SLANG OP DIE PAAL - April 2012


Dit is nou weer paasfees, en vir my is dit n tyd om te ROEM oor die kruis, soos wat Paulus s:

Gal 6:14
14Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wreld vir my dood en ek vir die wreld.  

... en n Engelse vertaling:

But I will never brag about anything except the cross of our Lord Jesus Christ.

As ons s ons roem oor die kruis, is dit nooit dat ons dit aanbid nie, dit is dat ons dit wat daar gebeur het wil omhels, wil oordink, wil oorvertel.

Ons kyk nie na die kruis nie, maar na die een op die kruis en verwonder ons oor dit wat Hy daar vir ons gedoen het.

Ons sing daars n dierbare kruis waar my Heiland bewys... , maar is dit wrklik dierbaar? en as jy dit ook saamsing, wat maak dit vir jou dierbaar?

Die gebeure aan die kruis is skrikwekkend, want Jesus het daar n vervloekte geword; Hy is daar verbrysel, gespot, geslaan, verneder; sy bloed het daar gevloei en Hy het grusaam gesterf. 

Kom ons kyk saam na n interessante kruis-gedeelte in die Ou Testament, in Numeri 21:

Num 21: 4-5

4
Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword 5en teen God en Moses uitgevaar: Waarom het U ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. 

Daar is dit alweer, soos dikwels in die woestyn: die mense kla ALWEER. Hierdie keer was hulle moeg daarvan om manna te eet. Di manna wat God uit die hemel vir hulle gegee het. Gratis, vry en verniet! Hulle het nie daarvoor gewerk, of dit gekoop of verdien nie. 

Ek dink in elk geval nie manna het s sleg geproe nie:

Num 11:7 manna was soos koljandersaad en het gelyk soos balsemgom; hulle het dit in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak, dit het soos oliekoeke gesmaak ( kon dit dalk soos doughnuts proe? of miskien soos vetkoek?)
Eks 16:31 dit was wit soos koljandersaad en het soos heuningkoek geproe  (n Engelse vertaling s dit het geproe soos wafers(biscuits) made with honey

Hierdie was nie die eerste keer dat die Israeliete gekla het oor die manna nie. In Numeri 14 het hulle lus geword vir vleis en was hulle ook so ondankbaar oor die manna:

Num 11:4-6  As ons tog maar net vleis gehad het om te eet! .... Maar nou wurg ons. Daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie  

Nou vra ek myself af: hoe kon hulle so ondankbaar wees?

God het hulle ALLES gegee, hulle het wonderwerke gesien, die 10 plae beleef, droogvoets deur die rooi see gekom, Hy het vir hulle water uit n rots gegee, Hy het hulle versorg, SOVEEL dat Deut 8:4 s:
Jou klere het in di veertig jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie. 

Doen ons nie dalk dieselfde nie? Is ons ook so klaerig, selfsugtig, ondankbaar, ontevrede, vergeetagtig? So sonder geloof?  

Terug na Num 21:
6
Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. 7Toe kom die volk na Moses toe en bely: Ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons ges het. Bid tog tot die Here dat Hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid, 8en die Here het vir Moses ges: Maak n beeld van n giftige slang en sit dit op n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. 9Moses het toe n koperslang gemaak en dit op n paal gesit. As iemand wat deur n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef.


Ek sien hier dat hulle opstandig en rebels is, dan volg daar straf. Dit bring hulle na berou, en God bewys genade! Is dit nie die boodskap van die hele Bybel nie?

Dit lyk vreemd dat God vir Moses s om n beeld te maak van  juis DIT wat die mense doodgemaak het, en nou moet dit as n kuur/genesing/redding dien. Soos met AL die Here se oplossings het dit egter gewerk, en di wat in geloof na die koperslang opgekyk het, het gesond geword.

Hulle moes egter daardie DAAD van gehoorsaamheid doen, nl. KYK.

Die Nuwe Testament verwys terug na hierdie gebeure en bring Jesus se kruisiging daarmee in verband: 

Joh 3:14-16
13
Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. 14Moses het die slang in die woestyn hoog op n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, 15sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan h. 16God het die wreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h.
 

Seun van die mens verhoog het twee betekenisse, wat albei na die kruising verwys:

1) opgelig op die kruis (Joh 12:32-33 . 32En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.

33Dit het Hy ges en daarmee ook aangedui op watter manier Hy sou sterwe.)

2) grootgemaak (glorified/exalted) Joh 12:23

23Daarop s Jesus vir hulle: Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word 

Vir my is daar n hele klomp ooreenkomste tussen die koperslang en Jesus:

- slang en Jesus is daar vir almal om te sien
- as jy in geloof kyk sterf jy nie / word jy gesond
- jy hoef net te kyk, geen ander rituele
- jy hoef net een maal te kyk
- as jy eenmaal gekyk het, sal jy tog seker dadelik daarvan gaan getuig,  en ander oorreed om ook te kyk? 

Waarvan word ons genees as ons na Jesus kyk?
Ons sonde is dit wat ons laat sterf, en waarvoor ons genesing nodig het. Ons is hulpeloos teen sonde (nes die Israeliete teen die slanggif was). 

Joh 8:34 Jesus s toe vir hulle: Dit verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is n slaaf van sonde

Rom 3:23 Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie (is ver van God af) 

Sonde is eintlik ons opstandigheid / rebelsheid / ondankbaarheid / eis van ons regte.

Nes die slangbyt se uiteinde die dood was, so is ons sonde se uiteinde die dood. Rom 6:23 Die loon van die sonde is die dood 

Die koperslang het gelyk soos die ding waarvoor daar n kuur nodig was. MAAR Jesus was volmaak en sonder sonde. Hier is egter tog ook n parallel:

Al het Jesus niks sonde gehad nie, het Hy daar gehang met al ons sonde op Hom, n vervloekte as gevolg van ons sonde wat op Hom neergekom het. 

Hy het die wreld se sonde op Hom geneem:
2 Kor 5:21
Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

Daar het n ruiling plaasgevind: my sonde was op Hom en sy volmaaktheid het oorgekom op my.  

In effek het Jesus sonde geword, di ding waarvoor Hy die kuur is (nes die slang!) 

Wat is die gevolg as ons na Jesus kyk?
Die gevolg is LEWE. As jy in geloof kyk, sal jy nie meer sterwe nie, nou het jy die ewige lewe.
Joh 10:10 Ek het gekom sodat hulle die lewe kan h (life, life and more life) 

Dit is interessant dat die mediese teken juis ook 'n slang op 'n paal is (genoem "star of life") - 'n simbool van lewe.

KYK!
Om na die kruis, na Jesus te kyk:

- moet jy glo dat dit werklik gebeur het

- moet jy glo dis vir JOU persoonlik

- aanvaar jy sy vergifnis

- aanvaar jy sy geskenk van lewe

- vra dat jy met hoop en verwagting sal kyk

KYK en jy sal LEWE!

Ek het hierdie mooi verhaal rens gelees:

On January 6, 1850, a snowstorm almost crippled the city of Colchester, England; and a teenage boy was unable to get to the church he usually attended. So he made his way to a nearby Primitive Methodist chapel, where an ill-prepared layman was substituting for the absent preacher. His text was Isaiah 45:22Look unto Me, and be ye saved, all the ends of the earth. (kom na My toe dat julle gered kan word) For many months this young teenager had been miserable and under deep conviction; but though he had been reared in church, and both his father and grandfather were preachers, he did not have the assurance of salvation.

The unprepared substitute minister did not have much to say, so he kept repeating the text. A man need not go to college to learn to look, he shouted. Anyone can looka child can look! About that time, he saw the visitor sitting to one side, and he pointed at him and said, Young man, you look very miserable. Young man, look to Jesus Christ!

The young man did look by faith, and that was how the great preacher Charles Haddon Spurgeon was converted.


 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die webruimte (www.heuning.co.za)