'N PA-STORIE


Jy het 'n pa-storie, ek het 'n pa-storie en elke mens op aarde het 'n pa-storie. Kortom, die storie van jou pa, en die storie van jou pa en jy. Jou pa se nalatenskap in jou lewe, sy invloed, sy gene en sy gewoontes. Almal van ons het een of ander pa-storie, party goed en party sleg. Party mense vertel graag hulle pa-storie, en sommige skram weg daarvan, dalk omdat dit net te onaangenaam en miskien pynlik is. 

My pa-storie is nogal nie sleg nie. Ten spyte van armoedige grootword jare, het hy goed vir ons gesorg. Hy het sy eerste motor gekoop toe ek (as jongste) skooltoe is. Maar, hy het 'n trots in sy lewe gehad wat gemaak het dat ons met baie groot waardigheid grootgeword het. Hoewel hy net 'n treindrywer was, was hy die beste treindrywer op die planeet! 

My pa se pa-storie was egter nie goed nie, hoewel hy altyd respek vir sy pa gehad het. Hoe my oupa se pa-storie was, sal ek nie weet nie. Maar nou het my kinders ook 'n pa-storie. Ek weet nie regtig wat hulle dink van hulle pa-storie nie, en hulle dink miskien nie eers in hierdie konteks daaroor nie. My kinders sal ook eendag 'n pa-storie hê, en so ook hulle kinders. 

Ons pa-stories vertel baie van ons lewens. Dit vertel hoe ons grootgeword het, maar ook hoe ons gevorm is, en wie ons in ons lewens sal word. Min mense het 'n volmaakte pa-storie, maar almal word deur hulle pa-stories beïnvloed. 

Dink nou net vir 'n oomblik hoe dit sou wees as elke mens op aarde 'n goeie pa-storie sou hê. Besef jy hoeveel minder misdaad daar sou wees, hoe wonderlik dit in gesinne sou gaan, hoeveel “perfekte” huisgesinne daar sou wees, hoe verantwoordelik die bevolking sou wees en hoe goed mense sou presteer in hulle lewens? Nee, ek beweer nie dat alle probleme as gevolg van slegte pa-stories is nie, maar ek glo in my hart dat die wêreld 'n baie beter plek sou wees. 

Joh 5:18-26
Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak: Hy het nie net die sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met God gelyk gestel. Toe het Hy Hom verweer en vir hulle gesê: “Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys Hom alles wat Hy doen; en Hy sal Hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie Hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat Hom gestuur het nie. “Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle: Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê.   

“Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen”. Hier lees ons van Jesus, wie se pa-storie 'n volmaakte een is. Niemand sou sekerlik vir 'n beter een kon vra nie. Maar nou sit ek en jy met onvolmaakte pa-stories, en ons laat ook onvolmaaktes agter. 

Ek sien onlangs die fliek “Courageous”, en dit maak 'n ongelooflike indruk op my. Die fliek kom uit dieselfde stal as Flywheel, Facing the Giants en Fireproof, almal gemaak deur 'n Christelike kerk in Amerika. Baie goeie kykstof. 

Courageous gaan oor vyf manne wat gekonfronteer word met vaderskap, en die eise wat dit stel. 'n Tragedie in die een persoon se gesin laat hom egter nuwe keuses maak, nadat sy “afwesigheid” in sy gesin hom los met baie slegte skuldgevoelens. Dalk sou hy gevoel het dat hy werk aan 'n baie slegte pa-storie.  Hy neem egter nuwe besluite en stel die saak betyds reg, deur sy nuwe besluite uit te voer. En sy kind kry 'n goeie pa-storie, eensklaps!

Baie huise het nie 'n pa nie, miskien as gevolg van egskeiding, of dalk omdat 'n pa net nooit in die prentjie was nie. In daardie geval werk die ma aan die pa- en ma-storie, en meesal doen sulke ma’s 'n uitstekende werk! Ek eer enkel ma's wat dit regkry. Moeders wat al die moontlike rolle vervul en steeds bou aan kinders wat eendag self 'n goeie pa-storie gaan skep. 

Daar is egter 'n ander kant. 'n Situasie wat erger is as geen pa nie, is een waar die pa-storie sleg is MET 'n pa in die huis.  Hetsy as gevolg van totale afwesigheid, of waar die pa die gesin verwoes. Drank is dikwels 'n groot faktor daarin. Min mense met 'n drankprobleem besef hoe hulle hul kleinkinders se pa-stories verwoestend beïnvloed. Die sondes van die vaders... 

My en jou opdrag van God, is om die beste pa-storie te skep vir ons kinders, en die Bybel gee al die riglyne wat ons nodig het. Dit strek baie wyd, van “spaar nie die roede nie”, tot “moenie julle kinders moedeloos maak nie”. Boonop kan ons te enige tyd in Jesus se voetspore stap, wat ook 'n wonderlike pa-storie verseker.  Die model wat die Bybel voorhou, is een waar daar harmonie in die huis is, en waar  ma en pa vir mekaar lief is en omgee.  

Die realiteit is egter iets anders.  Baie pa's werk eerder aan 'n goeie baas-storie, want dit is die persoon wat ten alle tye gelukkig gehou moet word. Ander werk weer aan 'n goeie Mammon-storie, want “geld wat stom is....” - so glo baie. Party ouens werk kliphard aan 'n lekker poppie-by-die-werk storie, want gesinswaardes maak plek vir wellus. Nog manne werk graag aan 'n goeie golf-storie, want ons kort die oefening, jy weet mos... 

En so werk baie mens aan verskillende stories. Ongelukkig kom ons te laat agter dat ons net geslaag het in 'n goeie flop-storie.  

Die grootste opdrag is egter om te werk aan 'n goeie Christus-storie, en om ons kinders te lei in hulle eie goeie Christus-storie. 'n Goeie Christus-storie beteken dat ons sorg dat ons geloofsekerheid het, die Here met ons hele hart dien en dit ook by ons kinders inprent. Dit beteken ook dat ons Geestelike verantwoordelikheid vir ons kinders vat, soos in Jos 24:15 “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien”. Het jy al daardie besluit geneem? Kan jy hoor dat daardie teks sê:- “Ons sal...” Dit is 'n keuse en 'n belydenis, wat geneem word, uitgespreek word en toegepas word. En dit my vriend, skep die beste pa-storie wat ooit geskep an word, want jou kinders het 'n baie goeie kans om self eendag daardie besluit te neem in hulle gesinne. 

Dis nooit te laat om 'n goeie pa-storie te begin nie, maar hou gouer, hoe beter die storie. En 'n enkel-ma kan 'n wonderlike versorger-storie skep, en nalaat vir haar kinders. 

'n Goeie pa-storie gaan nie net oor wat ons doen nie, maar ook oor wat ons nie doen nie. Sommige pa's is so afwesig, dat 'n kind selfs smag na 'n pak slae of 'n geskreeu, want negatiewe kommunikasie is dan beter as geen kommunikasie. Maar dis nie ideaal nie, en ook nie nodig nie. Dis buitendien nie lekker nie! 'n Huis waar vrede en vreugde heers, is reeds 'n goeie pa-storie.

Daar is baie dinge wat 'n goeie pa-storie verseker:- 

l        Tyd. Daar is niks wat meer geborgenheid verseker as tyd wat aan 'n kind afgestaan word nie.

l        Liefde tussen ouers. Elke kind wil graag in sy pa-storie skryf dat sy ma en pa vir mekaar lief is.

l        Balans tussen werk en huis. Almal moet werk, maar die meeste mense moet bietjie minder werk.

l        Betrokkenheid by die gesin maak dat die gesin mekaar ken. Het jy al gehoor dat iemand se:- Ek het nooit kon glo dat my kind DIT sou doen nie. Ek weet nie waartoe die bure se kind in staat is nie, want ek bly nie saam met hom nie. Maar ek bly saam met my eie kind in die huis.

l        Kinders wat deur die ouers geleer word, maak meer en meer soos die ouers. Goeie dinge wat ge-”teach” word, vryf af op die volgende geslag, en sorg vir nog 'n goeie pa-storie.

l        As God jou vader is, in alle opsigte, het jy ook 'n goeie Geestelike pa-storie, outomaties. 'n Man wat goed met God konnekteer, se kinders konnekteer baie beter met hom as persoon. Rolmodel.

l        'n Ouer wat sy kind leer, dag vir dag, waar jy op die pad is of waar jy by die huis is, se gesag word baie maklik aanvaar. (Deut 6:6-7: “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan”)

l        Party mense se kinders oorheers die huishouding so, dat die pa net werk aan 'n kind-storie, waar die kind sy pa se gesagsrol oorneem. So 'n kind sal ook nooit 'n goeie pa-storie hê nie. 

Waar begin ek met 'n goeie pa-storie, as myne sleg is? Dit begin met 'n besluit, wat bekendgemaak word soos in Josua. “Wat my en my gesin betref, ons sal die Here dien”. 

In die fliek “Courageous” daag die een man sy vriende uit om saam met hom 'n onderneming te onderteken waar hulle hulleself verbind om opnuut 'n besluit te maak om verantwoordelikheid vir hulle gesinne te neem. Hulle het 'n groot geleentheid daarvan gemaak om hierdie dokument voor hulle families te onderteken en 'n eed geneem om getrou te bly aan daardie onderneming. 

Hulle was daarna dikwels aan versoekinge blootgestel, maar daardie onderneming het gemaak dat hulle gewerk het aan 'n goeie pa-storie. 

Klik HIER om die dokument te sien, en besluit self of jy nie dalk hierdie onderneming wil teken nie. Dit is nie net op pa's van toepassing nie, maar op die hele gesin. 

Mag die Here vir my en jou help, lei en vorm om te werk aan goeie pa- en ma-stories. Dit sal 'n goeie nageslag verseker.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)