DIE KERK WAT GOD LIEFHET


Wat beteken hierdie stelling vir jou: Die kerk wat God liefhet?

Daar is twee aspekte:

1. Die kerk wat vir God lief is.
2. Die kerk vir wie God lief is.

Hierdie twee kante kom beide mooi saam in:- Die kerk wat God liefhet. Wat beteken dit vir jou? Kan ons weet hoe die kerk lyk vir wie God regtig lief is? Of sal ons s "Die Here is lief vir elke kerk?" Dis seker waar. Maar is die kerk - elke kerk - werklik lief vir God? Sjoe, dis 'n gevaarlike vraag. En omdat dit so gevaarlik is, sal ons maar die antwoord in die Bybel moet soek. Maar eers moet ons definieer wat "kerk" beteken. Jy is in 'n kerk en ek is in 'n kerk. Ja of nee? Ek dink die woordkeuse is verkeerd. Ek en jy is in 'n gemeente, van 'n spesifieke denominasie, 'n lidmaat, of jy neem daar deel aan 'n geloofsgemeenskap. Maar primr, is ek en jy kerk. Die kerk van die Here Jesus Christus is 'n bondel individue, wat saam in die liggaam van Christus as kerk funksioneer. As ons elkeen deelneem en ons take uitvoer en ons gawes uitleef. As ..

1 Kor 12 : 12 - 28a
12 Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus.
13 Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk.
14 Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie.
15 As die voet sou s: Omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om di rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie.
16 En as die oor sou s: Omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om di rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie.
17 As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik?
18 Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou h.
19 As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees?
20 Nou is daar wel baie lede maar net een liggaam.
21 Die oog kan nie vir die hand s: Ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete s: Ek het julle nie nodig nie.
22 Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik,
23 en di wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak,
24 terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom,
25 sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra.
26 As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geer word, is al die lede saam bly.
27 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan.
28 En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar di wat wonderdade kan doen

Dit is wat kerk beteken. Definitief nie 'n gebou nie, of 'n beweging, of 'n kerkraad nie, maar mense, wat deur God aangeraak is, wat doen wat die Here se bedoeling met kerk is. Die vraag is, werk dit?

1. Die kerk wat God liefhet, is 'n kerk (geloofsgemeenskap) waar daar eenheid is. Volkome eenheid, met 'n gemeenskaplike doel en fokus. En as daar verskille kom, dan word dit met volwassenheid en liefde hanteer, totdat die verskil uit die weg geruim is.

Gal 5 : 14 - 15
14 Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
15 Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.

En is dit nie maar daagliks aan die orde van die dag nie. Lidmaat teen lidmaat, gemeente teen gemeente, leraar teen leraar, lidmaat teen leraar, en anders om. Dikwels oor snert. Dan wonder ek maar net hoe lief ons vir die Here, en vir Sy saak is. Jy sien, hierdie liggaam van Christus, kan nie werk as ons nie saam staan in ons geestelike werk nie. Ons moet  toleransie h vir mekaar en ons moet 100% saamstem. Iemand maak eendag hierdie opmerking: "Die Christene is die enigste weermag wat sy eie soldate skiet". En dit is 'n baie baie ernstige aantuiging teen ons as kinders van die Here. Dan, as goed nie werk nie, begin ons nog 'n kerk.

Eenheid beteken om 'n gemeenskaplike doel na te jaag, wat die Here behaag. Het jy al die stelling gehoor "Ek gaan sit nie in die kerk tussen al daardie skynheiliges nie"? Wel, skuus, ek is een van hulle want ek is 'n sondaar, totaal onvolmaak, met baie foute. Maar ek is gered deur Jesus se genade. Moet tog nie kies om die Ewige Lewe te mis as gevolg van my sondes nie.

Die kerk wat God liefhet, is die kerk waar die Woord van God in sy totaliteit sentraal staan en as die volle en enigste waarheid voorgehou word. Is dit nie sleg dat die kerk vir jare sukkel om te verstaan wat dit beteken as die Here sondes in die Bybel uitwys nie. Dan kom ons op die punt wat ons as mense dan besluit dat die Bybel seker verkeerd is, of verkeerd vertaal is, of nou anders geinterpreteer moet word. Jy sien, God het elke sondaar lief, daarom spreek Hy netelige sake in die Bybel aan, want dan kan ons aan hierdie goete begin werk. Die Here het ons heeltemal te lief, om ons te los soos ons is. Daarom het Hy Sy Woord vir ons gegee. Ons hoef nie te besluit of God ernstig was toe Hy Sy Woord saamgestel het nie. Is Hy dan so 'n onmagtige Vader dat Hy nie Sy eie Woord in stand kan hou nie. Hy wat die hele skepping in stand hou, kan sekerlik Sy Woord instand hou, vir vandag, totaal relevant.

2 Tim 3 : 16
"Die hele Skrif is deur God ge-inspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.".

En dit s alles. Die hele Skrif is deur God geinspireer. Vir vandag, vir die verlede, en vir die toekoms. Die kerk wat God liefhet, staan op Sy Woord, en lees dit, en leef dit.

Die kerk wat God liefhet, is die kerk wat Jesus as die enigste Saligmaker erken en verkondig. Dis die kerk waar mense tot bekering kom, omdat die Weg na Saligheid verkondig word. Die kerk wat groei, nie omdat nuwe mense intrek nie, maar omdat mense buite die kerk bereik word. Hier, 'n bietjie verder, nog verder, tot aan die uithoeke van die wreld. Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wreld. En nee, nie deur die pastoor of die dominee nie, maar deur my en jou.

Die kerk wat die Here liefhet, is die een waar die lidmate toegerus, bemagtig en vrygestel (release) word, om Jesus se opdrag te gaan uitvoer.

Matt 28 : 19 "Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my dissipels."

Ek en jy moet dit doen - ons - die kerk. 

Komaan kerk, kom ons gaan maak 'n verskil, ons wat vir God lief is.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)