DIE LIEFDE


As ek nou vir 'n klomp mense sou vra wat hulle gunsteling hoofstuk in die Bybel is, glo ek dat BAIE hierdie gedeelte sou kies.

1 Korintirs 13 " Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. 2 Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 3 Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. 4 Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5 Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6 Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. 7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 8 Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en di van kennis sal uitgedien raak. 9 Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, 10 maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. 11 Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. 12 Nou kyk ons nog in 'n dowwe spiel en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. 13 En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!"

Die wonderlikste gedeelte oor die liefde. Pragtig. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Paulus kom (volgens my) in 1 Kor 13 en hy oortref homself deur hierdie mooi beskrywing van die liefde te gee. Ek dink dikwels aan Paulus as hierdie streng, kwaai man. Eers vervolg hy die Christene genadeloos, spreek hom uit oor die rol van die vrou in die erediens, praat oor mans se lang hare en beveel vrouens om hoede te dra. 'n Kwaai ou. En dan kom hy in 1 Kor 13 en beskryf op 'n ongelooflike sagte en passievolle manier dit wat die Here vir ons bedoel het. Volmaakte liefde. Liefde vir die Here, liefde vir mekaar, ja, selfs liefde vir jou vyand. Toe ek klein was het ek gedink 1 Kor 13 is in die Bybel gesit vir troues. Die liefde, wat 'n wonderlike konsep.

Toe ek voorberei het, het ek deur die Konkordansie gesoek vir tekste. Dis nie moontlik om in 'n halfuur eers te raak aan liefde nie. Seker meer as 400 tekste.

Matt 22 : 34 - 40 " Toe die Farisers hoor dat Jesus die Saddusers die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35 en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek. 36 Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? 37 Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel" 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: "Jy moet jou naaste liefh soos jouself." 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat."

So lees ek, so dink ek, die hart van God oor die liefde. Hy vat hier die hele wet saam. Dink vir 'n oomblik wat sal gebeur as almal van ons hierdie een enkele gebod sou nakom. Geen misdaad, konflik, bakleiery, egskeiding, gebroke verhoudinge. Ons sou geen regstelsel nodig gehad het nie, geen geslote deure. Dink ek dis so ironies dat so baie musiek, TV programme, films, gedigte, stories, boeke oor die liefde geskryf word, maar tog kry ons dit maar net nie reg nie. Hollywood liefde. Hoekom nie? Die antwoord is in 1 Kor 13.

Wat is die liefde nie:-

Afgunstig, grootpraterig, verwaand, onwelvoeglik, soek nie eie belang nie, nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor die onreg nie. Kan ons dit saamvat in een woord? Ware liefde is onvoorwaardelik. 1 Kor 13 s, dis:- geduldig, vriendelik, verheug hom oor die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dit s alles al vergaan, gawes, geheimenisse, kennis, ja selfs geloof. Die liefde vergaan nooit, want dis ook al wat in die hemel sal oorbly.

Waar kom die liefde vandag?

1 Joh 4 : 7 - 11 " Geliefdes, ons moet mekaar liefh, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. 8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 9 Hirin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan h. 10 Werklike liefde is dt: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. 11 Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te h."

Gaan lees hele gedeelte. God is liefde. Hier staan nie God HET liefde, betoon, openbaar, stort uit, nee. God IS liefde. Dit is nie 'n kwaliteit van God nie, dit is Sy wese. Vers 16 s, "God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God en God bly in Hom." Dit verwag die Here ook van ons. Vers 21, "Hierdie gebod het ons van Hom gekry: "Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefh."

Die Here kom wys Sy liefde so ongelooflik prakties in Joh 3 : 16. "God het die wreld s liefgehad, dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal h." Die volmaakte uiting van liefde, is om iets kosbaars prys te gee.

1 Joh 3 : 16 " Hiraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgel. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te l."

Ons s so maklik ons he t lief, maar hoe dikwels is ons bereid om iets prys te gee? Ja, selfs R5?

Hoe bewys ons liefde?

1 Eerstens deur dit te s. S jy dit nog vir jou huweliksmaat? Hoekom nie? Hoe kan jy s jy is lief vir iemand, maar jy kry dit nie ges nie? S jy dit vir jou kinders? Ja, selfs vir jou vriende. 2 Liefde is 'n werkwoord. Soms is dit nodig om iets vir iemand te gaan doen. 3 Liefde l in fisiese handelinge. Het jy vir jou vrou of man of kinders 'n drukkie gegee? Soos wat Jesus ons soms styf vasdruk. 4 Ware liefde is om soms die minste te wees, om toe te gee, om vir ander ruimte te gee - soms van jou ruimte. 5 Om soms net 'n oor te wees vir iemand met probleme - sonder om raad te gee en te veroordeel. 6 Iemand te aanvaar soos hy is, maar ook om in liefde te vermaan.

Liefde behoort heeldag met 'n glimlag rond te loop.

Kom ons bid dat God se volmaakte liefde in en deur ons gestalte sal vind. Moet jy dalk iets met iemand gaan regmaak?
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)