al die profesie en die oordeeluitsprake maar rens tussen dit alles, in elke hoofstuk, op elke  bladsy  van die boek, het ek die wonderlikste goud uitgedelf - beloftes, bemoediging, versekering, aanmoediging, tekste om te onderstreep en in my hart te bre. Dwarsdeur die boek het ek die goue draad van God se genade, vergifnis en versorging gesien, die goeie nuus gesien dat God mense optel en vernuwe en hoop gee. Ek het in di tyd n stuk of 85 kort boodskappies uit Jesaja geskryf wat ek nou almal hier onder bymekaargesit het. Ek noem dit Jesaja se goud en hoop jy sal ook iets in di goudpot vind wat jou geloof kan versterk en jou verhouding met die Here kan laat groei ~ Wilna Botha, 07/03/2019


Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, s  die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi julle sal wit word soos wol. (Jes. 1:18) As mens Jesaja 1 lees tot hier voor vers 18, klink dit of die Here nogal baie kwaad is vir sy volk. Hy praat van hulle opstandigheid, Hy noem hulle n sondige nasie, Sodomsleiers, Gomorrasvolk. Hulle het hulle rug op Hom gedraai, hulle ken en erken Hom nie meer nie. Maar, getrou aan wie Hy s genadige, barmhartige God, nooi Hy hulle weereens uit na Hom toe om hulle saak met Hom reg te maak. Hy doen dit vir ons ook. Hy het dit tot die uiterste gedoen toe Hy sy Seun gestuur het om eens en vir altyd te betaal vir ons hardkoppigheid, ons eiesinnigheid, ons opstandigheid, vir elke liewe sondige begeerte en gedagte en daad. Hy het dit gedoen toe ons nog sondaars was. Toe ons nog skarlakenrooi en purperrooi was. Hy het die eerste skuif gemaak, eerste sy hand uitgesteek.  Ds wat ons nou met trane van verligting en blydskap kan vier hierdie Paastyd. Jesus het gekom. Hy het betaal. Ons saak met God is uitgemaak. Ons is skoon. Ons is vergewe. Ons het die lewe in oorvloed ontvang. ~ Wilna Botha, 26/03/2018

In die aanloop tot Goeie Vrydag is ek weereens aangegryp deur Jesaja 53. Dit is vir my een van die mooiste profesie oor Jesus se lydingspad, sy versoeningswerk, sy instaan vir ons, sy voltooiing van sy aardse roeping. Dit praat van die verwerping, mishandeling, spot, straf, lyding, pyn en seer wat Hy moes deurmaak sodat ons dit kan vryspring. Dit s hoedat Hy as die volmaakte, die sondelose in ons plek gestraf is, sodat ons vry kan uitstap. Dit s hoedat Hy gehoorsaam en gewillig, geduldig, stil en sonder om te kla di pad gestap het, ter wille van ns. Dit s hoedat s pyn vir ons genesing bring, hoedat H gewond, verbrysel en deurboor is, sodat ons kan lewe. Oor ns oortredings is Hy deurboor, oor ns sondes is Hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur S  wonde het daar vir ons genesing gekom. (Jes. 53:5) ~ Wilna Botha, 28/03/2018

Kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom.(Jes. 2:5) Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was daar drie ure duisternis die laaste duisternis, want die Lig het finaal oorwin. Jesus, die Lig, het afgereken met alle duisternis en deur Sy genade het Hy ook die lig in elkeen van ons kom aanskakel. S praat Joh. 3:19 ook van die Lig wat na die wreld toe gekom het, maar dat daar mense is wat steeds eerder die duisternis lief het as die lig, omdat hulle dade sleg is en hulle bang is God se lig ontbloot dit. Wie hulle is en wat hulle doen word in die donker weggesteek. As daar n vuil kol op jou gesig of op jou klere is, sal niemand daarvan weet terwyl dit donker is nie, maar soos wat daar meer lig val sal die vuil kol al meer sigbaar word. As jy dalk, soos ek, skaam is oor die vuil kolle van jou lewe en dit in die skemerte probeer wegsteek, kan jy met vrymoedigheid na die Lig toe kom. Geen vuil kolle, geen van die slegste dade is t groot en t  vuil vir Christus se lig  nie. Kom ons was opnuut weer ons klere in die bloed van die Lam, sodat ons silwerskoon kan staan en waarlik kan lwe in die lig wat van die Here af kom. ~ Wilna Botha, 03/04/2018

Daar kom n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, n blywende plek sal h bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daarnatoe gaan en s: Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. (Jes. 2:2-3) As ek hierdie teks lees dan dink ek ds hoe die Here sy huis - ons kerke en gemeentes - wil sien. n Tuiste, n plek wat uitstaan, n plek waarheen mense wl kom, waar hulle verwelkom word, waar hulle kan leer en toegerus word vir die lewe. n Plek van aanvaarding, waar mense sal s: ... ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En onthou tog maar dat die kerk uit mense bestaan. Onvolmaakte mense. Mense wat hulle beste pogings insit. Mense wat God se mense wil dien. Moenie wegbly nie. Moenie kritiseer en foutvind nie. Maak jouself tuis in n gemeente, neem deel en maak n verskil. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. (Heb. 10:25) ~ Wilna Botha, 05/04/2018

Moenie op mense staatmaak nie: hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd. (Jes. 2:22) Jammer as dit dalk n bietjie negatief klink, maar ek dink baie van ons het n storie oor hoedat iemand jou al teleurgestel het, nie sy kant gebring het nie, nie sy beloftes nagekom het, nie lojaal gebly het nie, nie vir jou opgekom het nie, nie jou belange enduit op die hart gedra het nie. Dan vang mens jouself tg weer dat jy op iemand vertrou iemand wat magtig en belangrik en hooggeplaas is, maar helaas, selfs hlle sal jou die een of ander tyd teleurstel met hulle voete van klei. Ja, al is hulle Christene, al is hulle n voorbeeld van stabiliteit en opregtheid. Ek s nie ons moet elkeen alleen op ons eie eiland wees nie. Natuurlik het ons ander mense nodig. Natuurlik moet ons glo in ons naaste se integriteit. Natuurlik is ons afhanklik van ander se insette in jou lewe. Mens moet egter nie nt op hulle staatmaak vir jou welstand, versorging en sekuriteit nie en bewus bly van hulle menslikheid en feilbaarheid. Die Here alleen moet die fokuspunt van ons vertroue en hoop wees. Dis nt Hy wat gister, vandag en mre dieselfde is. Dis nt Hy wat onwankelbaar en ewig is. Dis nt Hy wat nie van plan kan verander nie. Dis nt Hy wat sy beloftes enduit kan en sal hou. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op n mens nie .... sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen ... Dit gaan goed met die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God.(Ps. 146:3-5) ~ Wilna Botha, 10/04/2018

Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskut. Daar sal n skuiling wees, n skaduwee teen die hitte bedags, n skuilplek en toevlug teen stortbuie en ren. (Jes. 4:6) Gisteraand beland ons in n erge renstorm. Dis donker, dit blits, die ren stort neer en die pad lyk soos n rivier. Ons is skoon benoud, maar besef ons moet deurdruk. By ons bestemming aangekom sug ons verligting ons voel weer rustig, veilig, warm, versorg en ontspanne ... terwyl dit steeds buite storm. Toe dink ek sommer net weer wat hierdie teks in Jesaja s oor die Here as ons skuilplek en toevlug teen stortbuie en ren. Ons weet maar te goed dat ons op ons lewenspad die een of ander tyd in n storm of stortbui gaan beland. Ons gaan benoud wees, ons gaan voel ons wil wegvlug, ons gaan voel ons kan nie vorentoe nie, ons kan nie sien waar die pad loop nie. Die bemoedigende waarheid is dat die Here weet van jou storm, dat Hy saam met jou daar is Sy teenwoordigheid in jou lewe s die beskutting. Jy kan die versekering h  dat Hy jou veilig deur lei en dat Hy slf vir jou n veilige, rustige, vreedsame skuilplek is, selfs al het die storm buite nie opgehou nie. ~ Wilna Botha, 12/04/2018

Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? (Jes. 5:4) Die Here het lles gedoen vir sy volk (en vir ons) die wingerd is op n vrugbare heuwel, die grond is omgespit, klippe is verwyder, dis geplant met veredelde wingerdstokke, daar is n wagtoring so s vers 2. En tg lewer dit nie goeie vrugte nie. Die druiwe is suur. Wat is die rede vir die suur druiwe... dalk n harde hart, miskien het geloofsake nie uitgedraai soos jy gehoop het nie of die Here het nie na jou pype gedans nie, jy het jou rug op God gedraai, dalk gevoel dis nie die moeite werd om die Here te dien nie en moeg geraak vir hierdie geestelike dinge. Miskien het jy vasgedraai geraak in die alledaagse geswoeg en soeke om eie begeertes te bevredig en toe het jy jou eie pad begin stap. Suur druiwe is dalk die gevolg van ons hoogmoedigheid, ons liefdeloosheid, ons eiegeregtigheid. Die Here se wil vir ons is om goeie vrugte te dra. Matt. 3:18 s ons moet vrugte dra wat pas by ons bekering. Jesus s in Joh. 15 vir ons hoe om baie vrugte te dra Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte. Hy gee ook die Heilige Gees aan ons om daai soet druiwe in ons voort te bring (Gal 5:22). Boon-op s Jesus: ... vra dan net wat julle wil h en julle sal dit kry. (Joh. 15:7) dit wat ons nodig het om soet druiwe te dra, kan ons van Hom vra en Hy sl dit vir ons gee. Mag die Here weer genade betoon, ng bemesting gee, ng snoeiwerk doen sodat ons volop lewensvrugte kan voortbring wat Hom kan eer. ~ Wilna Botha, 17/04/2018

Hy het op n baie ho troon gesit en die soom van sy kleed het die tempel gevul. Om Hom was daar serafs... hulle het oor en weer vir mekaar geroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Sy magtige teenwoordigheid sprei oor die aarde soos n doek. Hulle het so hard gesing dat die deure van die tempel in hulle kosyne gerammel het en die hele tempel het vol rook geword. (Jes. 6:1-4) Baie keer in die kerk as ons sing of bid, dan kom hierdie visioen van Jesaja by my op en raak ek diep bewus van die heilige, grootse teenwoordigheid van die Here wat alles oorheers en bedek en wat die hele gebou en die mense daarbinne vul met Sy teenwoordigheid. Dan sing ek eerbiedig, bewend, maar uit volle bors saam: heilig, heilig, heilig. Dan ervaar ek, soos Jes. 6:6 s: ... en nou het ek met my eie o die Koning gesien, die Here die Almagtige! ~ Wilna Botha, 19/04/2018

Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? ... Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Jes. 6:8) Net soos in Jesaja se tyd, het die Here vandag nog gewillige hande en voete en stemme nodig. Hy is op soek na mense wat beskikbaar en bereid is. Mense met oop harte en sagte woorde. Mense wat sy verteenwoordigers van liefde en genade sal wees. Nie noodwendig bekwame mense nie. Enige iemand, ongeag stand, ouderdom, posisie of geleerdheid kan aanmeld as die Here vra: wie kan ek stuur? Baie keer is ons gereed en gewillig net totdat ons sien waarheen of vir watter taak die Here ons wil stuur. Ons wil mos graag belangrike en groot take vir die Here doen, nie sommer geringe goedjies wat niemand gaan raaksien nie, of hoe? Ons kyk gou anderkant toe as die taak is om n beker koue water te gee, of as ons dalk ons hande moet vuilmaak, of as dit so bietjie benede ons waardigheid en kwalifikasies en status is. Onthou wat Jesus in Matt. 25  ges het van die geringstes dalk stuur Hy jou vandag om vir iemand n stukkie brood te gee, dalk n sieke of eensame of gevangene te besoek, dalk n bemoedigende hand na iemand uit te steek of dalk n woord van vermaning te gee. Sy opdrag kan wees om voor duisende te gaan preek dan moet ons gewillig wees. Sy opdrag kan wees om n geringe daad van liefde te betoon dan moet ons gewillig wees. Niks hiervan hoef uit jou eie krag te gebeur nie Die Here het my n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen. (Jes. 49:5); ... want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. (Fil. 2:13). Waag dit om te s: Hier is ek, stuur my! ~ Wilna Botha, 24/04/2018

Ek lees op die oomblik so stukkie vir stukkie deur Jesaja. Moet s daar is maar heelwat dingetjies wat ek nie verstaan nie, ek weet nie heeltyd waar pas wat in nie en sukkel soms om sin te maak uit al die profesie. En dan kom ek af op stukkies goud soos Jes. 7:14. n Jong vrou sal swanger word en n seun in die wreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Die profesie wat vervul is. Die gebeurtenis wat alles verander het. Nie sommer net n geskiedkundige gebeurtenis nie. Nie net n onvervulde verwagting en le droom nie. Dit het werklik gebeur. Jesus s  gebore. God ht mens geword, vlees en bloed, en by ons kom bly. Hy s  Immanuel, God met ons -  nie net vir sy uitverkore volk nie, maar vir elkeen van ons wat plek maak in ons harte en lewens vir Hom. Ek omhels vandag hierdie gedagte en ervaar opnuut dat die Here by my is. ~ Wilna Botha, 02/05/2018

Hier is ek en die kinders wat die Here vir my gegee het. Ons is in Israel lewende getuies van die Here die Almagtige wat op Sionsberg woon. (Jes. 8:18) Di teks laat my ook dink aan wat Josua ges het: Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Ek het juis nou die dag vir my n klip gekoop met hierdie teks op en as ek dit nou sien is dit vir my n herinnering en aansporing dat ons getuies van die Here moet wees in ons Israel daar waar ons woon en werk en kuier en koop. Ons kan getuig van Sy goedheid, Sy genade, Sy redding. Ons kan vertel van ons verhouding met die Here, dat Hy ons gebede verhoor, dat Hy persoonlik by ons betrokke is. Ons kan maar ook vertel van di kere wat ons swak is in ons geloof en sukkel om getrou te bly en voel dat die Here ver is. Ons kan getuig hoedat Sy genade en liefde ons regop hou in moeilike tye. Ons hoef nie te preek en Bybelverse uit ons kop te s nie ons hoef maar net eerlik en opreg te vertel van dit wat ons self beleef het. Ek dink nie Jesaja praat hier nt van sy eie kinders nie ek dink hy verwys ook na sy volgelinge en medegelowiges. S kan ons ook saam met ons gemeente of selgroep aanmeld as lewende getuies van die Here. My gebed is dat ons al hoe meer vrymoedigheid sal h om met oortuiging te vertel! ~ Wilna Botha, 07/05/2018

Die Gees van die Here sal op hom rus; die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. (Jes. 11:2) Hierdie teks verwys na n redder wat sou kom vir die volk , n afstammeling van Dawid, n takkie wat sal uitspruit en vrugte dra. Natuurlik word dit volbring in die koms van Jesus, di een op wie die volle Gees van God rus. Na my mening is dit natuurlik ook waar van elkeen van ons wat n kind van God is, want ons ht die Heilige Gees ontvang.  Die Gees gee vir ons wysheid, insig, raad, sterkte, kennis en eerbied vir die Here. Die Gees laat ons vrugte dra. Die Gees stel ons in staat om God se wil te doen. Di Gees woon in ons! Dink net hoeveel krag daar in jou beskikbaar is. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, s  die Here die Almagtige (Sag 4:6). Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. (Eks. 31:3) Ja, my vriend, s is die Gees ook in jou aan die werk nie net om groot geestelike werke te doen nie, maar om sommer ook net jou gewone dagtaak met vaardigheid en insig te doen. Besef dit. Laat die Gees toe om beheer te neem. ~ Wilna Botha, 09/05/2018

God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming; Hy is my redder. (Jes. 12:2) Hierdie is ng een van daai tekste in Jesaja wat helder onderstreep is in my Bybel. Ek herinner myself altyd daaraan dat die veiligste plek by die Here is. Dr kan jy rus en ontspan en verkwik word. Dr kan vrede jou gemoed volmaak en kan jou bekommernisse en spanning en pyn en trauma en trane verlig word. Skuil onder Sy vleuels, s  n ander teks. Hy is letterlik n wegkruipplek vir ons, waar die probleme en die storms van die dag, die eise en die stress van die lewe buite sal bly. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. (Deut. 33:27) Sy uitnodiging is vir n: Kom na My toe almal wat moeg en oorlaai is (en almal wat bang, eensaam, siek, verstote is) Hy gee beskerming en nuwe krag. ~ Wilna Botha, 14/05/2018

Julle is agterstevoor met alles, asof die pottebakker die klei is ... die kleipot kan mos nie van die pottebakker s: Hy weet nie wat hy doen nie. (Jes. 29:16) Ai hierdie agterstevoor-geit is darem maar baie keer waar van ons ook. Ons wil vir ons Pottebakker voorskryf hoe Hy met ons moet werk. Of as die pot nou nie lyk soos wat ons dit wil h nie, dan verwyt ons die Pottebakker. Of as die vorm-en-vou-werk bietjie pynlik is, dan neem ons Hom kwalik. Ken jy daai liedjie: Doen slegs U wil Heer, U wil met my, U Pottebakker met my die klei, vorm my en maak my, net soos U wil, op U bly wag ek, nederig en stil. As ons dit sing, dan gee ons oor aan die werk wat die Pottebakker met ons wil doen in vertroue en afhanklikheid en stilte. Ja, ons kan dit met vrymoedigheid doen, want Hy is in beheer. Hy ken die toekoms. Hy is God wat die beste weet en wie se tydsberekening perfek is. Kan n byl grootpraat teen die een wat met hom kap? Of kan n saag hom groot hou teen die een wat met hom saag? Kan n stok die een swaai wat hom optel? (Jes. 10:15) Een ding wat die klei en die byl en die saag en die stok in gemeen het, is dat hulle in die hand van die Meester is. As ons dit besef, kan ons met vertroue verder sing: Hou my gewillig onder U hand....  ~ Wilna Botha, 16/05/2018

Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle s, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien my soos mense dit wil h, nie soos Ek wil nie. (Jes. 29:13) Niemand van ons hou daarvan dat mense een ding s en n ander doen nie. Dit laat mens voel hulle het nie respek vir jou nie, of hulle ag jou nie belangrik nie, of hulle dink hulle mooipraatjies gaan jou goed laat voel. Sulke dubbelhartigheid steek ook baie keer kop uit in ons verhouding met die Here. Weet dit nou: Hy het n afkeur daarin. Om net mooi woorde te praat, n  geestelike slagspreuk op jou mure te skryf, dalk geld vir armes te gee en elke Sondag kerk toe te gaan, kan miskien mooi rituele wees wat mense bendruk, maar as jou hart en jou lewe ver van die Here af is, is dit nutteloos. Jesus haal self ook hierdie teks aan in Mark 7:6 en noem sulke mense huigelaars en skynheiliges. Kyk ook hoe ernstig spreek Hy die Farisers aan oor hulle skynheiligheid wanneer Hy hulle witgeverfde grafte noem mooi van buite, maar binne vol doodsbene en onsuiwerheid. Julle is soos grafte wat bo-op netjies versorg is. Die grafsteen is mooi en die blomme op die graf is te pragtig. Maar binne-in die graf self is daar net n klomp dooie bene. Wat n kontras! Grafte laat my aan julle dink. As n mens na julle kyk, lyk julle soos engeltjies. Maar as mens bietjie dieper kyk, lyk die prentjie anders: dan sien jy huigelaars en mense wat hulle glad nie aan God se wil steur nie.(Lees Matt. 23:27-28, Die Boodskap) Mag die Here ons help dat ons Christenskap nie net n vertoning vir ander mense is nie, maar dat ons harte en ons lewens in alle opregtheid net op Hm gefokus sal wees. ~ Wilna Botha, 21/05/2018

Julle krag l in stil wees en vertroue h. (Jes. 30:15) Miskien wag jy al lank vir n deurbraak in die een of ander aspek van jou lewe gesondheid, werk, finansies, verhoudings of dalk bediening. Jy maak planne, jy raadpleeg mense, jy baklei en smeek en spartel om dinge te laat werk. Jou krag het al opgeraak en jy is dalk al op die punt om sonder hoop op te gee. Nee! Neem hierdie teks vandag ter harte. Bedaar. Wees stil. Wag rustig op die Here. Vertrou Hom met alles wat in jou is in stilte. Fokus op God se krag in afhanklikheid. Beleef hoedat Hy by jou is in tevredenheid. Ervaar hoe jy gevul word met Sy wysheid in verwondering. Voel hoe Sy krag in jou werk in oorwinning. ~ Wilna Botha, 23/05/2018

Vertrou altyd op die Here, s Jes. 26:4 (n vele ander tekste in die Bybel). As mens bv. s dat jy vertroue het in medisyne, dan veronderstel dit dat jy kennis het daarvan, weet waarvoor dit goed is en dat jy dit al gebruik het. Om vertroue in die Here te h veronderstel dat Ek Hom ken, dat ek weet wie Hy is en wat Hy kan doen. Ek kan die Here vertrou omdat ek  in n verhouding met Hom is. Ek kan die Here vertrou omdat ek weet dat niks vir Hom onmoontlik is nie, dat ek altyd  veilig by Hom sal wees, dat Hy in beheer is, dat Hy die beste weet. Vir my gaan vertroue en geloof hand aan hand mens kan hulle ast ware as sinonieme gebruik. Vertroue kom in aksie wanneer my eie krag en my eie kennis en my eie insig opgeraak het.  Vertroue is werklik vertroue wanneer jy nog nie die uitkoms kan sien nie, maar steeds hoop en glo. Ons aansporing: Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. (Jes. 30:18). Ons beloning: Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. (Jes. 26:3) ~ Wilna Botha, 28/05/2018

Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm. (Jes. 30:18) n Teks soos hierdie slaan omtrent my asem weg. Ten spyte van alles, ten spyte van wie ek is, ten spyte van al my afdwaal, wegdwaal en verdwaal, ten spyte van al my ongehoorsaamheid, onwilligheid en onbedagsaamheid sal die Here my nooit los nie. Hy wl Sy goedheid oor my uitstort. Hy wl Sy genade betoon. Hy sl my liefh. Kyk hoe reguit s Rom. 5:20 dit: But sin didn't, and doesn't, have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. Elke mre as jy wakker word, kan jy weet die Here se genade en ontferming is opnuut weer beskikbaar vir jou verniet en onverdiend. Aanvaar en ontvang dit! Amazing grace ... ~ Wilna Botha, 30/05/2018

Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. (Jes. 30:19) Ja, die Here luister as ons na Hom roep. Hy gee ag op ons smeekgebede en ons skietgebede. Hy verhoor ons gebede. Maar kyk wat word bygevoeg in hierdie teks: sodra Hy dit hoor. Ons mt bid, al s die Bybel die Here weet wat ons nodig het nog voordat ons vra. Hy wil ons gebede hr! Bid, al is die sinne skeef en die woorde stamelend. Bid, al het jy nie mooi woorde nie. Bid, al voel jy jou gebed gaan nie vrder as die plafon nie. Bid, al twyfel jy of die Here gaan help. Jesus s in Luk. 18 ons moet altyd aanhou bid en nie moedeloos word nie. Op ander plekke s die Woord: bid gedurig, volhard in gebed. Bid slf en moenie net staatmaak op die gebede van ander nie. Vra en vir julle sal gegee word ... elkeen wat vra, ontvang. (Luk. 11:9) ~ Wilna Botha, 04/06/2018

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou n stem hoor s: Hier is die pad, loop hierlangs. (Jes. 30:21) Ja, ons ken daai stem. Die stem van die Heilige Gees wat in jou gewete praat en jou hart roer wanneer jy die regte koers verlaat. Die stem van die Woord wat vir jou rigting gee wanneer jy na die verkeerde kant toe neig. Die stem van jou vriende en huismense wat saggies waarsku wanneer jy verkeerde besluite maak. Die stem van die onvrede in jou binneste wanneer jy die verkeerde afdraai gevat het. Dit alles is die Here se stem wat jou subtiel die regte pad wil wys. Dit gee my soveel gemoedsrus om te weet dat die Here my nie op my afgedwaalde paaie sal los nie, my nie sal los om slf weer die pad te vind nie. Nee, Hy is dr langs my op my pad waar ek elke dag loop. Sy hand, Sy krag, Sy wysheid lei my op die regte we. Ek bid net dat ek altyd duidelik sal hoor en gehoorsaam sal wees wanneer Hy s:  Hier is die pad, loop hierlangs. ~ Wilna Botha, 06/06/2018

So sal dit wees totdat die Gees van Bo af op ons uitgestort word. (Jes. 32:15) Daar word in Jes. 32 beskryf hoe sleg dit met die volk gaan. Vers 15 kondig egter die draaipunt aan na nuwe, beter, wonderbaarlike dinge wat gaan volg wanneer die Gees van God uitgestort word. Die woestyn sal n digte vrugteboord word, die volk sal in vrede woon en veilig wees, sonder sorge, dit sal goed gaan al is daar steeds storms. Ds wie die Heilige Gees is. Die Trooster, die Helper, die Rigtingwyser, die Leermeester, die Vredegewer, die Lewegewer. Joh. 7:38 s strome lewende water sal uit ons binneste vloei dis die Heilige Gees! Ons moenie die krag van die Gees in ons lewens miskyk nie. Ons moenie die borreling van die Gees in ons onderdruk of ontken nie. Ons moet nooit twyfel dat ons wel die Gees ontvang het nie! Kyk, Joh. 7:39 s: ... die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. As jy twyfel of jy die Gees het, bid en vra die Here om jou te vervul met Sy Gees. Hy sl dit doen. Vra en vir julle sal gegee word... Elkeen wat vra, ontvang ... Hy sl die Heilige Gees gee vir di wat vra. (Luk. 11:9-13) ~ Wilna Botha, 11/06/2018

Wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood. (Jes. 33:2) Elke nuwe dag wat jy jou o oopmaak l onbekend en onseker voor jou. Jy kan jou dagboek-planne h, jou drome en spertye vir die dag, maar jy weet glad nie wat regtig in die volgende uur kan gebeur wat alles kan deurmekaar krap nie. Ons weet mos slegte nuus kan enige tyd aangekondig word, dinge kan skeef loop en groot besluite kan vinnig geneem moet word en dan moet ons gereed wees om dit te hanteer. Daarom dink ek n gebed soos in Jes. 33:2 moet elke mre ons versugting wees. Wat die dag ook al kan oplewer, die Here se krag en genade sal dr wees en genoeg wees vir jou. Watter slegte hobbel of storm daar ook al kan wag in die volgende 24 uur, die Here is vr jou daar en Hy sl jou daardeur dra. Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op U. ~ Wilna Botha, 13/06/2018

Die woestyn, die dor land sal jubel, die dro wreld sal juig, oortrek met affodille, hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing. (Jes. 35:1-2) Sjoe, hierdie bly vir my een van die mooiste tekste in Jesaja. Mens sien mos baie keer hoedat iemand begin blom en oorloop van vreugde as die Here in hulle lewens kom. Klip harte word sag. Fronse verdwyn. Sleepvoete word lig. O straal. Het jy ook al beleef dat iemand baie siek is, of n groot verlies gehad het, maar as hulle van die Here praat dan straal hulle gesigte en verhelder hulle o. Mens sien sommer daai affodille geil staan te midde van die pyn en vernedering. In die Here is daar altyd nuwe hoop en moed. In die Here het jou lewe altyd sin en betekenis. Dit laat my ook dink aan die woorde van Jes. 61:3: He sent me to give them flowers in place of their sorrow. Ek hoop as jy jouself dalk vandag in die een of ander woestyn bevind dat jy verby die dorheid en droogheid sal kan kyk en in jou geestesoog alreeds die mooiste affodille sal sien blom. Ek hoop dt sal jou rede gee om te juig en sing. ~ Wilna Botha, 18/06/2018

Bemoedig di wie se hande slap hang, help di wie se knie knik, s vir di wat moed verloor het: Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. (Jes. 35:3-4) Jy weet seker net so goed soos ek hoeveel ellende en swaarkry en moedeloosheid daar in ons wreld is. Mens voel dikwels so hulpeloos as jy nie almal kan help nie of as jy nie weet wat om vir s iemand te s nie. Onthou jou belangstelling en gewillige oor, jou stilstaan en meegevoel kan vir so n persoon alreeds die wreld beteken. Dinge wat jy al  beleef het of waardeur jy al moes werk, is ervaring wat jy in aksie kan stel om iemand anders te bemoedig en hulle hande sterk te maak. Ons kan nie almal se probleme oplos nie, maar ons kan hulle moed inpraat met die woorde van die teks: Wees sterk, moenie bang wees nie, jou God is hier. Moenie twyfel dat dit n invloed sal h nie. Dit sl, want dit is God se woorde. ~ Wilna Botha, 20/06/2018

Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. (Jes. 40:8) Geen tyd wat verloop, geen nuwe idees, geen geleerdheid, geen verdagmakery kan die Woord van die Here vernietig of oud-modies en uitgedien verklaar nie. Die hele Skrif is deur God genspireer s 2 Tim. 3:16 daarom aanvaar ek die Bybel as God se woorde en ek glo dit met my hele hart. Ek glo in die krag van die Woord. Ek weet dis n tweesnydende swaard wat die brandpyle van die bose kan afweer. Ek weet dis saad wat honderdvoudige vrug kan oplewer. Ek weet ek kan dit oor en oor lees en altyd iets nuuts hoor, want dit is woorde wat deur die Gees lewendig gemaak word vir vandag. Ek weet dis n rigtingwyser want dit gee praktiese raad vir die alledaagse lewe. Ek weet dit bevat honderde beloftes van troos en bemoediging wat my kan oplig in donker tye. So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil h en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het. (Jes. 55:11) ~ Wilna Botha

Soos n herder versorg Hy sy kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammerooie. (Jes. 40:11) Ai, hierdie is darem maar net die mooiste beeld van die Here se liefdevolle versorging vir sy kinders. In sy arms, teen sy bors so dra Hy jou, so bewys Hy genade en liefde aan jou, so troos Hy jou, so hou Hy jou vas ja, selfs al gaan jy deur n  dal van doodskaduwee. Hy sal 99 skape los om die een verlore een terug te bring. Hy soek di wat weggeraak het, gaan haal di wat verdwaal het, Hy versorg die wonde van di wat seergekry het, Hy help die swakkes (sien Eseg. 34:16) Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit (Joh. 10:3). Hy lei hulle na groen weivelde waar hy vir hulle die beste versorging, rus en vrede in oorvloed gee. Die Herder is nooit ver nie. Die Herder is heeltyd betrokke by sy kudde. Ek is die goeie herder. Die goeie herder l sy lewe af vir die skape. (Joh. 10:11) ~ Wilna Botha, 27/06/2018

Met wie kan julle My dan vergelyk, wie is soos Ek? vra die Heilige. (Jes. 40:25) Natuurlik wil ons antwoord: met niemand nie, daar is niemand soos U nie! Ons weet, ons het gehoor, ons het gesien, ons het beleef hoe groot en hoe wonderlik en hoe almagtig ons God is. Hy het die waters in die holte van sy hand afgemeet. Hy het met die breedte van sy hand die hemel bepaal. Hy kan s hoe swaar die berge weeg. Hy kan s hoeveel grond daar op die aarde is ... niemand anders kan nie! En dis met daardie einste hand wat Hy j red. Dis daardie einste hand wat altyd onder jou is om jou te vang as jy val, wat altyd bo jou is om jou te sen, wat rondom jou is om jou te beskerm, wat jou vashou in onseker tye, wat jou aanraak om jou te genees of te troos of jou trane af te vee. Daar is niemand soos Hy nie, niks om Hom mee te vergelyk nie! Mag jy ook weer vandag, soos ek, vol verwondering Sy lof besing. ~ Wilna Botha, 02/07/2018

Waarom kla jy... die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby? (Jes. 40:27) Die meeste van ons kom die een of ander tyd in daai situasie waar jy die Here bevraagteken dinge gaan nie soos jy gehoop het nie, dit lyk of die Here nie sy belofte gehou het nie, of Hy nie omgee vir jou noodroep nie, of Hy van jou vergeet het, of Hy onregverdig optree. Wees maar versigtig, want soos met Job, kan die Here dalk vir jou s: Maak jou reg vir die stryd: Ek sal vra, antwoord jy My.... waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gel het ... wie het die aarde afgemeet ... wie het die see opgedam ... ens. (lees Job 39) Of soos hier in Jes. 40:28 : Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.  Onthou maar net dat al lyk dinge erg buite beheer en heeltemal hopeloos, God is God en Hy is in beheer en Hy weet wat Hy doen. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, Sy tyd is nie ons tyd nie.  Hy weet wat die beste vir ons is en sl alles ten goede laat meewerk. Hy ken die toekoms en is altyd besig  om ons harte en gedagtes te vorm en te vernuwe om in S planne te pas. As jy dt kan glo en jou daaraan kan onderwerp, sal dit makliker wees om geloof te behou en die lig aan die einde van die tonnel raak te sien. Dan kan jy soos Job antwoord: Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. (Job 42:2) ~ Wilna Botha, 04/07/2018

Hy gee vermoeides krag, hy versterk di wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar di wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. (Jes. 40:29-31) Hierdie is ook een van daai goue verse in Jesaja wat seker in almal se Bybels onderstreep is. Wanneer ons aan die einde van ons krag en vermons, ons beskikbare energie en dryf, ons eie wysheid en raad gekom het, dn raak mens bewus van die bomenslike krag en herstel wat intree, daai volgende rat wat inskop. En jy weet dit kom net van die Here af. Dis Hy wat jou voete weer lig maak soos n ribbok en jou op ho plekke laat loop. En ja, soos die teks s gebeur dit selfs met jongmense. Veral in vandag se tye is die druk op jongmense om te presteer en die leer van die lewe te klim groot. Wanneer jy uitgeput en uitgebrand voel, draai na die Here - sy juk is sag en sy las is lig. Vertrou op Hom, raak stil by Hom, vra Hom en Hy sl weer vir jou nuwe krag en arendsvlerke gee.  ~ Wilna Botha, 09/07/2018

Luister wat s die Here vir jou: Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. (Jes. 41:10) En dan s Hy dit wr in vers 13: Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand, Ek s vir jou: Moenie bang wees nie, Ek help jou. Moenie bang wees nie. Drie keer s Hy: moenie bang wees nie. So, wat maak jou bang? Waaroor l jy en bekommer in die nag? Wat is dit wat jou keel toedruk en jou in koue sweet laat uitslaan? Wat is dit wat jou die gevoel gee dat alles buite beheer is, jy kan nie meer uithou nie en jou voete gly? Is jy bang vir die onbekende en dit waaroor jy geen beheer het nie? Is jy bang jy verloor jou werk of jou gesondheid of een van jou geliefdes? Is jy dalk bang om standpunt in te neem en stroomop te swem? Is jy bang vir n eksamen, werksonderhoud of ondervraging wat voor jou l? Is daar iets wat jy nie kans sien om te doen nie? Is al jou hulpbronne uitgeput geen krag, geen geld, geen raad en geen planne? Hoor vandag die rustige stem van jou Skepper wat s: moenie bang en bekommerd wees nie. Kyk waarop kan jy reken: Hy maak jou sterk, Hy help jou, Hy hou jou vas, Hy vat jou hand, Hy red jou. Daar in jou stresvolle oomblik, probeer in jou geestesoog sien hoe die Here by jou is en jou aanmoedig om te doen wat jy moet doen. Die beste raad vir vrees en bekommernis is die wete dat jou God by jou is. Hy gee nie noodwendig die antwoorde nie, Hy gee Homself. Aanvaar dit in geloof.  ~ Wilna Botha, 12/07/2018

n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. (Jes. 42:3) Hier word in Jesaja gepraat van Kores, die dienaar wat God aanstel om Sy volk te help en te lei en te red. Dit verwys natuurlik uiteindelik ook na Jesus , soos wat die vervulling daarvan in Matt. 12:20 beskryf word. Dit verwys na God se wonderbaarlike genade. Dit beskryf Jesus se oneindige liefde vir sy volgelinge.  Geen sondaar kan t sleg wees om God se genade te ontvang nie. Geen verlorene kan t vr afgedwaal wees om deur God gered te word nie. Geen hart kan t hard wees om deur die Here vernuwe te word nie. Al is die riet geknak, die Here sal hom nie afbreek nie en Sy rug draai nie. Sy genade is altyd daar, Sy liefde wl en kan en sal weer uitreik na die geknakte riet. Sy krag sal hom weer regop tel en nuwe lewe in hom bewerk. Al brand die lamppit van jou lewe hoe dof, die Here sal dit nie uitblaas nie. Hy sal deur sy omgee en medelye en barmhartigheid die vlam vertroetel en aanblaas totdat dit weer helder skyn. Kom pak jou onvolmaaktheid op Jesus af jy sl vir seker genade op genade ontvang. ~ Wilna Botha, 16/07/2018

Ek verander die donker voor hulle in lig en Ek maak die ongelyk plekke gelyk. (Jes. 42:16) Die Here praat hier met blindes, mense wat geestelik blind is, mense wat Hom nie sien nie, Hom nie erken nie, nie van Hom weet nie, mense wat nie Sy genade verstaan en ervaar nie, mense wat nie gered is nie. Wanneer jy na die Here toe draai, Hom in jou lewe innooi, dan gebeur wonderlike dinge: die donker om jou en in jou verander in lig en die ongelyke, moeilike, rowwe paaie word gelyk, slaggate word opgevul, struikelblokke word weggerol. Ds Sy genade in praktyk! Jesus is die Lig vir die wreld, s die Nuwe Testament, niks kan Sy lig uitdoof nie. Wanneer Hy in jou lewe kom, val die skille van jou o, word die lig aangeskakel en is jy vry. Jy sien nuwe dinge raak, die lewe het nuwe betekenis, jy het nuwe perspektief en sien die ongelyk paaie van die lewe in n nuwe lig. Kyk die versekering wat die Here vir ons in die laaste gedeelte van die teks gee: Dit is wat Ek gaan doen, Ek gaan daar nie van afsien nie. ~ Wilna Botha, 18/07/2018

Sing tot eer van die Here n nuwe lied, sing sy lof oor die hele aarde. (Jes. 42:10) Sing n nuwe lied! Daar is voortdurend nuwe geestelike liedere wat geskryf word wat die Here se lof weer op n nuwe manier, met ander woorde en verskillende ritmes besing. Ons hoor dit op die radio, sien dit op YouTube, sing dit in die kerk, ens. Maar ons is nou nie almal digters en musikante wat n nuwe lied vir die Here kan komponeer nie, so hoe sal ons nou uiting gee aan hierdie teks? Ek dink wat dit dalk beteken is dat elke lofsang, oud of nuut, se woorde vir ons vars en nuut moet wees elke keer as ons dit sing. Moenie net daai liedjie uit gewoonte sing sonder om te luister na die woorde en dit met jou hele hart te sing nie. Fokus elke keer van nuuts af op die Here se grootheid, getrouheid, genade en almag, op wie Hy is en wat Hy kan doen. Sing die woorde asof dit die eerste keer is wat jy dit sing. Wees met elke loflied opnuut vervul met ontsag en verwondering oor die Here. Buig opnuut in eerbetoon voor Hom asof dit die eerste keer is wat jy bewus word van Sy heilige teenwoordigheid. En ja, probeer gerus ook maar om jou eie nuwe lied te sing. Dit hoef nie musikaal korrek te wees nie, glo wat jy sing en bedoel dit uit jou hart uit. Daar s beslis elke dag iets nuuts waarvan ons kan getuig, waaroor ons kan sing, waarvoor ons die Here kan loof. ~ Wilna Botha, 24/07/2018

Ek lees nog steeds so vers vir vers deur Jesaja en het nou by hierdie stukkie goud uitgekom. Een van die mooiste beloftes. Een van die diepste trooswoorde. Een van die hoopvolste versekerings. Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep. (Jes. 43:1) Waar jy jou ook al bevind op of langs n siekbed, hand-in-die-hare omdat jy nie weet hoe om jou situasie te hanteer nie, moedeloos omdat te veel dinge skeef loop, hartseer omdat n geliefde weg is, bang omdat jy nie weet wat mre gaan inhou nie weet vir seker dat die Here jou naam s. Hy s jou naam met deernis, met liefde, met meegevoel. Hoor dit en wees rustig. Al bevind jy jou dalk  op afgedwaalde paaie, op gevaarlike paaie, op ongehoorsame paaie weet vir seker dat die Here jou naam s. Hy s jou naam met verwagting dat jy sal luister, dat jy sal terugdraai, dat jy Sy genade sal aanvaar. Hoor dit en kom terug na Hom toe. Ja, en selfs daai oomblik wanneer jy moet oorstap van hierdie lewe na die ewige lewe weet vir seker dat die Here jou naam sal s en jou by Hom verwelkom. ~ Wilna Botha, 26/07/2018

As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God ... moenie bang wees nie, Ek is by jou. (Jes. 43:2) Hierdie teks (en ander) trek beslis n streep deur die gedagte dat n kind van die Here nooit deur moeilike tye sal gaan nie, dat daar slegs mooi weer en gladde waters sal wees as jy n Christen is, dat jy nooit sal swaarkry, siek word of sukkel nie. Die Here s nie in hierdie teks dat daar ni storms en gevare sal wees nie, Hy s egter Hy stap sm met jou daardeur, Hy s die uitdagings van die lewe sal jou nie onderkry nie, dit sal jou nie oorweldig nie, jy sl weer anderkant uitkom. Ek s nie rampe en swaarkry moet net afgelag word nie, natuurlik is dit traumaties en angswekkend en lewensveranderend. Wat wel waar is, is dat swaarkry-tye altyd n hor geestelike doel het. Deur jou gesukkel groei jy, leer jy hoe sterk jy is en kom jy ltyd nader aan die Here. Dis in daai tye wat jy meer sal bid, meer selfondersoek sal doen, meer sal besef dat jy die Here nodig het, meer sal ervaar hoe goed Hy vir jou is, meer sal beleef hoe die mense om jou vir jou omgee. Ek het onlangs weer gesien hoedat iemand wat n groot operasie moes kry in elke stap die Here se krag en teenwoordigheid en voorsiening beleef het en met elke oorwinningstreetjie die Here se goedheid en wonderwerke besing het ... en die einde van die pad is nog nie eintlik in sig nie. Gisteraand het ek op TV n jong man gesien wat na n ongeluk n kwadrupleeg is. Hy s hy het nie gevoel sy wreld stort in duie nie, hy het dadelik gewt dat hy oukei gaan wees en dat die Here hom deur sy lewe voorberei het vir daardie dag. Hy s sy drome is nie verwoes deur die ongeluk nie, dit het net verander. Vandag is hy n ysterman-rekordhouer. J storie sal ook goed eindig, want die Here sal alles ten goede laat meewerk.~ Wilna Botha, 30/07/2018

Maar moenie net aan vroere dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom ... (Jes. 43:18-19) Die Here wil nie h dat ons moet vashaak by die verliese, vernederings en verdriet van die verlede nie. Ons hoef nie onsself aan te hou verwyt en vas te bind aan dit wat agter ons l nie. Ons hoef nie eens meer daaraan te dink nie, s die teks. Die Here se genade maak alles nuut ja, alles! In Hom is ons nuwe mense met nuwe hoop, nuwe krag, nuwe denke, nuwe drome, nuwe verwagtinge, nuwe waardes. Daarom is dit nou tyd om los te breek uit daai ou dinge en vorentoe te kyk en vorentoe te beweeg. Maak jou los van wat agter is en strek jou uit na wat voor is (soos wat Fil. 3:13 s). Kyk, die Here s die nuwe dinge wat Hy gaan doen, is in sig vir jou. Hou goeie moed en vestig jou o op Hom. Hier is n paar van die nuwe dinge wat Hy vir jou kan doen: n drank- of dwelmverslaafde kan vrykom, n sondaar kan God se kind word, n dodelike siekte kan genees word, trane kan afgedroog word en hartseer kan plek maak vir hoop, donker kan lig word, bekommernis en angstigheid kan met vrede vervang word, as jy swak is, kan die Here jou sterk maak. ...dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. ~ Wilna Botha, 01/08/2018

Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie... (Jes. 43:22) Sjoe, dis darem nie woorde wat ek wil hoor van die Here af nie. Die vraag kom by my op: hoe moet ons die Here dan dien dat Hy tevrede sal wees, dat Hy nie sal s: omdat jy lou is, nie warm of koud nie, gaan Ek jou uit my mond uitspoeg (soos in Openb. 3:16)? Wel, Hy s self dat ons Hom met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag moet dien H moet die belangrikste wees, ons moet altyd eerste aan Hom dink en aan wat Hy verwag. Ons moet eerlik en opreg wees teenoor die Here ons diens aan Hom moenie net lippetaal wees nie. Dit moet uit eerbied en met respek wees . Dit moet uiting vind in ons volle oorgawe aan Hom, in ons gehoorsaamheid, in ons alledaagse gesindheid, in ons diens aan ons medemens, in ons lofsange teenoor Hom. Ons moenie moeg word om goed te doen nie, nie verslap of lui word nie (aldus Gal 6:9), ons moet aandag gee aan die geringstes (soos Matt. 25:45 daarvan praat). Ons moenie uitgebrand en moeg raak vir ons godsdiensbeoefening nie. Ons moet gereeld stop en stilstaan en fokus op wie God is, ons moet volgemaak word met Sy karakter en veral met Sy liefde en Sy genade. Ons moet aanhou glo en aanhou hoop. Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. (Rom 12:11, Die Boodskap) ~ Wilna Botha, 06/08/2018

Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie. (Jes. 43:25) Getrou aan wie Hy s, getrou aan sy karakter, s die Here n barmhartige en genadige God. Hy vergewe sondes, Hy wis oortredinge uit, dit verdwyn soos miswolke ( lees Jes. 44:22), Hy vergeet daarvan, Hy hou nie boek daarvan nie, Hy verwyder dit so vr soos die ooste van die weste is, Hy maak dit tot niet en gooi alles in die diepsee (lees Miga 7:19), Hy hou Hom blind en doof vir sondes van die verlede -  dis wie Hy is en Hy sal nooit anders optree nie, nooit van plan verander nie, nooit uitsonderings maak nie. Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons sondes, s die Woord. Glo dit asb. eens en vir altyd. Jesus het betaal. Jy is vry. Die skuldlas is weg. Wat gebeur het, kan ook so gestel word: ons elkeen het n rekening van al ons sonde en n rekening moet n mens mos betaal. Wat met ons moes gebeur oor al die skuld is uiters slegte nuus vir ons. God het egter hierdie rekening met al ons skuld uit ons hande kom vat. Nou staan die skuld nie meer teenoor ons naam nie. Ons rekening hang nou aan die kruis. Jesus wat ook aan die kruis gesterf het, het daardie skuld vir ons betaal. (Kol 2:14, Die Boodskap) Mag hierdie woord vir jou, soos vir my, n groot las van jou hart en gedagtes afhaal en jou verlig en vry laat voel. ~ Wilna Botha, 08/08/2018

Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my sen op jou nakomelinge ... Die een sal s: Ek behoort aan die Here, ... die ander sal op sy hand skryf: Die Here s'n. (Jes. 44:3-5) Hoe ongelooflik kosbaar is hierdie belofte oor ons kinders en kleinkinders nie. God het n verbond met ons n ons kinders, soos wat Gen. 17:7 s en wat in Hand 2:39 bevestig word: My beloftes aan jou is ook jou kinders sn. Wat Ek beloof het, geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees soos Ek joune is. God steek deur ons verbondenheid aan Hom sy hand uit na ons kinders. In moeilike tye wanneer dit dalk voel of jou kinders n ander pad kies, wanneer hulle opstandig raak en jy moedeloos en bekommerd is oor hulle kan jy met vrymoedigheid vasklou aan di versekering dat die Here hulle nie sal los nie en dat Hy steeds Sy sen en Sy Gees op hulle sal uitgiet ongeag hulle ouderdom. Deur ons voorbeeld, ons gebede en God se getrouheid aan Sy verbond sl daar n dag kom wat hulle gaan bely: Ek behoort aan die Here. Deur ons as ouers is hulle wortels in die Here en kan ons in ons geestesoog alreeds sien dat di woorde op hulle geskryf is: Die Here sn. ~ Wilna Botha, 14/08/2018

Julle is my getuies: daar is net eenvoudig geen ander god behalwe Ek nie. (Jes. 44:8, Die Boodskap) Enige iemand wat oor n saak wil getuig moet self gesien, self gehoor en direk beleef het en dit dan met geloofwaardigheid oorvertel. Wat is dit wat jy al self gesien, gehoor en beleef het en glo oor die Here waaroor jy kan getuig? Het jy al self ondervind en kan jy met oortuiging s: Hy is die enigste God, die Almagtige, die Koning, die Eerste en die Laaste, jou Verlosser  (soos Jes. 44:6 s)? Ps. 34:9 praat ook van die eie, persoonlike ondervinding wat ons van die Here se goedheid kan h. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Smaak en sien dat die Here goed is, s  die ou Afrikaanse vertaling. As jy dt beleef het, kan jy daaroor getuig. Dit laat my ook dink aan Tomas vir wie Jesus ges het om met sy vinger, sy hand en sy eie o te ervaar dat Hy die ware God is: Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Tomas s vir Hom: My Here en my God! (Joh. 20:27-28) Na die persoonlike ervaring volg die belydenis en getuienis: My Here en my God!  ~ Wilna Botha, 16/08/2018

So s die Here jou Verlosser wat jou in die moederskoot gevorm het: Ek is die Here, Ek het alles geskep. (Jes.  44:24) Die Here wat alles uit niks geskep het, het jou en my ook geskep. Hy het jou in die baarmoeder gevorm. Hy was betrokke. Hy het dit slf gedoen. Met Sy eie hand. Hy het jou beplan en voor jou geboorte alreeds n plan vir jou lewe gereed gemaak. Ps. 139 s mos ook hoe die Here beplan, gevorm en geweef het aan jou waar niemand dit kon sien nie en terwyl jou ma dalk nog nie eens van jou geweet het nie. Daar in die baarmoeder het sy sorg en beskerming alreeds begin. Reeds voor ek in die wreld gekom het, het U my beskerm. (Ps. 71:6) Toe jy nog nie n naam gehad nie, het God reeds jou naam geken - selfs voor iemand van jou bestaan geweet het!  Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem. (Jes. 49:1) Dalk is daar oor jou ges dat jy n glips of ongewens was weet egter dat die Here nie verras was nie, want van die eerste oomblik daar diep in die baarmoeder, was Hy daar en het Hy jou op jou naam genoem. Gen. 1:31 s: Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het en dit was baie goed. So kyk Hy elke dag met tevredenheid na my en jou ook en s: dit is baie goed! ~ Wilna Botha, 21/08/2018

Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak, Ek maak die waarsers belaglik. Ek weerl die geleerde mense, Ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid. (Jes. 44:25) Niemand, behalwe die Here, weet wat in die toekoms l nie. Baie mense probeer vooruit kyk en voorspellings maak, maar hulle kan dit net doen met kennis en inligting wat hulle vandag het. Hulle voorspellings is niks meer as raaiskote nie. Daar is selfs mense wat die tyd van die wederkoms probeer voorspel, terwyl die Here s dat nt Hy die dag en uur weet. Elders s die Bybel dat God se eer l in dit wat Hy verborge hou (Spr. 25:2) Hy is in beheer en Hy besluit wat sal gebeur en ons moet erkenning en eer aan Hom gee daarvoor. Jakobus s mos ook dat ons nie sommer net kan s ons sal mre dit of dat doen nie, want ons weet nie hoe ons lewe mre sal wees nie. Hy s mense wat dit doen, is te seker van hulleself en praat groot. Wat ons moet doen, is om alle vertroue op die Here te plaas vir die toekoms, alle eer en erkenning aan Hom te gee as die enigste een wat regtig die toekoms ken. Ware wysheid is om oorgegee aan God te lewe en Hom te vertrou met jou toekoms. Vir my gee dit n kinderlike gerustheid, n gemaklike vrede om te erken dat God alles weet en in beheer is van alles. ~ Wilna Botha, 23/08/2018

Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. (Jes. 45:5) Hier rondom Jes. 43-46 hoor mense hierdie woorde oor en oor. Ek het so vinnig getel en by agt keer uitgekom. Dit kom soos n refrein: ... buiten My is daar geen God nie, daar is geen ander nie. Geen ander Redder nie. Geen ander Verlosser nie. Geen ander Helper nie. Geen ander Vader nie. Het die volk dit dan nie geglo nie? Was hulle doof vir hierdie aanspraak wat die Here gemaak het? Of het hulle hul laat verlei deur ander, dooie, nikswerd afgode? Het hulle gedink hulle kan meer as een god dien?  Het hulle dalk die Here se bestaan en betrokkenheid en medelye bevraagteken? Ek dink dit is n ja op elkeen van hierdie vrae. En hulle is nie alleen nie. Ek raai ons staan vandag maar net so skuldig en ek vra myself die vraag: is daar dalk iets wat vir my belangriker is as die Here, is daar iets (of iemand) wat meer van my aandag, liefde en bewondering ontvang as die Here self? Hy is n jaloerse God wat al ons aandag, lojaliteit en toewyding wil h, Hy wil nie meeding met ander gode nie, nie tweede viool speel teenoor ons eie-ek, ons gejaag na kennis, roem, sukses en besittings nie. Die Here s: Ek gee die eer wat My toekom, aan niemand anders nie. (Jes. 48:11) Mag hierdie refrein in ons harte en gedagtes bly sodat ons dit gl en uitleef: daar is gn ander God nie. ~ Wilna Botha, 28/08/2018

Ek maak lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge. (Jes. 45:7) Hierdie is een van die verse in die Bybel wat s duidelik vir my s dat die Here in beheer is van alles. Ja, selfs rampe en siektes en swaarkry en dood is nie buite Sy beheer nie. Vir party mense is dit moeilik om te aanvaar, want hulle redeneer dat n God van liefde nie swaarkry kan of sal toelaat nie. Vir my is dit egter n gerusstelling om te weet dat niks buite Sy wil en Sy wete en Sy teenwoordigheid is nie. Ek weet ook al vat die lewe watse draaie, die lig en die voorspoed sal k weer sevier, alles sal weer ten beste saamwerk en uitwerk, want die Woord s alles sal ten goede meewerk vir die wat Hom lief het. (Rom 8:28) God is altyd besig met n groter prentjie as dit wat vir ons sigbaar is. Hy is altyd besig met vorm en vou en slyp en suiwer aan ons almal en di rondom ons. Durf die klei vir die een wat dit vorm s: Wat maak jy? (Jes. 45:9) Nee, natuurlik nie! Vertrou Hom, want Hy is God! ~ Wilna Botha, 30/08/2018

Hulle sal teenoor jou bely: Waarlik, God is by jou. (Jes. 45:14) Sjoe, ek sal graag wil h dat my lewe s sal wees dat mense dit van my kan s. Dat hulle kan sien dat die Here deel is van my lewe. Dat hulle kan beleef dat ek anders is, dat ek nie kwaad word nie, dat ek nie ongeduldig is nie, dat ek almal kan liefh en vrygewig is met my goed en my tyd, dat ek wysheid en raad het in moeilike situasies, dat ek ast ware die geur van Christus versprei. Dat ek onverskrokke kan wees in my geloof en die Here blindelings vertrou. Dat Sy teenwoordigheid, Sy krag en Sy wonderdade s sigbaar sal wees, dat dit mense sal laat s: Waarlik, God is by jou en daar is geen ander nie, daar is nie nog n God nie. Ongelukkig is dit baie keer die teendeel en moet ek bely dat my gedrag en wat ek kwytraak partykeer eerder die wenkbroue sal laat lig as wat dit eer aan die Here sal gee. Mens hoor mos baie keer dat mense s: as dt is hoe n Christen optree, dan wil ek nie een wees nie. Ek bid dat dt nie waar sal wees van een van ons nie! Mag dit vir ons wees soos Daniel en sy vriende wat ten alle koste getrou gebly het, vasgestaan het in hulle geloof en vir wie die Here gered het uit die brandende vuur en beskerm het in die leeukuil. Kyk watter eerbetuiging het die heidense koning aan die Here gebring op grond daarvan: Hy is die lewende God, Hy bestaan vir ewig; sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry, Hy doen tekens en wonders. (Danil 6:28) Waarlik, God is by jou! ~ Wilna Botha, 04/09/2018

Kom na My toe dat julle gered kan word, almal op aarde. (Jes. 45:22) Is dit nie die wonderlikste uitnodiging van die Here nie. Sy redding en bevryding, Sy genade en goedheid is vir almal bedoel. Oorvloedig en gratis. Joh. 3:16 s mos: God het die wreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan h. Ek sien in beide hierdie verse n voorwaarde ons moet kom, ons moet glo. Sy reddende hand is uitgesteek, dit berus by ons om dit te aanvaar. Waarvan verlang jy vandag bevryding? Dalk skuldgevoelens, geheime sondes of groot foute wat jy begaan het? Dalk hardkoppigheid en selfgerigtheid wat maak dat jy dink jy het nie die Here nodig nie? Dalk verwerping en mishandeling waaraan jy onderwerp is of was? Dalk verslawing van n aard? Dalk n diep hartseer en droefheid, of siekte? Die Here nooi jou uit om na Hom toe te kom sodat jy gered en bevry en gehelp kan word. Hy wil Sy vrede en rus in jou hart en gedagtes kom deponeer. Nader tot God en Hy sal tot jou nader belofte! Ek l n eed af in my eie Naam, wat Ek s, is betroubaar, dit is n woord wat nie onvervul sal bly nie.(Jes. 45:23) ~ Wilna Botha, 06/09/2018

Vandat jy gebore is, het Ek vir jou gesorg. Toe jy n babatjie was, het Ek jou in my arms rondgedra. Selfs al word jy oud, sal Ek nog daar wees. Ek sal vir jou sorg tot jy grys is. Ek het julle gemaak. Ek sal vir julle sorg. Ek sal julle dra en julle versorg. (Jes. 46:3-4, Die Boodskap) Ja, Hy het ons gemaak en Hy sal ons nooit los nie. Wanneer jy ouer en swak word, dalk nutteloos voel, dalk oorbodig voel, sal die Here jou dra. Sy arms bly altyd onder jou. Ek dink sommer onwillekeurig aan die teks in Prediker 12 wat s: dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar tye kom. Kom naby aan die Here wanneer jou verstand en krag nog sterk is, sodat jy in jou ou-dag veilig en versorg en tevrede in Sy arms sal wees. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan di wat Hom eer, s  Luk. 1:50.  Van geslag tot geslag, van die begin tot die einde sal Hy daar wees en ons dra en versorg. Kyk terug en sien dat die Here jou deur swaarkry en storms, deur verlies en hartseer gedra het en weet dat Hy dit steeds sal doen totdat jy grys is en tot jou aardse pad ten einde loop. Behou enduit jou geloof en jou ywer vir die Here. Wees steeds bereid dat die Here jou kan gebruik. Span jou ervaring en lewenswysheid in om mense om jou te lei en te leer. Doen alles in jou vermo om nie n verbitterde, onvergenoegde, knorrige en klaerige bejaarde te wees of te word nie. Spreuke s dat ouderdom n sierlike kroon en n sen is dra dit met trots en met die sekere wete dat die Here enduit saam met jou stap.  ~ Wilna Botha, 11/09/2018

Ek is die Here jou God wat jou onderrig tot jou beswil, wat jou lei op die pad waarop jy moet gaan. (Jes. 48:17) Die Heilige Gees, die wet en die Woord van God is altyd daar om vir ons die pad aan te wys, om ons te stuur in God se rigting, om ons te lei in die keuses en besluite wat ons moet maak, om ons te help om n sinvolle lewe te lei, om ons op n pad van voorspoed en vrede te bring. Dit wat die Here ons leer uit sy Woord, dit wat ons leer deur die prediking waarna ons luister, deur die boeke wat ons lees, is natuurlik altyd tot ons beswil, tot ons persoonlike voordeel. Dit bring jou in die regte verhouding met die Here, dit bring jou by die kruis en Jesus se vergifnis en vryspraak. Dit versterk jou geloof, dit gee jou hoop. Dit beskerm jou teen verleiding, dit help jou in verhoudinge, dit gee wysheid vir elke lewenssituasie, dit maak jou n beter mens ... sien, dis tot jou beswil. Maar, die vraag is: is ons leerbaar? Onderwerp ons onsself aan God se onderrig? Luister en doen ons, of het jy gister se preek net aangehoor, sonder dat dit in jou hart gaan l het en n verskil in vandag se optrede gemaak het? Wie ore het, moet luister, s die Nuwe Testament herhaaldelik. Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortren het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. (Matt. 7:24-25) tot jou beswil! ~ Wilna Botha, 17/09/2018

Die Here het my n belangrike opdrag gee en my God gee my die krag om dit te doen. (Jes. 49:5) Wat het die Here vir jou gegee om te doen? Dalk is dit om n preek te lewer voor n groot klomp mense, dalk moet jy jou getuienis in die kerk of by die werk gee, dalk moet jy n Bybelstudiegroep lei, n funksie vir jou gemeente rel, dalk moet jy gaan bid vir iemand, kos uitdeel of iemand gaan bemoedig. Dalk is dit iets gewoon soos om vir jou gesin n ete voor te berei, huis skoon te maak of jou gewone dagtaak te verrig. Die Here se opdragte kom altyd saam met toerusting. As jy moet praat, sal Hy vir jou die regte woorde gee en jou skaamheid en bangheid vervang met selfvertroue en moed. As jy iemand moet leer of bemoedig, sal die Here vir jou onderskeiding en wysheid gee om die regte aanslag te h.  As jy moet bid, sal die Gees jou lei en sm met jou bid. As jy iets moet doen, sal die Here jou hande sterk maak en jou genoeg energie gee om die taak te voltooi. Dis H wat ons gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer, s  Fil. 2:13. Vra Hom daarvoor en vertrou Hom om dit te doen. Sodoende sal dt wat ons vir die Here wil doen n blywende resultaat oplewer en n ewige waarde h. ~ Wilna Botha, 19/09/2018

So s die Here: Op n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor. (Jes. 49:8) Op n tyd wat Ek goeddink ... Hierdie is mos nou nie woorde wat ons graag wil hoor nie, of hoe? Ons wil mos bid en dadelik ontvang. Ons wil nie graag wag vir die Here se tyd nie. Ons wil onmiddellike reaksie en uitkoms h wanneer ons bid, anders s ons mos ons bid teen die plafon vas, of ons wonder wat het ons verkeerd gedoen of dat ons dalk nie op die regte manier gebid het nie, of nog erger, dat die Here nie hoor nie, of nie bestaan nie, dat gebed nie werk nie. Hierdie teks herinner my maar net dat God wel hoor, maar dat Sy antwoord dikwels nie is wat en wanneer ons dit wil h nie. Dit herinner my dat God besig is met n groter prentjie waarvan ons nie altyd bewus is nie. Moet ons aanhou bid? Ja, beslis, sonder ophou, s  die Woord. Ons moet bid want dan sal die Here se vrede jou hart en jou gedagtes kom volmaak omdat jy sal weet Hy luister en dat Sy planne vir die verhoring van jou gebed alreeds in plek is. Hy weet immers wat jy nodig het nog voordat jy gevra het. Wees geduldig en op die regte tyd sal die Here jou gebed verhoor. ~ Wilna Botha, 25/09/2018

Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is, selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Hulle sal nie honger of dors kry nie, die woestynhitte en die son sal hulle nie brand nie, want Hy wat Hom oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem. Hy sal hulle by fonteine langs lei. Ek sal al my berge paaie maak, my grootpaaie sal sonder opdraandes wees. (Jes. 49:9-12) Ds hoe die Here sy volk lei en help en versorg. Sal Hy dit vandag nog vir my en vir jou doen? Baie beslis. Op ons lewenspad kan ons reken op die Here se buitengewone versorging waar daar onskynlik niks hulpbronne oor is nie, sal Hy voorsien, waar daar nie n pad is nie, sal Hy een maak, waar daar opdraandes is, sal Hy dit gelyk en draaglik maak, waar daar lang tye in die woestyn is, sal Hy Sy skaduwee oor jou laat val, Hy sal jou altyd weer uitbring by fonteine met Sy lewende water wat verfris en lawe en krag gee, na waters waar daar rus is, sal Hy jou bring. Niks wat op die pad met jou gebeur sal jou permanent onderkry of jou breek of jou totaal moedeloos laat nie, want die Here is langs jou en Sy belofte is dat alles ten goede sal meewerk. En wanneer jy terugkyk en net een ry spore sien, sal jy weet Hy het jou nie alleen gelos nie, Hy het jou gedra! ~ Wilna Botha, 27/09/2018

Kan n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. (Jes. 49:15-16) Het jy ook al iets op jou hand geskryf sodat jy dit moet onthou? Jou hand is mos waar jy dit altyd kan sien, dis soos n notaboek wat nie verl kan word nie. S is jou naam permanent geskryf waar die Here dit altyd sien, naby aan Hom in sy handpalms. Die spyker merke aan Jesus se hande is die herinnering dat Hy s lief is vir ons dat Hy sy lewe gegee het, sodat ons gered en vry kan wees. Ja, daar by die kruis is ons elkeen se naam op Sy handpalms met Sy eie bloed gegraveer. Hy sal jou nie vergeet nie, selfs al het jou eie ma of jou eie mense jou vergeet en verstoot. Hy sal jou nie vergeet nie, selfs al het jy dalk jou rug op Hom gedraai. Hy sal jou nie vergeet nie, selfs al het jy die grootste sonde gedoen. Niks sal jou naam kan uitvee nie daarvoor sal Hy slf sorg! ~ Wilna Botha, 02/10/2018

... wie op My vertrou word nie teleurgestel nie. (Jes. 49:23) Hoe dikwels is ons nie ontnugter wanneer ons op mense staatgemaak het en hulle nie hulle beloftes nagekom het nie, hulle daag nie op nie, hulle verander van plan, hulle stel hulle eie belange eerste, om getrou en toegewyd te wees is nie vir hulle n prioriteit nie. Die Bybel s mos ook elders dat ons nie op prinse moet vertrou nie, nie op mense nie, want hulle blaas so maklik hulle asem uit (jy ook, n!). Plaas jou vertroue op die Here en jy sal nooit teleurgestel wees nie, s  die teks. Maar wat beteken dit om die Here te vertrou? Ek dink in die eerste plek vra dit n persoonlike verhouding met Hom. Jy moet Hom regtig ken. Jy moet uit die Woord en deur ervaring  leer en weet wie Hy is, hoe Hy oor jou voel en wat Hy wil en sal en kan doen. Jy moet volle sekerheid h van sy krag, sy betroubaarheid, sy goedheid en sy vermons. Dan moet jy bewustelik jouself in Sy hande plaas, jou oorgee aan Sy sorg en Sy leiding. Jy moet luister na die stem van die Heilige Gees in jou binneste, in jou gewete en in jou gedagtes. Om op die Here te vertrou beteken jy erken en aanvaar en berus dat Hy die beste weet, dat Hy die beste vir jou in gedagte het. Om die Here te vertrou is nie net n passiewe houding nie, dit beteken nie jy sit net agteroor en wag nie . Jy kan bv. nie met oogklappe op s jy vertrou dat die Here vir jou sal sorg vir n inkomste, terwyl jy nie wil werk of planne maak nie. Jy kan bv. nie s jy vertrou die Here vir  goeie gesondheid maar jy doen dinge wat sleg is vir jou liggaam nie. Jy kan bv. nie s jy vertrou die Here vir jou veiligheid, maar jy sluit nie jou deure nie. Om die Here te vertrou beteken nie jy moet jou blind hou vir feite en realiteite nie, dit beteken jy glo en ervaar dat die Here teenwoordig is in elke situasie en dat Hy jou daardeur sal dra en lei. Vertroue vat bekommernis en vrees en angstigheid weg. Vertroue bring vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy sal nie teleurgestel word nie. ~ Wilna Botha, 04/10/2018

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek di wat moeg is, kan moed inpraat. (Jes. 50:4) Ons weet maar al te goed hoeveel moe, moedelose, hopelose, depressiewe mense daar vandag is. Dalk is hulle by jou werk, in jou vriendekring of selfs in jou gesin. Hulle is negatief, hulle sien nie meer die silwer randjie om die donker wolk nie, hulle is pessimisties en kla oor alles. Te veel kere spring ons in en praat saam en mor saam en kort voor lank is ons almal moeg en op moedverloor se vlakte. Ons woorde kan s n groot invloed h op mense en ook op onsself. Daarom bid ek dat die Here vir ons die regte woorde sal leer, soos die teks s, sodat ons n kalmerende, opbouende, bemoedigende invloed kan h. Kom ons help mekaar deur mekaar moed in te praat. Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens (Spr. 16:24) en Kalmerende woorde bring lewe. (Spr. 15:4) Mag ons woorde hoop en genesing bring. ~ Wilna Botha, 09/10/2018

Die Here my God help my, ek sal nie teleurgestel staan nie; ek sal my nie ontstel nie, ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie. (Jes. 50:7) Met die Here aan jou kant kan jy kans sien vir enige moeilike pad en hoef jy geen struikelblokke te vrees nie. Ps. 18:30 s mos ook dat mens kan kans sien om in enige moeilike situasie in te storm as God aan jou kant is, dat jy oor n ho muur kan spring saam met God. Hy is ons Helper en sy belofte in Heb. 13:5 is dat Hy ons nooit sal los of ons in die steek sal laat nie. Die Here is aan jou kant, kind van God! Moenie ontsteld of onseker, rigtingloos of sonder selfvertroue wees nie. Die belofte in die teks is dat ons nie in verleentheid sal kom nie. Al kom ons onder druk, ons sal nie verpletter word nie, al voel ons verward, ons sal nie wanhopig raak nie, al word ons dalk platgeslaan deur omstandighede, ons sal nie vernietig word nie. Wat is dan nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vr ons. (Rom 8:31) ~ Wilna Botha, 11/10/2018

Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op sy God steun. (Jes. 50:10) Soos wat ek deur Jesaja lees is dit vir my opvallend dat daar hope sulke bemoedigende verse vol belofte voorkom. Ek onderstreep hierdie verse helder in my Bybel, sodat ek op moeilike, moe, moedelose dae nuwe hoop en nuwe versekering van die Here se hulp en teenwoordigheid hier kan kry. As jy dalk vandag op n donker en alleen pad is, onthou dat God se lig binne-in jou is en al voel dit of omstandighede die lig heeltemal uitgedoof het, sal daar altyd nog n straaltjie rens deurbreek om jou pad te verlig. Donker kan nooit wen teen God se lig nie. Dalk is jou hartseer of jou las so swaar dat jy nie daai lig kan raaksien nie steun nogtans op die Here. Hy is naby aan jou. Sy helpende hand is altyd uitgesteek na jou toe. Onthou ook dat God se lig binne-in medegelowiges is vra en aanvaar hulp van die mense om jou. Dalk gee dit bietjie ekstra lig vir die pad. O Here, U is die lig in my lewe. As U by my is, verdwyn die donker. Dan sien ek vir alles kans. Ek sal n hele bende storm. Niks sal my kan keer nie. (Ps. 18:29) ~ Wilna Botha, 16/10/2018

... die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly. (Jes. 51: 6) En s het God sy woord gehou, want die redding wat vir ons almal gekom het deur Jesus Christus geld vir altyd en ewig. Sy verlossing vir my en vir jou staan vas vir eens en vir altyd en vir almal. Sy bloed was die betaling vir alles in ons verlede, selfs nog voordat ons Hom geken en aanvaar en bely het. Sy bloed was die betaling vir alles wat ek vandag verkeerd gedoen het of versuim het om te doen Hy hou nie boek of telling daarvan nie. Sy bloed was reeds die betaling vir wat ook al in die toekoms kan gebeur. Die verlossing en die redding het reeds aangebreek. As God ons vrygespreek het, dan is ons waarlik vry, dn kan jy nie uit sy hand geruk word nie nooit nie. En as jy dit nog nie glo nie, of nog nie beleef het nie, dalk nog nie die Here aanvaar het in jou lewe of nog nie die deur van jou hart vir Jesus oopgemaak het nie ... lees vers 5:  Die redding wat Ek bring, kom baie gou, die verlossing wat Ek bewerk, is op pad ... Dalk is vandag di dag van jou redding en verlossing. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding. (2 Kor. 6:2) Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. (Heb. 4:16) ~ Wilna Botha, 18/10/2018

Moenie bang wees vir die spot van mense nie, moenie skrik as hulle julle beledig nie. Hulle is soos lap wat deur motte gevreet word. (Jes. 51:7-8) Die meeste goed wat ons doen, doen ons met ander mense in gedagte wat sal die mense daarvan dink, wat sal hulle s, sal hulle bendruk wees met my en my goed, sal hulle opkyk na my, of sal hulle my dalk uitlag, neerkyk op my of my spot en beledig? Dis nou maar een maal n menslike eienskap om ingestel te wees op die mening van ander. Die Bybel s egter ons moet wat ons doen, doen asof ons dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Die Here se siening van ons behoort al te wees wat tel. Die Here se goedkeuring oor ons gedrag is veel belangriker as mense se goedkeuring.  Ons moet veral nie bang wees vir mense se spot en beledigings omdat ons Christene is nie, omdat dit vir ons belangrik is om die regte dinge te doen en goeie keuses te maak nie. Moenie bang wees om uit te wees oor jou beginsels nie. As mense jou spot is dit dalk juis om die aandag van hulle eie tekortkominge en slegte gewoontes af weg te trek. As iemand jou beledig oor jou Christelike standpunte is dit dalk juis omdat hy so leeg en nutteloos voel soos n lap wat deur motte gevreet is.  Moenie skaam wees dat jy anders is omdat jy die Here dien en Hom wil tevrede stel nie. ~ Wilna Botha, 23/10/2018

Sy Naam is die Here die Almagtige! (Jes. 51:15) Deesdae hoor mens nogal baie daarvan dat gelowiges n hele studie maak van God se verskillende name wat in die Bybel voorkom. Party gaan weer na die ander kant toe en s daar is net een naam waarop God genoem mag word, die ander is net beskrywende titels. Ek het vandag di prentjie rens op Facebook raakgesien en my hart stem saam daarmee. God is groter as n naam of die uitspraak daarvan. As jy met jou hele hart na Hom uitroep, sal Hy hoor en sal Hy tot jou nader. Of jy Hom in n intieme oomblik aanspreek as Vader of Vriend, in afhanklikheid as Redder of Verlosser, in nood as Helper of Raadsman, in siekte as Geneesheer of Wonderwerker, in verwondering as Almagtige of Skepper, Hy kn jou en Hy kn jou stem en Hy reageer. ... Hy sen almal wat Hom aanroep ryklik, want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. (Rom 10:13) ~ Wilna Botha, 25/10/2018

Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig... (Jes. 52:7) Dis mos wonderlik as die deurklokkie lui en daar staan iemand wat kom vrede maak, of die foon lui en die een aan die ander kant het vir jou n bemoedigende woord, of jy wag in jou hospitaalbed en die voetstappe draai by jou kamer in met goeie nuus, of jy hoor jou baas se voetstappe in die gang met goeie nuus van n nuwe kontrak of salarisverhoging. Goeie nuus is lekker, n! Ai en partykeer wag ons vir goeie nuus, maar dit kom nie en ons kan niks daaraan doen nie. Waaraan ons wl iets kan doen, is om self die boodskapper met goeie nuus te wees. Miskien kan my voetstappe meer goeie nuus bring, nuus van vrede, n woord van aanmoediging of bemoediging, n goeie tyding oor die liefde en genade van die Here Jesus. Miskien kan my voetstappe n paar rand of iets te ete bring en s die uitkoms wees vir iemand in nood. Miskien kan my voetstappe belangstelling en geselskap bring en s die lig wees vir n eensame siel rens. Miskien kan my voetstappe die evangelie van Christus bring en s die redding wees vir n soekende persoon.  Kom ons trek die skoene van bereidheid aan sodat ons voetstappe goeie nuus kan aankondig. ~ Wilna Botha, 12/11/2018

Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie, hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. (Jes. 52:15) Hier aan die einde van Jes. 52 begin die groot profesie oor Jesus wat strek tot aan die einde van hoofstuk 53. Jesus is die dienaar van wie hier gepraat word. Hy het gekom vir almal elke volk en stam en taal en nasie. Sy genade en vergifnis sluit niemand uit nie baie nasies sal die boodskap hoor en opspring van verbasing. Die Bybel s mos elke knie sal buig en elke mens sal erken dat Hy die Here is. Almal wat hoor en glo en Sy verlossing aanvaar sal verstom en verheug wees dat hy ingesluit is in God se koninkryk, dat hy n kind van God geword het sonder dat hy dit verdien het. Onthou jy dalk ook dat jy daardie gevoel gehad het toe jy besef het dat Jesus ook vir j sondes aan die kruis gesterf het en dat jy skoon gewas, vol sekerheid en vol vrede en oorwinning kan lewe? Ek voel opnuut diep dankbaar (en verbaas!) dat die Here ook m o en hart oopgemaak het en my gered het, my foute vergewe het en my lewe nuutgemaak het. ~ Wilna Botha, 14/11/2018

Tog het hy ns lyding op hom geneem, ns siektes het hy gedra ... oor ons oortredings is hy deurboor, oor ns sondes is hy verbrysel ... (Jes. 53:4-5) As mens Jes. 53 lees kom jy sterk onder die indruk van die lyding wat Jesus moes verduur in die ure van sy kruisdood. Dan besef jy met verwondering en dankbaarheid dat Hy dt alles in ns plek gedoen het ns lyding, ns siektes, ns sondes. Wat vandag vir my uitstaan in hierdie hoofstuk is woorde soos: Hy het nie skoonheid of prag gehad nie, Hy was verag, Hy het lyding en pyn geken, niemand wou eers vir Hom kyk nie, Hy was verag, misken, mishandel, onregverdig veroordeel en gestraf, as misdadiger beskou ens. En ek besef dat Hy dt ook alles deurgegaan het in ns plek. Voel jy verwerp, verstoot of verag, misken of mishandel, of is jy dalk onregverdig behandel, onnodig gestraf?  Jesus het ook hierdie lyding en emosies van jou op Hom geneem aan die kruis. Hy het al hierdie lyding namens jou gedra. Daarom kan jy vandag nie net jou sondes en foute nie, maar ook jou siekte en swaarkry en lyding op Hom kom afpak by die kruis in ruil vir vrede, vryheid, vergifnis, herstel en genesing. Mag dit vir ons almal n ware werklikheid wees. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal wat ons lewe kon herstel. Hy is stukkend geslaan sodat ons weer gesond kan word. (Jes. 53:5, Die Boodskap) ~ Wilna Botha, 19/11/2018

Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook di wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk ... Gee aandag en kom na My toe, luister en julle sal lewe (Jes. 55:1-3) Hier is een van die Here se vele uitnodigings aan ons: kom, drink, eet en lewe! Almal. Verniet. Sonder dat ons dit verdien. |

Wie is uitgenooi? Di wat dors en honger is vir die Here se teenwoordigheid in hulle lewe, di wie se siel smag na die Here,  die wat weet dat hulle afhanklik is van die Here, di wat weet dat hulle God se genade nie verdien nie, di wat geestelik arm voel, di wat soos Dawid sug: Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in 'n dor en dro land, 'n land sonder water. (Ps. 63:2)

Wat word vir ons aangebied in die uitnodiging? Water vir lewe, herstel en verfrissing, melk vir basiese voeding, wyn vir pret en plesier en om die lewe te geniet. By die Here is lles wat ons nodig het.

Wat moet ons doen om dit alles te ontvang? Kom, koop en eet. Kom soos jy is, koop sonder geld want Jesus het reeds betaal, eet en maak dit alles deel van jou bestaan, leef in oorwinning en in die Here se oorvloed van geestelike gawes en seninge. ~ Wilna Botha, 26/11/2018


So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil h en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het. (Jes. 55:11) S is dit! God se woord staan vas. God se woord is waar. God se woord is n lewende woord. God se woord bring verandering. God se woord gee hoop en krag. Of dit nou die woord is wat die profeet Jesaja verkondig het, of die woorde in enige vertaling van die Bybel, of die woorde van n preek of boodskapper van die Here, of die woorde wat die Here in jou hart en gedagtes plant as dit deur die Gees van die Here genspireer is, sal dit doen waarvoor God dit gestuur het. Dit sal nie net le woorde wees nie. Dit sal nie onbenullig wees nie. Dit sal nie in die wind wegwaai nie. Dit sal nie vernietig of uitgevee kan word nie. God se woord sal altyd vrug oplewer. God se woord sal altyd krag h. Vers 10 s God se woorde is soos ren wat die aarde deurweek en plante laat bot en vrugte dra, sodat daar weer saad is om te saai en kos is om te eet. Nou kan ek en jy ook met vrymoedigheid van God se woorde uitdeel en versprei, met die sekerheid dat God dit op sy tyd sal laat groei en vrug oplewer in mense se harte. ~ Wilna Botha, 28/11/2018

n Nie-Israeliet wat by die volk van die Here aangesluit het, moenie dink: die Here sal my van sy volk afsny nie ... Ek sal aan sulke mense n naam gee wat nie uitgewis sal word nie. Ek sal die nie-Israeliete wat by my volk aansluit om My te dien, om my Naam lief te h en om my dienaars te wees ... na my heilige berg toe bring. Ek sal aan hulle vreugde gee ... hulle offers op my altaar sal vir My aanneemlik wees.(Jes. 56:3-7) As jy dalk al ooit gewonder het of al die beloftes wat gemaak word aan Israel ook vir jou geld en of alles wat die Here oor sy volk s op jou van toepassing kan wees, dan is die antwoord in hierdie Bybel gedeelte. Die nuwe Israel, is almal wat die Here dien en sy Naam lief het! Dis ek en jy ook! Ef. 1:11 s dat ons deur Christus deel geword het van God se volk. Ons lees ook in Hand. 10:35 dat God mense uit enige volk, wat Hom vereer en doen wat reg is, aanneem as Sy volk.  Daar word vrder in die Bybel gepraat van hoe ons as wilde olyf tussen die ander takke op die mak olyf ingent is. Omdat ons glo, is ons daar ingent en is ons deel van die ware Israel. (Lees Rom 11). Deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God ... nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.(Gal 3:26 & 29) Ek hoop hierdie is vir jou ook goeie nuus! ~Wilna Botha, 03/12/2018

... Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. (Jes. 57:15) Dis dwarsdeur die Bybel duidelik dat swakkes, armes, weduwees, verlorenes, sondaars, verwerptes, gestremdes vir die Here belangrik is. Kyk maar by wie het Jesus gaan stilstaan: siekes, tollenaars, prostitute, melaatses. Dis ook di dat Hy in Matt. 25: 35-46  praat van die geringstes en Homself ast ware gelykstel aan hulle: Vir sovr julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het , het julle dit aan My gedoen. Hy laat die geringes uit die stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit; Hy skenk hulle 'n ereplek, s s 1 Sam 2:8. So, ongeag van waar jy jou bevind in die sosiale spektrum  - die Here gee nuwe krag. Die Here herlaai jou binnekant. Die Here se helpende, reddende hand is dr waar dinge donker en depressief is. Dr waar uitbranding en radeloosheid en hopeloosheid en moedeloosheid ingetree het, waar uitkoms onmoontlik lyk. Mag jy vandag beleef hoedat die Here se arms onder jou is, hoedat Hy jou oplig en op n ho Rots neersit. ~ Wilna Botha, 05/12/2018

Vrede vir di wat ver is, vrede vir di wat naby is. (Jes. 57:19) Hierdie klink amper net soos die Engelekoor wat Jesus se geboorte aangekondig het met: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy n welbehae het. (Luk. 2:14) Christus s ons vrede, s  Ef. 2:14. Toe Jesus gekom het, het vrede gekom. Vrede vir almal. Vrede wat mens se verstand te bowe gaan, want dit is nie noodwendig die afwesigheid van vrede tussen mense en volke nie, dis nie noodwendig die afwesigheid van oorlo en onmin tussen mense nie, dit is die vrede wat daar tussen God en ons is omdat Jesus se dood versoening gebring het, dit is die volkome herstel van die verhouding tussen ons en God. Christus se vrede is die salige wete dat ons van ons sondes verlos is. Christus se vrede is die lig wat wat alle donker in ons harte verdryf. Christus se vrede is die verligte gevoel wat ons kan h omdat Hy in beheer is van alles. Christus se vrede is die tevredenheid dat niks ons van Sy liefde kan skei nie, dat ons nooit alleen is nie, dat niks vir Hom onmoontlik is nie. Vrede vir julle almal!  ~ Wilna Botha, 11/12/2018

Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos n tuin met volop water, soos n fontein waarvan die water nie opdroog nie. (Jes. 58:11) Watter mooi belofte van sen en versorging is hierdie nie. Kom ons hou daaraan vas. Die Here sal jou lei en vir jou sorg, selfs in moeilike tye (of dalk moet ons eerder s: juis in moeilike tye). Hy sal jou vir jou krag en deursettingsvermo gee vir elke dag sy krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is, s  2 Kor. 12:9. Sy genade sal oorvloedig wees, sy sen in jou lewe sal volop wees sodat daar ook genoeg sal wees om oor te stroom na ander mense. Die fontein van die Here se goedheid en guns sal nooit opdroog nie. Mag dit jou altyd verfris en voed en mag jou lewenstuin n oase van kleure en lieflike geure wees. ~ Wilna Botha, 13/12/2018

Wat My betref, s  die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond l, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, s  die Here, nie nou nie en nooit nie. (Jes. 59:21) Hier is God se ooreenkoms met ons in een enkele sin. n Ooreenkoms wat ewig en ewig vasstaan, n ooreenkoms van genade, n ooreenkoms waar Hy sy hand na my en jou n ons nageslag uitsteek. Kyk, Hy s nie meer soos vroer: s julle dit en dan doen, dan sal Ek... nie. Hy s slegs: wat Hom betref gee Hy sy Gees aan ons en sy woorde in ons hart en in ons mond. Hy gee Homself aan ons, Hy kom woon in ons deur Sy Gees. Hy verbind Homself aan ons sonder teenprestasie van ons kant af. Hy verbind Homself aan ons ten spyte van ons sonde. Die sonde-skeiding waarvan Hy vroer in Jes. 59 praat is weg. Jesus het dit kom afbreek aan die kruis. Dink n bietjie hieroor na wanneer jy een van die dae Kersfees vier: Met die koms van Jesus het  hierdie ewige verbond van God vir ons n werklikheid geword. Jesus is die bewys! Mag die Gees dit in jou hart bevestig. ~ Wilna Botha, 19/12/2018

Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. (Jes. 60:1) So aan die begin van n nuwe jaar het ons seker almal nuwe hoop dat daar vir ons bietjie meer lig sal wees om vir ons die pad aan te wys, bietjie meer lig om die donker dae op te helder, bietjie meer lig om dinge wat in die donker gebeur uit te wys en uit te wis. Daar is mense wat s moedeloos en sonder hoop is dat hulle geen lig aan die einde van hulle tonnel sien nie donker dinge soos siekte, slegte verhoudings, hartseer, geldprobleme, werksprobleme, eensaamheid ... noem maar op, oorweldig hulle. Die goeie nuus is: Jesus het gekom. Die Lig het gekom, die ware Lig wat elke mens verlig s lees ons in Joh. 1:9 en s het ons net nou die dag nog gesing in ons Kersfeesliedjies. Vandag, n entjie in die nuwe jaar in, n entjie in die donker wreld in, mt ons dit glo. Dit is die Here se teenwoordigheid wat vir ons lig bring. Gee vir Hom plek in jou hart, sodat Sy lig in en deur jou kan skyn. Kyk net hoe mooi praat verdere tekste in Jes. 60 van die Lig: die Here sal vir jou n ewige lig wees... jou son en maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou n ewige lig wees, jou dae van smart is verby. ~ Wilna Botha, 09/01/2019

Wanneer die Here ingryp in n situasie, wanneer S redding en verlossing realiseer, wanneer Sy genade deurbreek, dan verander dinge op n ongelooflike manier, dan vind wonderwerke plaas. Wat vuil was, word skoon; wat oud was, word nuut; wat uitgedien was, kry weer nuwe lewe; wat verlore was, word gevind; waar daar trane was, kom weer blydskap; waar daar moedeloosheid was, kom nuwe hoop; waar daar vernedering was, kom daar eer en nuwe selfvertroue; waar daar toe deure was, kom weer vryheid; waar daar bekommernis was, kom nuwe vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jes. 60:17 lees ons van die Here se verlossing, redding en versorging vir sy volk (en vir ons!) en hoedat Hy vir hulle mr gee as voorheen. Hy s: Ek gee vir jou goud in die plek van brons, silwer in die plek van yster, brons in die plek van hout, yster in die plek van klip. Die lys brei uit in Jes. 61:3 met eer in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. En kyk hoe mooi eggo di woorde ook in Jer. 31:13: Ek sal hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer h nie. Ek is oortuig daarvan dat vir ons almal wat al deur n moeilike tyd gekom het, ht daar weer n tyd aangebreek waarop ons kon terugkyk en beleef en bely dat die Here ons deurgedra het en dat die lelik weer mooi geword het, die hartseer weg is en blydskap en vreugde in die plek daarvan gekom het. En as jy dalk op die oomblik op n plek is waar dit ng nie gebeur het nie, hou asb. moed! Die droogte hou nooit vir ewig aan nie, die storm ook nie. ~ Wilna Botha, 14/01/2019

Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos n bruidegom met n priesterkroon op, soos n bruid met haar juwele aan. (Jes. 61:10) Wanneer die Here vir Israel uitkoms en redding bring, is dit uit Sy oorvloedige genade. Hy red, Hy vergewe, Hy aanvaar, Hy versorg, Hy maak nuut, Hy maak skoon, Hy maak mooi. He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness s hierdie teks in die Engelse Bybel.  Ek en jy is ook aan die ontvangkant van hierdie genade geskenke oorwinnaarsklere, n priesterkroon, juwele. Die Here se genade is so volmaak en volkome en genoeg, al verdien ons niks daarvan nie. Ai, dis mos nou meer as genoeg rede om bly en vol vreugde te wees en oor God te juig. Moenie wag tot Sondag se kerkdiens om n prys- en danklied tot eer van die Here te sing nie. Doen dit sommer nou en laat die refrein oor en oor in jou hart herhaal: Ek is baie bly oor die Here! ~ Wilna Botha, 16/01/2018

Jy sal n nuwe naam kry, n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos n sierlike kroon in sy hand hou, jou God sal jou soos n koninklike tulband vashou ... Jy sal genoem word: Die een vir wie die Here lief het. (Jes. 62:2-4) Daar is n hele paar mense in die Bybel vir wie die Here nuwe name gegee het. Dink bv. aan Abram wat Abraham geword het, Sara wat Sarai geword het, Jakob wat Israel geword het, Saulus wat Paulus geword het, Simon wat Petrus geword het. Di naamsverandering het gevolg na n spesiale ontmoeting met die Here, of gepaardgegaan met n buitengewone belofte of het uitgeloop op n lewensveranderende opdrag. En ek en jy? Toe ons n spesiale ontmoeting met die Here gehad het daai dag toe jy jouself aan Hom oorgegee en Hom in jou lewe ingenooi het, het Hy jou naam verander na Kind van God, Koningskind, Geesvervulde, Verloste, Geliefde. Dalk is jou naam nou Vredemaker, Raadgewer, Bemoediger, Gestuurde of Boodskapper omdat die Here vir jou n spesiale opdrag gegee het. Wat ons vandag met sekerheid kan weet is dat die nuwe naam wat die Here vir ons gekies het ook Die een vir wie die Here lief het is. In van die Engelse vertalings s dit My delight of God is pleased with her. Hoe mooi klink jou nuwe naam nie! Aanvaar dit in geloof en sien in jou geestesoog dat die Here jou soos n sierlike kroon of n koninklike tulband vashou en s: Jy is die een vir wie die Here lief het. ~ Wilna Botha, 21/01/2019

Steek n banier op dat die volke dit kan sien! (Jes. 62:10) Ek hou sommer baie van hierdie groot advertensieborde met Bybelverse of geestelike boodskappe wat mens deesdae langs die paaie sien. Ek het nou die dag een gesien wat s: Jesus love you no terms and conditions. Dis mooi n! En dis opvallend. Baie mense lees dit elke dag en dit mt n impak maak. Ons het n klip met n teks op by ons hek en n kruis met n boodskap by ons voordeur en dit het al menige opmerkings en gesprekke uitgelok. Steek n banier op, waai n vlag, rig n teken op, sit n klip neer, plak n plakker, dra 'n T-hemp met die boodskap van die evangelie, n boodskap van hoop, n boodskap wat s God is hier, Hy kom om te verlos en te vergewe en te red, daar is geen einde aan Sy liefde nie. O ja, en onthou om jou lewe, jou woorde en dade ook soos n banier te laat wapper oral waar jy kom -  tot eer van God en tot opbou van di rondom jou. We want to see Jesus lifted high, A banner that flies across the land, That all men might see the truth and know, He is the way to Heaven ... ~ Wilna Botha, 23/01/2019

Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming; Hy het hulle opgetel en hulle gedra. (Jes. 63:9) Dis wat die Here gedoen het vir Sy volk en dis wat Hy vandag vir my en vir jou ook doen. Hy red en Hy maak vry. Hy het lief en Hy kry jammer. Hy tel op en Hy dra. Ek hoop jy sien dit elke dag raak, ek hoop jy voel elke dag hoedat hy jou optel en dra of daar nou moeilikheid en swaarkry is en of dit goed gaan met jou, of jy voel Hy is vr of doof en of jy voel Hy is naby, of jy twyfel en of jy glo, of jy skaam is oor jou sonde en of jy tevrede is met jou lewe Hy slf is die engel wat by jou staan. Baie keer hoor ek mense vra die Here om n engel te stuur om hulle te beskerm of te help. Ja, Hy kan n engel stuur, ja, Hy kan mense stuur, maar dis altyd die Here slf wat opdaag om te help en te versorg en rus en kalmte te gee. Mag di wete vir jou vrede en sekerheid gee wat alle verstand te bowe gaan. ~ Wilna Botha, 29/01/2019


Ek lees in Jes. 63 hoedat die volk na die Here gesoek het in hulle nood. Hulle het teruggedink aan tye wat dit goed gegaan het en wat die Here wonderwerke en magtige dade gedoen het. Hulle verlang daarna om weer Sy teenwoordigheid te beleef en Sy krag, Sy liefde en die werking van Sy Gees te ervaar. Hulle vra, soos ons ook baie keer maak: waar is die Here? Waar is Hy wat sy kudde dwarsdeur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is Hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is Hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het? Waar is Hy wat sy volk deur die diep waters gelei het sonder dat iemand struikel? .... Waar is U brandende liefde, u magtige dade? ... Ontferm U U nie meer ons ons nie? (Jes. 63:11-15) Is dit nie tog s dat moeilike omstandighede ons na die Here laat soek en na Hom laat terugdraai nie? Is dit nie tog s dat krisistye ons laat besef dat onsself nie antwoorde het nie en dat ons die Here nodig het nie? Is dit nie tog s dat die Here hierdie tye in ons lewens gebruik om ons nader aan Hom te bring, sodat ons weer na Sy teenwoordigheid sal verlang nie? Hoe dit ook al sy, ons weet vir seker dat ons Hom sal vind wanneer ons na Hom soek en na Hom smag, ons weet vir seker dat Hy sal antwoord wanneer ons na Hom roep met ons hele hart. Hier is drie van vele tekste wat dit bevestig glo dit en bewaar dit in jou hart: Nader tot God en Hy sal tot julle nader. (Jak 4:8); As julle by die Here is, sal Hy by julle wees; as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle laat vind. (2 Kron. 15:2); Dit was vir hulle n vreugde om na die Here te vra en Hy het Hom deur hulle laat vind en hulle rus gegee na alle kante toe. (2 Kron. 15:15) ~ Wilna Botha, 31/01/2019

U, Here, is ons vader, van ouds af is u Naam: Ons Verlosser. (Jes. 63:16) Nog altyd, ja, selfs van vr die skepping af, bestaan God en is sy Naam: Ons Verlosser. Hy bestaan van ewigheid tot ewigheid, Hy is die Eerste en die Laaste (Jes. 44:16), vr Hom was daar niks en n Hom is daar niks. Voordat die berge gebore is, voordat U die wreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God! (Ps. 90:2) Dit laat my ook dink aan die uitdrukking Ancient of days waarvan mens in Daniel lees en wat verwys na God se ewige bestaan. Dis wie Hy is! Party mense probeer dit wegredeneer, party ontken dit blatant, ander wil Hom in n tyd-hokkie plaas, nog ander wil Hom in die verlede indruk. Nee, die waarheid is: Hy is die lewende God, Hy  bestaan vir ewig; sy koninkryk sal nie vernietig word nie; sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. (Dan 6:27-28) Vir ewig is sy Naam: Ons Verlosser. God is liefde en in sy genade spesialiseer Hy vir altyd en altyd in verlossing, redding en bevryding. Dit maak nie saak hoe vr ons geval het, of hoe sleg en verdorwe en sondig ons geword het nie, verlossing is beskikbaar by die Here. Laat Hom toe om jou skoon te was en al daai sonde-kettings los te sny. Mag jy Ons Verlosser se vrede ervaar. ~ Wilna Botha, 05/02/2019

Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur n wind. (Jes. 64:6) Onrein, vuil klere, verdroogde blare, weggewaai ... ek is maar al te bewus van di gevoel van nikswerd, swak, vuil, onbruikbaar, onaansienlik. Vandag het hierdie teks egter nie my aandag gefokus op my onreinheid en sondigheid en tekortkominge nie, dit het my met dankbaarheid laat gryp na God se onverdiende genade wat so vrylik en verniet beskikbaar is, na Jesus se bloed wat vir elke sonde betaal het en my vuilheid afgewas het en my van binne en buite nuut gemaak het, na die Heilige Gees wat nuwe lewe in die verdroogde blare blaas sodat dit jaarin en jaaruit groen is. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam (Op 7:14) dank God, ons het ook di geleentheid gekry om skoon en heilig te wees. ~ Wilna Botha, 07/02/2019

So s die Here: Wanneer n druiwetros nog sap het, s  die mense: Moet dit nie weggooi nie, want dit het nog nut. So sal Ek doen ter wille van my dienaars. (Jes. 65:8) S is die Here se genade! As daar nog ietsie oor is, as daar nog n geringe kans is, skop Sy genade in en gee Hy weer en weer vir ons n uitnodiging om terug te draai, om gered te word, om vrugbaar en bruikbaar te wees. God los nooit sy kinders nie. As mens die res van Jes. 65 lees, sien jy dat hierdie teks in die middel van n straf aankondiging is, in die middel van God se oordeel wat Hy gaan voltrek oor die volk, maar tog ... as daar rens bietjie sap is, sal die druiwetros gered en gebruik word. Dis ek en jy, vriend! Waar daar lewe is, is daar hoop. Dit herinner ook aan Matt. 12:20 n riet wat geknak is, sal die Here nie afbreek nie, die lamppit wat rook, sal Hy nie uitdoof nie. Moenie dink jy is t sleg of t sondig of t vr afgedwaal nie onthou Hy sal 99 ander los, om Sy een verlore skaap te kom haal. Gebruik vandag die geleentheid as die Here weereens Sy hand na jou uitsteek. Aanvaar Sy genade. Laat Hy jou nuut maak, jou lewensriet weer regop tel, jou hartsvlam weer aanblaas. ~ Wilna Botha, 12/02/2019

... maar aan di wat Hom dien, gee Hy n nuwe toekoms. (Jes. 65:15) Die dag toe jy die Here aangeneem het en vir Hom plek in jou hart en in jou lewe gegee het, het n nuwe toekoms vir jou aangebreek. Nee, dis nie noodwendig n rooskleurige, suksesvolle, voorspoedige, probleemvrye  aardse toekoms nie di dinge ontbreek dikwels in die lewe van di wat die Here dien. Dis wel beslis n toekoms gevul met hoop, met verwagtinge, met sekerheid, met vrede. Dis n ewige toekoms waar ons seker kan wees dat ons die ewige lewe gaan ontvang, n ewige blyplek in die hemel, n volmaakte toekoms saam met die Here. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (Joh. 10:28) Ds ons toekoms as volgelinge van Christus. Die Here s: Ek wil h dat julle hoop vir die toekoms moet h. (Jer. 29:11, Die Boodskap) ~ Wilna Botha, 14/02/2019

Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die Naam van die God wat getrou is. (Jes. 65:16) Ek wil hier sommer byvoeg: elkeen in die land wat vir die land om voorspoed bid ... Miskien moet ons bietjie minder vir ons eie, persoonlike gewin bid, bietjie minder selfsugtig bid, bietjie minder vir ons eie voorspoed en seninge by die Here aanklop. Dalk kan ons n slag bietjie vra vir voorspoed vir ander mense en veral bid vir voorspoed vir ons land. Ons het hierdie versekering: As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. (Joh. 14:14) In die Naam van die God wat getrou is, s  die teks hierbo. God, die Almagtige, di een vir wie niks onmoontlik is nie, di een wat getrou is, di  een wat donker in lig verander. As ons vra, sal Hy gee. Onthou: kla is nie vra nie! Kom ons bid vir voorspoed: vir terugdraai na die Here toe, vir opregtheid, vir nederigheid, vir samehorigheid, vir verdraagsaamheid, vir vrede, vir liefde, vir deursettingsvermo, vir Goddelike visie ... wat wil j by die lysie voeg, in die Naam van die God wat getrou is? ~ Wilna Botha, 19/02/2019

So s die Here: Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir My bou, die plek waar Ek kan woon? (Jes. 66:1) As ek hierdie teks lees, probeer ek vir my n prentjie vorm van God se grootheid ... maar ek kan nie, want Hy is veel groter as die grootste prentjie wat ek kan uitdink. Dis hoekom Hy hier s as Hy s groot is, hoe wil ons Hom in n tempel vasvang? Hy is oral teenwoordig, daar is nie n enkele spasietjie waarin Hy nie is nie. En dan is dit s verstommend dat Hy tog ons liggame kies as n tempel, n huis waar Hy wil woon. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? ... die tempel van God is heilig en die tempel is julle. (1 Kor. 3:17) Ek het eenmaal gelees van die kleintjie wat vir sy ma gevra het: as die Here s groot is dat die aarde sy voetstoeltjie is n Hy bly binne-in ons, dan moet Hy seker rens uitsteek. Ja, Hy mt uitsteek uit ons liggame uit, Hy mt sigbaar wees Sy teenwoordigheid moet bepaal wat by ons monde uitkom, waarna ons o kyk, waarna ons ore luister, wat ons hande doen en waarheen ons voete loop. Kyk vandag bietjie in die spiel of die Here by jou uitsteek! ~ Wilna Botha, 21/02/2019

Ek slaan ag op die mens in nood, op di een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. (Jes. 66:2) Sondaars, tollenaars, prostitute, uitgeworpenes, swakkes, nederiges   dis mense na wie die Here omsien. Diegene wat weet hulle het Hom nodig, mense wat lankal opgegee het om op hulle eie krag en hulle eie wysheid en hulle eie welvaart staat te maak. Mense wat bely dat die Bybel God se woord is, die lamp wat hulle nodig het om vir hulle die pad aan te wys. Mense wat gebroke en jammer is oor die verkeerde paaie wat hulle gevat het en wat met hulle hele hart begeer om terug te keer na die Here. Mense wat bakhand, soos n bedelaar, wag om God se genade te ontvang. Dit laat my dink aan die teks wat s Gesend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is... (Matt. 6:3). Die Here sen diegene wat nederig voor Hom buig, wat hulleself gering ag en Hom blindelings glo en vertrou en volg. God wil niks met die mense te doen h wat dink hulle kan op hulle eie sonder God regkom nie. Maar vir daardie mense wat weet hulle is niks sonder God nie, is God baie, baie goed meer as wat hulle ooit verdien. (Jak 4:6, Die Boodskap) Dit lyk vir my daar is twee kante: ek wil vs. God wil, ek kan vs. God kan, ek sal vs. God sal. Dis weer tyd om my eie hart en my eie gesindheid te ondersoek ... ~ Wilna Botha, 26/02/2019

Soos n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel ... julle sal dit beleef en julle sal bly wees; julle sal nuwe lewe kry soos groen gras  wat uitspruit. (Jes. 66:13-14) Ja, dis mos daar in die Here se arms, onder sy vleuels, teen sy bors waar ons rus en vrede beleef, waar ons weer verkwik en vernuwe word. Dis daar naby aan Hom waar die vrees vir bedreiging, aanvalle of gevare, die bekommernis oor probleme, siekte of verlies, die benoudheid oor verwerping, mislukking of skande al hoe minder en kleiner word totdat dit verdwyn. Dis daar waar Sy liefde die vrees verdryf, dis daar wat die lam knie weer sterk gemaak word en waar ons weer nuwe lewe kry soos groen gras wat uitspruit. Moenie dat vrees jou verlam nie, kom skuil by Hom, kom kruip weg onder sy vlerke. Kom belf dit en wees bly. You are safe in the care of the Lord your God, secure in His treasure pouch. (1 Sam 25:29) ~ Wilna Botha, 28/02/2019

... die tyd kom dat Ek al die nasies en al die taalgroepe bymekaar gaan maak. Hulle sal kom en hulle sal sien hoe magtig Ek is. (Jes. 66:18) Hierdie waarheid loop soos n goue draad deur die Bybel: God se genade sluit niemand uit nie. Aanvanklik het God sy verbond en sy beloftes beperk tot die Israeliete, maar deur God se genade en Jesus se versoening aan die kruis, brei dit uit om mense uit alle volke, tale en kulture in te sluit. . ... en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. (Openb. 5:9) Is dit nie goeie nuus nie! As dit nie s was nie, het ons nog buite gestaan, vr van God, sonder Sy genade, verlore. Deur sy liggaam te gee het Christus Jode en nie-Jode een gemaak, Hy het die skeidingsmuur wat daar was afgebreek. (so s Ef. 2:14) Ons moet waak daarteen om weer skeidingsmure op te rig tussen groepe mense nie net tussen rasse en kulture nie, maar ook op ander vlakke, soos intelligensie verskille, politiese verskille, kerk verskille, finansile verskille ens. God se wil is dat almal moet hande vat, dat elke knie voor Hom buig en alle mense erken en bely dat Hy God is. Die vraag wat ek myself afvra is: hoe werk ek mee daaraan dat mure afgebreek word, dat die evangelie by almal uitkom, dat almal kan sien hoe magtig God is? ~ Wilna Botha, 05/03/2019

Klik hier vir nog meer heuningdruppels >


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur en webruimte (www.heuning.co.za)