DIE TONG


'n Baie klein gereedskap stukkie wat die Here vir ons gegee het, maar o tog, 'n giftige klein dingetjie. Iets wat ek en jy so dikwels totaal verkeerd gebruik. Iets wat gemaak is om die Here se Naam groot te maak, om Sy lof te besing, om te getuig, maar daarvan kom daar maar min.

Daar is meer as 100 verse in die Bybel oor die tong - meestal negatief. Die meeste van hierdie verse waarsku teen hierdie giftige orgaantjie.

Jak. 3 : 1 - 12 My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. 2 Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy s nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. 3 Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. 4 Dink ook maar aan skepe: al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. 5 So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag.'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. 6 Die tong is ook 'n vuur, 'n wreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. 7 Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, 8 maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. 9 Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. 10 Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 11 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 12 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!

Jakobus waarsku hier teen hierdie tong op 'n baie "kras" manier. Lees vers 6. Dit word uit die hel aan die brand gesteek. Vers 8: Maar geen mens kan die tong tem nie.

Ps 52 : 4 Jy wil ander se ondergang bewerk. Met jou vlymskerp tong pleeg jy bedrog.

Ps 50 : 19 As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad, jou tong ryg bedrog aanmekaar.

Die tong - hierdie liggaamsdeel wat heel waarskynlik meer skade aanrig as al die ander dele van die liggaam saam. Weet jy, dink 'n bietjie saam met my - wat is dit wat spanning en kwaai vriendskap tussen mense bring? Dit is bykans nooit 'n fisiese handeling nie. Dis bitter selde dat dit kom as gevolg van fisiese geweld, 'n geklappery of iets dergeliks. En indien wel, is dit maar ook 'n uitvloeisel van die tong. Hoe werk dit dan? Hoekom is hierdie klein orgaantjie in my en jou mond dan so gevaarlik?

Ek dink dis bloot maar omdat hierdie tong my en jou gedagtewreld uitspreek. Dit lyk my of ons bedrieglike gedagtewreld maar net 'n plek kry om te ontsnap, en dan is die tong maar te gretig om die boodskap oor te dra. Is dit nie waar dat die tong baie eerder dinge oordra wat seermaak, as dinge wat plesier bring nie?

Jy ken mos die spreekwoord "Ek kon my tong afbyt". Ja nee, dis sowaar so dat 'n onbesonne woord verhoudinge vir baie jare kan vertroebel.

Wat gaan ek en jy hieraan doen? Lees weer Jak 3 : 9 - 12.

Kom ons kyk nou vir oulaas na die slegte voor ons besin oor die goeie.

Wat praat ons verkeerd?

- Leuens. Navorsing wys dat as jy 'n leuen genoeg kere vertel het, glo jy dit self. Wit leuentjies kom so maklik, maar dis die tong wat steeds bedrieg: skinder; kwaadpraat; kwetsende woorde; verkleinering; vloek; ens. Waar stop ons? Dit lyk vir my hierdie dinge kom sommer vanself. Maar dis nou genoeg van die negatiewe.

Kom ons kyk na dit waarvoor die tong gemaak is:-

- Om die Here se lof te besing en hom te vereer 
- Om te getuig - kan jy regtig vir die Here getuig sonder jou tong? 
- Om ander bemoedig - hoe wonderlik voel 'n ander nie as jy mooi dinge s nie
- Om mooi kwaliteite van ander mense besing 
- Om ander komplimenteer doen vandag bietjie moeite hiermee
- Om te vergewe 
- Om lofpsalms te sing vir die Here
- Om die waarheid praat 
- Om integriteit te bewys
- en nog baie ander dinge ..

In wie se diens gaan ek en jy vandag ons tong stel? In satan se diens? Om te vervloek soos in vers 9? Of dalk in God se diens - alles wat mooi is, alles wat rein is, alles wat opbouend is - dit kan van die tong kom.

Kom ek en jy gaan hierdie dag in en gebruik ons tong om vir ander tot sen te wees, en bo alles, om die Here se Naam groot te maak. Weet jy wat gaan gebeur as jy vandag vir iemand s "ek is lief vir jou met Jesus liefde"? of net "jy lyk mooi vandag" of "jy is 'n kosbare vriend".

En dan wil ek laastens vir jou vra: Wil jy nie vandag gaan regmaak daar waar jou tong iewers verbrou het nie? Of wil jy nie gaan vergewe waar iemand anders verbrou het nie? Kom my vriend, ek daag jou uit: gaan kyk wat dit aan jou doen! Gaan maak die verhoudinge met jou tong reg.


 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)