Bybelstudies

Mag elke woord wat uit my mond kom wees soos heuning,en mag gedagtes uit my hart wees soos die mredou
Elk onuitgesproke woord en elke saak wat ek bedink, mag dit aangenaam en sinvol wees voor u aangesig o Heer
Want U's my God, Us my Redder, Us my vrede. Us die rots waarop ek bou en waar ek skuiling vind
U is my kompas, u Woord gee rigting wanneer ek verlore raak.
Daarom is dit my gebed dat wat ek dink of wat ek praat welbehaaglik voor U aangesig sal wees. 

(uit Flam Gemeentesang, Ioannis Dekas) 


In die onderstaande tabelle is 'n verskeidenheid onderwerpe  waarop jy kan klik en lees.

 

| Terug na hoofblad >> |
Sewe kruiswoorde
'n Lewe met krag en impak
Is die kerkgebou heilig?
In the footsteps of Jesus
Slang op die paal
He took up the cause of all the black sheep
Seven questions
Keep walking on straight paths
Mary anoints Jesus
Treasure in a clay pot
In a fierce storm
We all make mistakes
My cup overflows
My Jesus, My Saviour
WAIT
Obey without delay
One day at a time
Mary Christmas
The veil shall be taken away
In Jesus Christ you are ...
Your body - His Temple
I am always with you
Pray until something happens
At the cross
Go, and sin no more
Rejoice, it's Easter
The A - Z
Produce a lot of fruit
Hallelujah!
Hear God's voice
Jesus is the reason for the Christmas Season
A  fresh start
Put Christ back into X-mas
No room for Jesus
The perfect Christmas gift
Chew on Scripture day & night
God allows U-turns
COME
The Lord will smile on you
God has a purpose behind every problem
New year's resolutions
Do not be afraid
Anchor of hope
Forgive and forget
When God doesn't make sense
Grace in full measure
Do you have oil in your lamp?
Watch the way you talk
Truthful lips
Live by faith
Good news / Bad news
Respect your mother
Women of faith
Let the Spirit fill your life
Stop worrying and start living
Run the race
Recipes for life
Invest in discipline
Who do you say I am?
Moved with compassion
Time of joy and happiness
The right time
Be still and know

Van hierdie Bybelstudie - stukkies het ek aanvanklik geskryf vir die vroue in die gevangenis (gedurende die tydperk van 2002 tot 2011 wat ek die voorreg gehad het om daar betrokke te wees met bediening). Die doel van die studies is om basiese lering te probeer gee oor 'n bepaalde onderwerp en daarom word die tema hoofsaaklik deur Skrif verduidelik. 'n Verdere doel is om die basiese evangelie te verduidelik, en om vroue aan te moedig in hulle geestelike groeipad, om hulle te bemoedig om in tye van swaarkry net op Jesus te bly fokus. 

Ander stukkies is sommer uitvloeisels van my eie studie van die Bybel, of is nota's vir praatjies wat ek gegee het.

Om hierdie stukkies op te stel het elke keer vir my baie beteken en ek het baie geleer en gedink oor die tema... ek kon elke keer maar net s: hoe aangenaam is U Woord, Here, dit is soeter as heuning! (Ps 119:103).

Di wat in Engels is, is in eenvoudige taal geskryf, en is nie noodwendig taalkundig versorg is nie (... en my Engels laat veel te wense oor!) Die Skrifverwysings kom uit verskillende Engelse vertalings en word nie altyd aangedui nie.

Mag jy ook rens tussen die lyne van hierdie stukkies gevoed word met soet heuningdruppels ....

~ Wilna

 

 

DAGSTUKKIES 


Sewe Kruiswoorde
Aan die kruis praat Jesus sewe keer. Die sewe kruiswoorde word as volg bymekaargevoeg uit die vertellinge van die verskillende evangelies ... lees meer >>
 
'n Lewe met krag en impak
Ons opvoeding en ouers se voorbeeld, die feit dat hulle ons aan die Here toegewy het, was belangrik vir ons geestelike lewe. Dat ons in die kerk grootgeword het en die Here dien in die kerk is baie belangrik, maar dis eers wanneer ons n persoonlike ontmoeting het met die lewende Jesus en self die krag van die Heilige Gees  in ons voel werk, dat ons lewens n doel sal h en ons n impak sal maak vir God se koninkryk ... lees meer>>

Is die kerkgebou heilig?
Ek was op n stadium so hartseer om te sien dat die heilige kerkgebou, waarin ek grootgeword het en 30 jaar gelede in getroud is, verkoop is en nou n koepel op het en n moskee geword het! Toe ons grootgeword het het ons nie eens hard gepraat in die kerk nie want dit was n heilige plek. Het God nou minder heilig geword, of is sy eer aangetas omdat di spesiale gebou nou vir iets anders gebruik word ... lees meer >>

In the footsteps of Jesus
As followers of Jesus, we have to follow in His footsteps, we have to do what He is doing, say what He is saying, give what He is giving; we must have the same attitude that Jesus had . He has set the example for us in all areas of life and we should ask ourselves every moment "what would Jesus do?", and act accordingly ... lees meer >>

Slang op die paal
Moses het die slang in die woestyn hoog op n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan h ... lees meer >>

He took up the cause of all the black sheep
In the English language, black sheep is an idiom used to describe an odd or disreputable (scandalous, disgraceful) member of a group, especially within a family. The term has typically been given negative implications, implying waywardness, being different, difficult and stubborn ... lees meer >>

Seven questions

When things are plain sailing with no trouble or tests its easy to believe, to trust, to praise, to pray; but when things dont work out my way, or in times of distress, we tend to feel weak in our faith and  start to question God ...
lees meer >>

Keep walking on straight paths
Lift up your tired hands, then, and strengthen your trembling knees! Keep walking on straight paths, so that the lame foot may not be disabled, but instead be healed ... lees meer >>

Mary anoints Jesus
This was a VERY deep, personal act of love and worship, of giving herself to Jesus, of proclaiming in front of everybody that she loved and respect Him, that He is the most important person for her ...
lees meer >>

Treasure in a clay pot
God takes the ordinary and fills it with the extraordinary. God takes the weak and makes it strong. He takes the broken, and uses it ... lees meer >>

In a fierce storm
I
n this world we will have difficulties/troubles/tribulations - how will you react? ... lees meer >>

We all make mistakes

There is no one who can say that she has never made a mistake. All of us have imperfections, all of us have failed some or other time in our lives. All of us have stumbled and fallen down in some dark time in our lives ... lees meer >>

My cup overflows
When we follow our Shepherd, we experience that the cup of our lives are overflowing with His blessings. Our cup brims over with wholeness, wellness, contentment, satisfaction and fullness.... lees meer >>

My Jesus, my Saviour
A Saviour is a deliverer, rescuer, defender, helper, protector - and we know that our Lord Jesus did all these things for us when He died willingly on the cross in our place ... lees meer >>

Wait
In life we often feel that we are in a waiting room - it seems as if nothing is happening, if we are forgotten, if any progress has come to a screeching halt ... lees meer >>

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Wilna Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)