Daaglikse Heuningdruppels 2019

 


... soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek (Ps 119:11)

Die daaglikse heuningdruppels is ook op ons Facebook-groep. Klik hier:


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Wilna / Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)


Lees gerus enige van ons onlangse skryfsels in die tabel hieronder .....

Sarkasme, vleitaal, opbou, jaloesie, bemoedig, verkleineer, beskuldig, skinder...
Sticks and stones can break my bones... 
Jy ken daardie spreekwoord, maar wat 'n leuen is dit nie. Die een ding wat al daardie woorde hier bo in gemeen het, is 26 letters van die alfabet wat mense maak of breek. f mooi opbouende woorde, f aaklige afbrekende woorde.
Ai, hoeveel mense klim elke aand in trane in die bed oor woorde wat hulle toegesnou is. Soms sommer blatant lelik, soms as 'n sogenaamde grap, soms sarkasties, maar elke keer woorde wat soos dolksteke is. Dolke wat geslinger word na mense wat soms baie naby is, soos lewensmaats, kinders en vriende.
Spr. 12:18a "Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees..."
Maar aan die ander kant klim soveel mense saans in die bed met mooi woorde wat 'n glimlag op die gesig bring. Woorde soos: ek is lief vir jou; jy lyk so mooi vandag; ek hou van jou; die kos was heerlik; dankie vir jou moeite; jy is spesiaal vir my.
Spr. 16: 24 "Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die liggaam."
Dis hoe die Here met ons praat, ek dink nie ek het al ooit ervaar dat die Here iets anders as mooi woorde gebruik nie, nie wat in my gedagtes opkom nie, en ook nie wat uit die Bybel kom nie.
Gaan lees sommer gou weer Sefanja 3:17. ~ Willem Botha, 20/02/2019

Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die Naam van die God wat getrou is. (Jes. 65:16) Ek wil hier sommer byvoeg: elkeen in die land wat vir die land om voorspoed bid ... Miskien moet ons bietjie minder vir ons eie, persoonlike gewin bid, bietjie minder selfsugtig bid, bietjie minder vir ons eie voorspoed en seninge by die Here aanklop. Dalk kan ons n slag bietjie vra vir voorspoed vir ander mense en veral bid vir voorspoed vir ons land. Ons het hierdie versekering: As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. (Joh. 14:14) In die Naam van die God wat getrou is, s  die teks hierbo. God, die Almagtige, di een vir wie niks onmoontlik is nie, di een wat getrou is, di  een wat donker in lig verander. As ons vra, sal Hy gee. Onthou: kla is nie vra nie! Kom ons bid vir voorspoed: vir terugdraai na die Here toe, vir opregtheid, vir nederigheid, vir samehorigheid, vir verdraagsaamheid, vir vrede, vir liefde, vir deursettingsvermo, vir Goddelike visie ... wat wil j by die lysie voeg, in die Naam van die God wat getrou is? ~ Wilna Botha, 19/02/2019

Laat U wil geskied 
Ons bid en vra so graag met die volgende teks in gedagte. 
Matt. 7:7 Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word... "
Maar, soms besef ons tog dat dit eerder binne God se wil moet wees. Ek lees gisteraand weer deur watse benoude stryd Jesus gegaan het die aand voor Sy kruisiging, daar in die tuin van Getsman. 
Matt. 26:39 "Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.
Ons kan ons nie indink waardeur Hy is nie. Hy het egter Sy lewe verloor die volgende dag, omdat Hy aanvaar het dat Sy Vader se wil nie Sy wil was nie. 
Toe wonder ek nou, s nou maar God het altyd binne die mens se wil gehandel. Sou daar nie absoluut chaos wees nie? Hoe sou dinge teen mekaar ingewerk het? Sou ek regtig die lewe gehad het wat ek nou het? Nee, dit sou nie ten goede wees nie. 
Maar weet jy, hoe meer ek daaraan dink, hoe meer besef ek hoeveel dinge die Here wel toelaat wat MY wil is. Elke enkele dag van my lewe s die Here ja vir sommige van my gebede. Versorging, gesondheid, voorspoed, liefde in my gesin, vergifnis vir my oortredinge, en vele meer dinge gee Hy daagliks vir my. Die moeilikheid met my gebede is wanneer ek net vir my eie selfsugtige begeertes bid. Dan s Hy soms genadiglik nee. 
Een ding weet ek, Hy hoor elke enkele gebed, en Hy antwoord op elke enkele een. Die antwoord is f ja, f nee, f wag. Maar Hy laat altyd Sy wil geskied. Dis net ek wat dikwels buite Sy wil optree, omdat ek nie wil wag nie. ~ Willem Botha, 18/02/2019

... maar aan di wat Hom dien, gee Hy n nuwe toekoms. (Jes. 65:15) Die dag toe jy die Here aangeneem het en vir Hom plek in jou hart en in jou lewe gegee het, het n nuwe toekoms vir jou aangebreek. Nee, dis nie noodwendig n rooskleurige, suksesvolle, voorspoedige, probleemvrye  aardse toekoms nie di dinge ontbreek dikwels in die lewe van di wat die Here dien. Dis wel beslis n toekoms gevul met hoop, met verwagtinge, met sekerheid, met vrede. Dis n ewige toekoms waar ons seker kan wees dat ons die ewige lewe gaan ontvang, n ewige blyplek in die hemel, n volmaakte toekoms saam met die Here. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (Joh. 10:28) Ds ons toekoms as volgelinge van Christus. Die Here s: Ek wil h dat julle hoop vir die toekoms moet h. (Jer. 29:11, Die Boodskap) ~ Wilna Botha, 14/02/2019

Die krag is af... alweer. Die tweede keer vandag, soos gister en waarskynlik more weer. Nadat ek heelwat geld spandeer het, kan ons aangaan as die krag af is, maar dit bly steeds ongerieflik. Ek dink dat jy ook op hierdie oomblik negatiewe emosies ervaar as jy saam met my aan hierdie situasie dink. Ek word kwaad, ek wil beskuldig, ek wil my soort van wreek teenoor iemand, ek wil dit eintlik iewers uitskree. Vergewe my vir hierdie woorde, maar ek wil eintlik met haat aan mense dink. 
Maar weet jy wat? Dit help nie, en dit bring ons nrens. Dit steel net ons vreugde. En weereens, soos soveel kere tevore, laat val die Here 'n teks in my skoot, en ek moet iets daarmee maak. 
FIL. 4:4-8 "Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees daarop moet julle julle gedagtes rig."
Sjoe, kyk hierdie woorde "... daarop moet julle julle gedagtes rig." Hoe moeilik is dit? "Vrede" kom voor in die woord "tevrede". Het ek Eskom se krag nodig om vrede te h? Of bly te wees in die Here? Hier staan in die teks "die Here is naby". Het Hy weggegaan a.g.v. die omstandighede in die land? 
Nee wat, ek kan hierdie vrede, wat alle verstand te bowe gaan, kry en beleef, as ek so kies. 
Nou ja ek moet gaan, nou gaan ons braai... ~ Willem Botha, 13/02/2019

So s die Here: Wanneer n druiwetros nog sap het, s  die mense: Moet dit nie weggooi nie, want dit het nog nut. So sal Ek doen ter wille van my dienaars. (Jes. 65:8) S is die Here se genade! As daar nog ietsie oor is, as daar nog n geringe kans is, skop Sy genade in en gee Hy weer en weer vir ons n uitnodiging om terug te draai, om gered te word, om vrugbaar en bruikbaar te wees. God los nooit sy kinders nie. As mens die res van Jes. 65 lees, sien jy dat hierdie teks in die middel van n straf aankondiging is, in die middel van God se oordeel wat Hy gaan voltrek oor die volk, maar tog ... as daar rens bietjie sap is, sal die druiwetros gered en gebruik word. Dis ek en jy, vriend! Waar daar lewe is, is daar hoop. Dit herinner ook aan Matt. 12:20 n riet wat geknak is, sal die Here nie afbreek nie, die lamppit wat rook, sal Hy nie uitdoof nie. Moenie dink jy is t sleg of t sondig of t vr afgedwaal nie onthou Hy sal 99 ander los, om Sy een verlore skaap te kom haal. Gebruik vandag die geleentheid as die Here weereens Sy hand na jou uitsteek. Aanvaar Sy genade. Laat Hy jou nuut maak, jou lewensriet weer regop tel, jou hartsvlam weer aanblaas. ~ Wilna Botha, 12/02/2019

Waar was die Here nou die dag toe 'n ramp 'n skool tref en onskuldige kinders sterf? Hoekom gaan sommige mense deur soveel beproewing? Wat het jy of ek gemaak dat die lewe net eensklaps in 'n nagmerrie verander? Ek dink hierdie vrae is al deur talle mense gevra, mense wat soek na sin in traumatiese gebeurtenisse. Hierdie vrae word gevra deur Christene sowel as ongelowiges, die eerste groep om te probeer sin maak en die tweede groep omdat hulle wil "bewys" dat daar nie 'n liefdevolle God bestaan nie. 
Ek het geen antwoord op hierdie vrae nie en ek ken geen trooswoorde nie. Deur elke trauma in hierdie lewe word hierdie vrae gevra en nooit is daar goeie, sinvolle antwoorde nie. 
Terwyl ek hierdie stukkie skryf kom daar net geen teks by my op wat 'n bietjie kan help nie, want selfs die Bybel se woorde kan soms so leeg klink. 
Tog sien ek dat mense geweldige troos vind in die Here, en dat vele al ges het hulle sou nie deur so iets kom sonder Hom nie. Ek sien dat mense nader aan die Here kom en Hom vind na jare se gesoek.
Kom ek vertel jou van my suster. Sy is oorlede, maar haar lewensverhaal gee vir my hoop in hierdie dinge. 
Sy was 'n paar keer deur slegte huwelike, haar klein seuntjie het verdrink, sy het in 'n tragiese ongeluk 'n seun op sy fiets doodgery, sy is deur baie moeilike tye met haar gesondheid en haar lewe was hoofsaaklik onaangenaam. Maar op 'n dag, deur die Here bestem, kom sy tot bekering en haar lewe verander drasties. Haar woorde het my diep getref toe sy eendag vir my s dat sy weer haar kind sou begrawe, en weer 'n paar keer deur egskeiding gaan, en weer 'n kind onder haar motor sou sien sterf, as dit is wat nodig is om by die Here uit te kom. 
Selfs dit maak vir nie vir my sin nie, maar haar getuienis laat my vir seker weet dat daar 'n liefdevolle God is wat Hom ontferm oor mense wat swaarkry. My lewe is tot dusver hoofsaaklik gladde waters, maar ek weet waar om te gaan aanklop as daardie storms kom. ~ Willem Botha, 11/02/2019

Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur n wind. (Jes. 64:6) Onrein, vuil klere, verdroogde blare, weggewaai ... ek is maar al te bewus van di gevoel van nikswerd, swak, vuil, onbruikbaar, onaansienlik. Vandag het hierdie teks egter nie my aandag gefokus op my onreinheid en sondigheid en tekortkominge nie, dit het my met dankbaarheid laat gryp na God se onverdiende genade wat so vrylik en verniet beskikbaar is, na Jesus se bloed wat vir elke sonde betaal het en my vuilheid afgewas het en my van binne en buite nuut gemaak het, na die Heilige Gees wat nuwe lewe in die verdroogde blare blaas sodat dit jaarin en jaaruit groen is. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam (Op 7:14) dank God, ons het ook di geleentheid gekry om skoon en heilig te wees. ~ Wilna Botha, 07/02/2019

30 000 dae
Dis hoe lank jy leef as jy 82 jaar oud word. Nogal 'n sinvolle syfer om te gebruik rondom lewensverwagting. 
Ek sit en dink oor hierdie 30 000 dae en vra myself net twee dinge af. Eerstens, wat is belangrik vir daardie tydperk, en wat is onbelangrik. Wat was die moeite werd en wat nie. 
Wat is belangrik 
* Uit die aard van die saak om die Here te ken, en seker te wees waar jy die ontelbare dae n hierdie lewe gaan deurbring. 1 Kor. 15:19 "As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense." 
* Iets wat uiters belangrik is, is om die beste te maak van die tyd saam met diegene vir wie jy lief is, want nadat jou 30 000 dae uitgeloop het, sal die invloed wat jy op hulle uitgeoefen het bly voortbestaan, selfs vir geslagte daarna. 
* Om 'n verskil te maak aan ander, is 'n uiters sinvolle en bevredigende "tydverdryf". Jy kan 'n reuse invloed uitoefen, sonder dat jy dit weet. 
* Dis baie belangrik om in vrede met jouself te leef. 
* Om wysheid na te jaag is goud werd. 
* Goeie gesondheid gee kwaliteit lewe. 
Wat is nie belangrik nie? 
* Alles, ja ALLES, wat jy bymekaargemaak het en waarvoor jy jouself afgesloof het. Dit bly maar net agter. Ja, ander gaan dalk die voordeel daarvan geniet, maar jy het dalk jou 30 000 dae verminder om dit bymekaar te kry. Pred. 2:11 "Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wreld bevredig niks nie." 
* Al die gevegte vir posisie, status en mag het geen langtermyn waarde nie. Stres is gif. 
* Waar jy bly en wat jy ry gee dalk 'n mate van tydelike bevrediging, maar dit kom teen 'n geweldige prys. 
* Al die jare wat jy jou oor sinnelose dinge bekommer het, is net eenvoudig nie die moeite werd nie. 
Dis nogal verstommend teen watter tempo hierdie uurglas leegloop. Ek dink ons moet maar net gereeld introspeksie doen en besluit wat die moeite werd is. En dink net daaraan dat elke dag wat God jou gee is onverdiend, en 'n geskenk. 
Ek dink aan die liedjie "Gebed" van Koos du Plessis se woorde "Wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen." ~ Willem Botha, 06/02/2019

U, Here, is ons vader, van ouds af is u Naam: Ons Verlosser. (Jes. 63:16) Nog altyd, ja, selfs van vr die skepping af, bestaan God en is sy Naam: Ons Verlosser. Hy bestaan van ewigheid tot ewigheid, Hy is die Eerste en die Laaste (Jes. 44:16), vr Hom was daar niks en n Hom is daar niks. Voordat die berge gebore is, voordat U die wreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God! (Ps. 90:2) Dit laat my ook dink aan die uitdrukking Ancient of days waarvan mens in Daniel lees en wat verwys na God se ewige bestaan. Dis wie Hy is! Party mense probeer dit wegredeneer, party ontken dit blatant, ander wil Hom in n tyd-hokkie plaas, nog ander wil Hom in die verlede indruk. Nee, die waarheid is: Hy is die lewende God, Hy  bestaan vir ewig; sy koninkryk sal nie vernietig word nie; sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. (Dan 6:27-28) Vir ewig is sy Naam: Ons Verlosser. God is liefde en in sy genade spesialiseer Hy vir altyd en altyd in verlossing, redding en bevryding. Dit maak nie saak hoe vr ons geval het, of hoe sleg en verdorwe en sondig ons geword het nie, verlossing is beskikbaar by die Here. Laat Hom toe om jou skoon te was en al daai sonde-kettings los te sny. Mag jy Ons Verlosser se vrede ervaar. ~ Wilna Botha, 05/02/2019

Hierdie teks wat jy nou gaan lees, is een van die tekste wat jy die meeste in jou lewe gehoor het, en selfs opges het, en dit word as die samevatting van die wet beskou. En as jy hoor "jou naaste soos jouself", dan dink jy onmiddellik aan naasteliefde. Maar het jy ooit al stilgestaan by die gedeelte wat s "... soos jouself"?
Matt. 22:37 - 39 Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.Dink mooi wat die Here s: Wees lief vir My, wees lief vir jou naaste, en wees lief vir JOUSELF. Is jy lief vir jouself? Regtig so lief soos vir die Here? Ek twyfel of daar veel mense is wat dit regkry. Ek sien mense wat met 'n verskriklike swak selfbeeld saamleef, mense wat geen dunk van hulleself het nie, mense wat hulle voorkoms haat en sodoende 'n spiel verpes. Daar is so min mense wat tevrede is met wie hulle is, en so baie wat iemand anders wil wees. Soos wie wil jy wees om weer vir jouself lief te wees? So lief soos vir die Here. 
' n Groot probleem is dat ons toelaat dat ander mense ons liefde vir onsself vernietig, hoofsaaklik deur woorde, en dan dink ons die Here voel oor ons soos ons oor onsself voel. Die ander probleem is dat ons onsself nie kan vergewe vir dinge wat ons aan onsself gedoen het nie. Nee, dit werk nie so nie, as die Here ons so gemaak het dat Hy ons liefhet, moet ons onsself liefh. Dis dalk tyd om voor die spiel te staan en die ware JY raak te sien. En nee dis nie voorbarig nie, dis 'n opdrag van God. ~ Willem Botha, 04/02/2019


Ek lees in Jes. 63 hoedat die volk na die Here gesoek het in hulle nood. Hulle het teruggedink aan tye wat dit goed gegaan het en wat die Here wonderwerke en magtige dade gedoen het. Hulle verlang daarna om weer Sy teenwoordigheid te beleef en Sy krag, Sy liefde en die werking van Sy Gees te ervaar. Hulle vra, soos ons ook baie keer maak: waar is die Here? Waar is Hy wat sy kudde dwarsdeur die see gebring het saam met hulle herder? Waar is Hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is Hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het? Waar is Hy wat sy volk deur die diep waters gelei het sonder dat iemand struikel? .... Waar is U brandende liefde, u magtige dade? ... Ontferm U U nie meer ons ons nie? (Jes. 63:11-15) Is dit nie tog s dat moeilike omstandighede ons na die Here laat soek en na Hom laat terugdraai nie? Is dit nie tog s dat krisistye ons laat besef dat onsself nie antwoorde het nie en dat ons die Here nodig het nie? Is dit nie tog s dat die Here hierdie tye in ons lewens gebruik om ons nader aan Hom te bring, sodat ons weer na Sy teenwoordigheid sal verlang nie? Hoe dit ook al sy, ons weet vir seker dat ons Hom sal vind wanneer ons na Hom soek en na Hom smag, ons weet vir seker dat Hy sal antwoord wanneer ons na Hom roep met ons hele hart. Hier is drie van vele tekste wat dit bevestig glo dit en bewaar dit in jou hart: Nader tot God en Hy sal tot julle nader. (Jak 4:8); As julle by die Here is, sal Hy by julle wees; as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle laat vind. (2 Kron. 15:2); Dit was vir hulle n vreugde om na die Here te vra en Hy het Hom deur hulle laat vind en hulle rus gegee na alle kante toe. (2 Kron. 15:15) ~ Wilna Botha, 31/01/2019

Matt. 6:27 "Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?" 
Volgens hierdie teks is bekommernis 'n absolute mors van tyd. Dis so waar, en tog is dit een van die moeilikste tekste om na te volg. Goeiste, ek kan jou vertel van bekommernis, hoewel ek gedink het ek is hoegenaamd nie 'n kommer kous nie. As ek jou moet s oor watter nuttelose goed ek my al bekommer het, sal jy ook net jou kop skud. 
Ek het my oor geld bekommer soos jy nie kan glo nie. Ek het al nagte gel en somme maak en elke keer kom ek by dieselfde antwoord uit. En tot op hierdie stadium van my lewe, was dit absoluut verniet, daar was altyd genoeg, en meestal oorvloed. 
Ek was bang Jan Taks kom sluit my toe, terwyl ek 'n onberispelike belasting rekord het. Hoekom het ek my daaroor bekommer? Ek het geen idee nie! 
Ek was al bang en gaan dood aan kanker omdat 'n klein dingetjie onder my arm ontsteek het, maar toe val dit sommer vanself af. 
Ek was bekommerd dat my kinders in drank of dwelms sou verval, maar dit het glad nie gebeur nie. Hulle leef die mooiste lewens.
Ek was bang ek sou sterf op die grens, toe oorleef ons 'n groot aanval. 
Daar is vele, ja hordes dinge waaroor ek my al bekommer het, totaal onnodig. Soos jy dalk ook. Bekommernis wat net nooit waar geword het nie.
Maar daar het ander bekommernisse wel waar geword. Ek het my werk twee keer verloor, en dit was verskriklik, maar vandag dank ek die Here daarvoor, want dit het ongelooflike deure oopgemaak. 
Ek was bekommerd dat my ma sou sterf toe sy kanker kry, en toe sterf sy. Maar die Here het ons deur dit gehelp, en sy is baie beter daaraan toe. 
Ek was bang ek beseer myself sodanig dat ek nie kan werk nie. Toe verloor ek 'n geveg met 'n "angle grinder", maar toe genees my hand wonderbaarlik en ek sien die Here aan die werk. 
Ai, hoe lank kan ek nie hiermee aanhou nie, en jy dalk ook. Miskien moet ek net terugkyk in my lewe en die Here se beskerming raaksien, maar nee, vannag dink ek seker weer iets vars uit om oor te tob. Wat 'n mors van tyd! ~ Willem Botha, 30/01/2019


Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming; Hy het hulle opgetel en hulle gedra. (Jes. 63:9) Dis wat die Here gedoen het vir Sy volk en dis wat Hy vandag vir my en vir jou ook doen. Hy red en Hy maak vry. Hy het lief en Hy kry jammer. Hy tel op en Hy dra. Ek hoop jy sien dit elke dag raak, ek hoop jy voel elke dag hoedat hy jou optel en dra of daar nou moeilikheid en swaarkry is en of dit goed gaan met jou, of jy voel Hy is vr of doof en of jy voel Hy is naby, of jy twyfel en of jy glo, of jy skaam is oor jou sonde en of jy tevrede is met jou lewe Hy slf is die engel wat by jou staan. Baie keer hoor ek mense vra die Here om n engel te stuur om hulle te beskerm of te help. Ja, Hy kan n engel stuur, ja, Hy kan mense stuur, maar dis altyd die Here slf wat opdaag om te help en te versorg en rus en kalmte te gee. Mag di wete vir jou vrede en sekerheid gee wat alle verstand te bowe gaan. ~ Wilna Botha, 29/01/2019


Maak gereed... die stories is waar. Jou ouers het jou daarvan vertel toe jy nog baie klein was, jy het dit in die Sondagskool gehoor, dis by die skool vir jou vertel en jy hoor dit gereeld in die kerk. En ook op baie ander plekke, selfs op Facebook.
Die stories is op baie maniere vir jou vertel en vir baie mense is dit 'n feit wat jy maar net altyd geglo het en dit is 'n groot sen as dit so is vir jou. Ander sukkel daarmee en vele weier om dit te glo.
Die stories begin by die skepping en die wonder daarvan, die stories van die mens se bonatuurlike verskyning toe God hom skape, die geboorte van Jesus, die kruisiging en opstanding en die hemelvaart. Dan natuurlik die stories dat ons saam met Hom in die hemel gaan woon. Die Here vertel hierdie dinge self in die Bybel, en Jesus het dit met Sy eie mond vir die mense vertel. In Johannes 3 vertel Hy dit vir Nikodemus, maar hy sukkel om dit te glo.
Joh. 3:12-13 "Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as Ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens."
Maak gereed, die hemel is 'n werklikheid, en glo dit want Jesus, wat volgens Johannes 3 daarvandaan gekom het en weer daar is, het dit met Sy eie mond vertel. Maak gereed, want jy wat nou hier lees, sal binnekort (in terme van die ewigheid), vir seker weet omdat jy dit sal sien. Maar maak gereed, want jy gaan f by Hom wees, f jy gaan 'n vreeslike onaangename verassing kry.
Open. 1:3 "Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby." ~ Willem Botha, 28/01/2019

Wegkruipertjie 
Jy kruip net om een van twee redes weg; f jy speel die speletjie, f jy kruip weg omdat jy skuldig is aan iets. 
Adam en Eva was ongehoorsaam omdat hulle van die boom geet het nadat God hulle dit uitdruklik verbied het. Toe kruip hulle weg. 
Gen. 3:8-10 "Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: Waar is jy? En die mens antwoord: Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.
Maar hulle wegkruipplek was nie vir God onsigbaar nie. Net so was Jona ongehoorsaam en toe vlug hy weg, en beland op die bodem van die see. Maar God het hom gekry deur 'n vis te stuur om hom te red. 
As mens skuldig is aan iets is dit 'n natuurlike reaksie, en kom ek s vir jou, ek het ook al gewens ek kon heeltemal onsigbaar raak vir God oor ongehoorsaamheid. Sonde maak dat mens net nie voor die Here se aangesig wil verskyn nie. 
Maar dis nie nodig nie omdat ons as gereddes mos in die staat van vergifnis leef. Die Here kyk na ons deur die bril van Jesus, wat vir ALLES gesterf het. Elke enkele sonde, en daarom hoef ons nie weg te kruip nie. Nee, as jy geval het staan op, kyk jouself in die o en s: ek gaan weer probeer, en weer en weer en weer. Al moet die Here 'n duikboot (of 'n vis) stuur om jou te gaan haal, sal Hy dit doen. Hy sal die 99 ander skape los en vir ons kom, weer en weer en weer. 
Ek moet s, ek hou nogal van daai gedagte. ~ Willem Botha, 24/01/2019

Steek n banier op dat die volke dit kan sien! (Jes. 62:10) Ek hou sommer baie van hierdie groot advertensieborde met Bybelverse of geestelike boodskappe wat mens deesdae langs die paaie sien. Ek het nou die dag een gesien wat s: Jesus love you no terms and conditions. Dis mooi n! En dis opvallend. Baie mense lees dit elke dag en dit mt n impak maak. Ons het n klip met n teks op by ons hek en n kruis met n boodskap by ons voordeur en dit het al menige opmerkings en gesprekke uitgelok. Steek n banier op, waai n vlag, rig n teken op, sit n klip neer, plak n plakker, dra 'n T-hemp met die boodskap van die evangelie, n boodskap van hoop, n boodskap wat s God is hier, Hy kom om te verlos en te vergewe en te red, daar is geen einde aan Sy liefde nie. O ja, en onthou om jou lewe, jou woorde en dade ook soos n banier te laat wapper oral waar jy kom -  tot eer van God en tot opbou van di rondom jou. We want to see Jesus lifted high, A banner that flies across the land, That all men might see the truth and know, He is the way to Heaven ... ~ Wilna Botha, 23/01/2019

Die Here is hier
Die Bybel is so 'n wonderlike boek, daar kom telkens antwoorde op byna bonatuurlike maniere as mens dit nodig het. Die nuwe jaar het opnuut vrese gebring oor die toestand van ons land, en die bekommernisse van verlede jaar kom maar net weer te voorskyn.
In Genesis 28 lees ek hoe Jakob van Esau af wegvlug en hoe hy op 'n plek aankom waar hy oornag en met sy kop op 'n klip aan die slaap raak. Hy begin droom en die Here verskyn aan Hom.
Gen 28:13 "Toe kom staan die Here by Jakob en s: Ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy l, vir jou en jou nageslag gee."
Gun my dit om hierdie stukkie dalk uit konteks aan te haal, maar ek doen dit omdat dit vir my baie betekenis gekry het toe ek dit Sondag in die kerk hoor. Die Here maak 'n belofte aan Jakob in vers15:- "Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.
Ons word so gebombardeer met die gedagte dat ons nie hier hoort nie, maar hierdie land behoort aan ALMAL wat hier woon.
Nou kyk wat gebeur met Jakob toe hy wakker word.
Gen. 28:16 Jakob het wakker geskrik en ges: Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie.
Ek het net weereens besef dis tyd dat ek ook wakker skrik en wt die Here is op hierdie plek, soos wat Hy altyd was en soos wat Hy altyd sal wees. Sy beloftes sal altyd bly staan, net soos Sy belofte aan Jakob bly staan het. In vers 15 s Hy duidelik vir Jakob dat Hy hom nie in die steek sal laat nie, en so sal Hy ons ook nie in die steek laat nie. En so sal Hy almal in hierdie land sen, en nie in die steek laat nie.
Ek is bereid om daaraan vas te hou, en jy? ~ Willem Botha, 22/01/2019

Jy sal n nuwe naam kry, n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos n sierlike kroon in sy hand hou, jou God sal jou soos n koninklike tulband vashou ... Jy sal genoem word: Die een vir wie die Here lief het. (Jes. 62:2-4) Daar is n hele paar mense in die Bybel vir wie die Here nuwe name gegee het. Dink bv. aan Abram wat Abraham geword het, Sara wat Sarai geword het, Jakob wat Israel geword het, Saulus wat Paulus geword het, Simon wat Petrus geword het. Di naamsverandering het gevolg na n spesiale ontmoeting met die Here, of gepaardgegaan met n buitengewone belofte of het uitgeloop op n lewensveranderende opdrag. En ek en jy? Toe ons n spesiale ontmoeting met die Here gehad het daai dag toe jy jouself aan Hom oorgegee en Hom in jou lewe ingenooi het, het Hy jou naam verander na Kind van God, Koningskind, Geesvervulde, Verloste, Geliefde. Dalk is jou naam nou Vredemaker, Raadgewer, Bemoediger, Gestuurde of Boodskapper omdat die Here vir jou n spesiale opdrag gegee het. Wat ons vandag met sekerheid kan weet is dat die nuwe naam wat die Here vir ons gekies het ook Die een vir wie die Here lief het is. In van die Engelse vertalings s dit My delight of God is pleased with her. Hoe mooi klink jou nuwe naam nie! Aanvaar dit in geloof en sien in jou geestesoog dat die Here jou soos n sierlike kroon of n koninklike tulband vashou en s: Jy is die een vir wie die Here lief het. ~ Wilna Botha, 21/01/2019

'n Sinnelose moord
Matt. 14:6-11 "Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar dat hy 'n eed afgel het dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. Haar ma het haar voorges en sy het gevra: Gee vir my hier in 'n skottel die kop van Johannes die Doper. Hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanwe die eed wat hy voor die gaste afgel het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Hulle het sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het."
Wat 'n absolute wrede, onnodige, belaglike moord op 'n onskuldige man. Johannes die Doper, 'n eenvoudige en opregte man wat in die veld geleef het en in die woestyn begin preek het. Daar is oor hom geprofeteer in Jesaja 40. Hy het selfs vir Jesus gedoop, en was 'n nederige man. Maar Herodes se mag-malheid kry die oorhand omdat Johannes hom tereggewys het, en toe gooi hy hom in die tronk.
Toe Jesus hoor van Johannes se dood het Hy in 'n skuit geklim en weggegaan om alleen te wees (Matt. 14:13). Ek glo Hy was diep bedroef en verslae oor die wreedheid van 'n gesaghebbende figuur. Dink jy Hy kon dit gekeer het? Ja sekerlik, maar ongelukkig werk dinge nie altyd so nie.
Ek glo die Here is saam met ons bedroef as trauma oor ons pad kom, ek glo Hy is ook soms verbaas oor wat een mens aan 'n ander doen en definitief ook as onreg teen Sy kinders gepleeg word. Maar ek weet Hy is onbeskryflik lief vir ons, en hy is daar in hierdie donker dae. 
As jy vir my vra of ek hierdie dinge verstaan, is my antwoord kort en kragtig: Nee! Ek wil steeds ook graag antwoorde h, maar ek besef dis makliker om te aanvaar dat die lewe nou maar eenmaal nie altyd sin maak nie. Steeds glo ek die Here bly in beheer. ~ Willem Botha, 17/01/2019

Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos n bruidegom met n priesterkroon op, soos n bruid met haar juwele aan. (Jes. 61:10) Wanneer die Here vir Israel uitkoms en redding bring, is dit uit Sy oorvloedige genade. Hy red, Hy vergewe, Hy aanvaar, Hy versorg, Hy maak nuut, Hy maak skoon, Hy maak mooi. He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness s hierdie teks in die Engelse Bybel.  Ek en jy is ook aan die ontvangkant van hierdie genade geskenke oorwinnaarsklere, n priesterkroon, juwele. Die Here se genade is so volmaak en volkome en genoeg, al verdien ons niks daarvan nie. Ai, dis mos nou meer as genoeg rede om bly en vol vreugde te wees en oor God te juig. Moenie wag tot Sondag se kerkdiens om n prys- en danklied tot eer van die Here te sing nie. Doen dit sommer nou en laat die refrein oor en oor in jou hart herhaal: Ek is baie bly oor die Here! ~ Wilna Botha, 16/01/2018

Ons weet almal dat jy baie versigtig moet wees met wat jy s. Woorde wat seermaak word lank onthou, en mondelingse getuienis is baie werd in 'n hof. Maar met die tyd vervaag dit en eventueel kan mense woorde betwis en dit word "my woord teen joune".
Maar boeta, wat jy skryf is baie gevaarlik, want solank as wat daar 'n kopie van daardie dokument bestaan, kan jy absoluut niks aan die inhoud verander nie, tensy jy dit met 'n ander dokument vervang, soos in die geval van 'n testament.
As 'n skrywer 'n boek skryf word baie navorsing gedoen en wanneer iemand 'n verhandeling skryf vir studies, moet sy feite korrek wees. Jou hele reputasie is op die spel as die inhoud van jou werk nie 100% korrek en feitlik is nie.
Wat my bring by die Bybel. Besef jy hoe groot "risiko" die Here geneem het toe Hy mense genspireer het om die Bybel te skryf? Meer as 40 skrywers wat oor 'n tydperk van 1600 jaar geskryf het, in drie tale, op drie vastelande, en die meeste het mekaar nie geken nie. Dit verstom my dat (gegewe hierdie feit)die Bybel hierdie volmaakte eenheid vorm. Kan mense dit regtig sommer net uit hulle eie gedoen het, en sommer net enigiets geskryf het?
Besef jy dat die Bybel, en die Here se soewereiniteit net soos mis sou verdwyn as mense die Bybel verkeerd sou bewys? Besef jy hoe kragtig hierdie "dokument " moet wees om die toets van die tyd te deurstaan? Daar is geen boek op aarde wat soveel mense se lewens verander het nie, geen boek wat as meer gesaghebbend as die Bybel staan nie. Hierdie boek wat deur kinders verstaan en aanvaar word, maar wat menige geleerdes teen die mure uitdryf. Selfs skrifgeleerdes!
Ek weet nie of dit vir jou so is nie, maar as ek die Bybel in my hand neem ervaar ek 'n ongekende saligheid wat oor my kom, en elke woord wat ek lees word nuut, soos wat dit al menige kere in die verlede nuut geword het. Dis elke dag nuut!
Net 'n "goeie boek" met nuttige lewenslesse? Nee, dis die Here wat praat en Sy hele reputasie op die spel geplaas het, en dit bly steeds absoluut waterdig! 
2 Tim. 3:16-17 "Die hele Skrif is deur God genspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." ~ Willem Botha, 15/01/2019


Wanneer die Here ingryp in n situasie, wanneer S redding en verlossing realiseer, wanneer Sy genade deurbreek, dan verander dinge op n ongelooflike manier, dan vind wonderwerke plaas. Wat vuil was, word skoon; wat oud was, word nuut; wat uitgedien was, kry weer nuwe lewe; wat verlore was, word gevind; waar daar trane was, kom weer blydskap; waar daar moedeloosheid was, kom nuwe hoop; waar daar vernedering was, kom daar eer en nuwe selfvertroue; waar daar toe deure was, kom weer vryheid; waar daar bekommernis was, kom nuwe vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jes. 60:17 lees ons van die Here se verlossing, redding en versorging vir sy volk (en vir ons!) en hoedat Hy vir hulle mr gee as voorheen. Hy s: Ek gee vir jou goud in die plek van brons, silwer in die plek van yster, brons in die plek van hout, yster in die plek van klip. Die lys brei uit in Jes. 61:3 met eer in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. En kyk hoe mooi eggo di woorde ook in Jer. 31:13: Ek sal hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer h nie. Ek is oortuig daarvan dat vir ons almal wat al deur n moeilike tyd gekom het, ht daar weer n tyd aangebreek waarop ons kon terugkyk en beleef en bely dat die Here ons deurgedra het en dat die lelik weer mooi geword het, die hartseer weg is en blydskap en vreugde in die plek daarvan gekom het. En as jy dalk op die oomblik op n plek is waar dit ng nie gebeur het nie, hou asb. moed! Die droogte hou nooit vir ewig aan nie, die storm ook nie. ~ Wilna Botha, 14/01/2019

'n Vrou laat weet dat haar man enkele dae oor het om te lewe weens kankergewasse op die brein. Hy is eintlik nog so jonk, en daar is jong kinders. Hoe nou? Hoe nou Here? Hoe lyk die pad vorentoe?
'n Oupa en ouma is platgeslaan want die kinders verlaat die land, hoeveel keer gaan hulle nog die kleinkinders sien? Mens kan nie voel en ruik deur Skype nie. 
'n Man s dat hy dringend moet werk kry, daar is net nie meer tyd oor nie en alles tel teen hom. Ouderdom, velkleur, geslag, alles.
Iemand vrees die toekoms want daar is slegs 'n paar salarisse oor voor pensioen, en daar is nie genoeg om die toekoms in te gaan nie.
Met wie gaan dit nt goed? 
Ek het tot die besef gekom dat die Here nie al ons probleme oplos soos ons graag wil h Hy moet nie. Hierdie man met kanker gaan waarskynlik binnekort begrawe word, miljoene rande val nie sommer oornag uit die hemel nie, mense se grootste vrese word ongelukkig dikwels waar.
Tog sien ek dat mense net eenvoudig by die Here bly en aanhou hoop en bid. Bitter min mense draai die rug op die Here in swaar tye, die meeste stap steeds die pad, hoe swaar ook al, liewer saam met die Here. Wat is hierdie magiese krag wat maak dat mense selfs in totaal hooplose tye steeds by die Here bly?
Ek dink nie die antwoord kan maklik verduidelik word nie, ek dink dis eerder so in jou siel ingeplant deur die Here en dis dit, dis ook hoekom ongelowiges dit nie verstaan nie , dit is net daar.
Hierdie volgende teks vat alles so mooi saam, en daarom glo ek so onwrikbaar in die Bybel .
Klaagliedere 3:21-24 "Een ding weet ek, en dit is seker, en daarom sal ek aanhou hoop: Die Here doen altyd wat Hy belowe het, Hy is altyd jammer vir mense wat swaarkry. Here, U doen dit elke nuwe oggend, U bly altyd dieselfde. Ek s: Die Here is alles wat ek het, daarom sal ek aanhou hoop." ~ Willem Botha, 10/01/2019

Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. (Jes. 60:1) So aan die begin van n nuwe jaar het ons seker almal nuwe hoop dat daar vir ons bietjie meer lig sal wees om vir ons die pad aan te wys, bietjie meer lig om die donker dae op te helder, bietjie meer lig om dinge wat in die donker gebeur uit te wys en uit te wis. Daar is mense wat s moedeloos en sonder hoop is dat hulle geen lig aan die einde van hulle tonnel sien nie donker dinge soos siekte, slegte verhoudings, hartseer, geldprobleme, werksprobleme, eensaamheid ... noem maar op, oorweldig hulle. Die goeie nuus is: Jesus het gekom. Die Lig het gekom, die ware Lig wat elke mens verlig s lees ons in Joh. 1:9 en s het ons net nou die dag nog gesing in ons Kersfeesliedjies. Vandag, n entjie in die nuwe jaar in, n entjie in die donker wreld in, mt ons dit glo. Dit is die Here se teenwoordigheid wat vir ons lig bring. Gee vir Hom plek in jou hart, sodat Sy lig in en deur jou kan skyn. Kyk net hoe mooi praat verdere tekste in Jes. 60 van die Lig: die Here sal vir jou n ewige lig wees... jou son en maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou n ewige lig wees, jou dae van smart is verby. ~ Wilna Botha, 09/01/2019


2019
En so breek nog 'n jaar aan, een van vele, maar slegs een 2019. Na die einde van die jaar sal daar nie nog een wees nie, en daarom wens ek en Wilna vir almal 'n wonderlike en gesende 2019 toe. 
Ek het toe nou gewonder wat wens ek vir ander toe, toe besef ek dat die beste wense wat ek vir ander kan toewens, is wat ek hoop mense vir my toewens. Hier is 'n paar gedagtes:
* Ek wil die beste EK wees wat ek kan wees. Ek wil presies wees wat die Here vir my in gedagte het, ek wil nie iemand anders wees wat deur God geskape is nie, want dan verloor ek my totale identiteit. 
* Ek wil wees wie God my gemaak het, nie wie ek geword het nie. Ek dink ek mis so dikwels die teiken. 
* Ek wil so graag in totale vrede met myself, sowel as met ALMAL om my (en in die land) lewe. 
* Ek wil so graag my talente voluit uitleef, sonder om ander se talente na te streef, of te probeer uitleef. 
* Ek wil so graag leer om as geredde wese te leef, en nie elke dag myself te martel met die gedagte dat ek onvolmaak is nie. 
* Ek wil so graag sien hoe my geloof in Christus toeneem, en nie meegesleur word deur ander se opinies nie, vernaam nie diegene wie se geloof in die sand wegsyfer nie. 
* Ek wil graag die Woord van God stywer teen my bors vasdruk, en een word met dit. 
* Ek wil so graag meer van God se daaglikse wonderwerke raaksien, want ek het blind geword daarvoor omdat ek alles as vanselfsprekend aanvaar. 
* Ek wil graag glo dat wanneer die huidige gladde waters begin rof raak, God daar is om my hand te vat as ek soos Petrus begin sink. 
* Ek wil meer dankbaar wees vir familie en vriende, en goeie verhoudinge koester. Mens besef gewoonlik by iemand se graf dat vergifnis te laat is. 
* Ek wil werk aan 'n goeie gesonde liggaam, want hy moet nog lank hou. 
* Ek wil werk aan 'n goeie gesonde gees, want dis al hoe ek vrede kan najaag, en my "sanity" behou. 
* Ek wil graag ten alle tye kan s "Dit is wel met my siel". 
* Ek wil so leef dat mense die Here in my sien. 
En dit my liewe vriend, wens ek vir jou ook toe vir 2019. ~ Willem Botha, 08/01/2019


Klik hier vir nog meer heuningdruppels >


Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur en webruimte (www.heuning.co.za)