DIE VREUGDE OM TE WEET


Die afgelope tyd het ek met 'n paar mense te doen gekry wat vrae het oor geloofsekerheid. Gaan ek Hemel toe? Kan ek regtig weet? Hoef ek te weet? Moet ek weet? Wel, gelukkig is die antwoord: JA, jy kan weet. En meer as dit daar is sveel vreugde daarin om te kan s: "Ek weet, dat ek weet, dat ek weet!!" Ek glo ook daar is baie dinge wat gebeur wat mens laat twyfel. Jy kan miskien vra: doen ek genoeg? Glo ek reg? Het ek deur die regte "motions" gegaan? Ek sukkel steeds met sonde, kan God my regtig aanvaar?

Kom ons begin by wat die Bybel daaroor s:

Heb 10:19-23
19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,
20 en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.
21 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,
22 laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.
23 Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.


met 'n opregte hart en met geloofSEKERHEID. In hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat ons ons status kan ken. Ons kan wt, en ons kan nou-al weet. En daarom kan 'n mens die vraag vra: "Is jy gered?". Ja, of nee. Die antwoord kan wees: "Ja, verseker!", "Nee, definitief nie", of "Ek weet nie". "Ek weet nie", is nie noodwendig negatief nie, dit kan beteken dat 'n mens nie alles reg verstaan nie, maar wel gered is. Om "nee" te s impliseer waarskynlik dat mens glo dat jy redding nodig het, maar dit nie het nie. Dis eintlik ook goeie nuus, want erkenning is die eerste stap op die pad van geloofsekerheid. As die antwoord "ja" is, is dit skitterend, solank dit 'n eerlike, ware antwoord is. Ek het al baie gesien dat sommiges se "ja" ligjare van die waarheid is. Dis soos party mense mos vir jou s: "the cheque is in the mail"! Ons s dit net om die ander ou gelukkig te maak, omdat dit is wat hy graag wil hoor. Wat s jy vandag op hierdie vraag?

Kom ons gaan terug na die heel begin:

Gen 3:1-6
1 Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: "Het God werklik ges julle mag van geen boom in die tuin eet nie?"
2 Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin.
3 God het net ges ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons."
4 Toe s die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie,
5 maar God weet dat julle o sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken."
6 Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geet.

Die sondeval vind plaas, en dit bring skeiding tussen God en mens. Van daardie hap van die vrug af, het die mense se pad van ellende begin, en versoening tussen God en mens het nodig geword. Die aanvanklike metode om hierdie versoening te bewerkstellig was die bring van offers. En hier begin 'n proses van stryd, waar dit dikwels voel of die bose die goeie gaan oorwin. Dag vir dag het hierdie stryd voortgeduur. Die eerste punt is dus dat die mens beslis verlossing nodig het, en dit alreeds nodig het vanaf die paradys dae. Die tweede punt is dat die mens maklik in twyfel verval, want die oplossing wat Jesus bied, klink nt te goed, en te eenvoudig om waar te wees. En dan probeer Satan natuurlik ook nog sy verlorenheid met jou deel.

Joh 10:1-10
1 "Dt verseker Ek julle: Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower.
2 Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder;
3 vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.
4 Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
5 Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie."
6 Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy vir hulle wou s nie.
7 Toe het Jesus verder ges: "Dt verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape.
8 Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie.
9 Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.
10 'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan h, en dit in oorvloed.


Satan, die dief en rower wil jou "vreugde om te weet" by jou steel. Weet jy hoe doen hy dit? Deur jou te herinner aan jou verlede. Jou verlede, so terloops, het so pas tot 'n einde gekom. En omdat ons kinders van Jesus is, hou jou verlede elke oomblik van elke dag op.

Die derde punt is: jy kan niks doen nie, want jy het nie genoeg bokke en bulle vir die offers nie, en jy sal ook nooit genoeg h nie!

Heb 10:1-7
1 Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet di wat die offers bring, nooit volkome van sonde vry maak nie.
2 As di wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring.
3 Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes,
4 omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem.
5 Daarom s Christus met sy koms in die wreld: "Dit is nie diereoffer en graanoffer wat U wou h nie, maar die liggaam wat U My gegee het.
6 Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie!
7 Toe het Ek ges: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van My geskrywe."

Jy sien, die koms van Jesus aarde toe het nie die sondeval opgehef, of weggevee nie. Dit het die metode van saligheid verander. Geen dier- en graanoffers, maar die liggaam van Christus. Heb 10:1 praat van die wet van Moses - daardie wet wat ons voel of dit ons vervloek. Hoekom? Want ek en jy kn op geen manier die wet onderhou nie. Dit is net onmoontlik vir ons armsalige swakkelinge. Omdat ons dit nie kn onderhou nie, en nie genoeg offerdiere het nie, het ons naarstigtelik hulp nodig. Daardie hulp kan nie van 'n dier, of 'n mens, of 'n goeie daad, of 'n miljoen goeie dade afkom nie. Jy sien, die loon van die sonde is die dood, en bly die dood. (Rom 6:23). Dis nie eers "Rocket Science" om dit uit te werk nie. Daarom het ons Iemand nodig om die veroordeling weg te vee nie soseer die sondige dade nie, nee, die veroordeling.

Rom 8:1-3
1 Daar is dus nou geen veroordeling vir di wat in Christus Jesus is nie.
2 Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.
3 Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel.

Wow, onbeskryflik, of hoe? Omdat die oordeel bloedneus geslaan is, kan die sondige natuur van God se kinders nie meer ons uiteinde oorheers nie. Natuurlik is sonde sleg. Dit lei tot ellende, en daarom wil ons daarmee afreken.

Dus, die laaste punt is eenvoudig: "Jy kan NOU al die vreugde van jou Saligheid beleef en lf."

Luister wat s die Here hieroor:

Joh 6:47
Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe

Joh 6:35
Maar Jesus s vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

1 Joh 5:12
Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

1 Joh 5:13
Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Twee woorde wat die heeltyd hier uitspring is "het" en "glo". Jy HET die ewige lewe, as jy in Jesus GLO. Tetelestai. Jesus se laaste woord voor Hy sterf. Tetelestai. Volbring. Betaal. Afgehandel.

Hoe lyk jou status vandag? Gered? Ongered? Onseker? Bid saam met my om sekerheid:

Here, ek bely dat ek 'n sondige mens is, en ek weet dat U nie sonde in U Koninkryk kan toelaat nie. Ek besef ook vandag dat ek as mens, niks kan doen om gered te word nie. Here, daarom maak ek vandag my hart oop sodat U in my kan woon, en my God en Verlosser kan wees. Ek aanvaar ook U beloftes as U s dat U in my hart sal inkom, volgens Openbaring 3 : 20. Dankie Here, dat U dit vir my moontlik maak om sekerheid van Saligheid te h, deur die bloed van Jesus Christus. Ek gee nou my hele lewe vir U oor, en vra U om die Stuurman van my lewe te wees. Dankie Here dat ek kan weet, dat NIKS my nou uit U hande kan ruk nie. Ek prys U Naam. Amen.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)