DIE WOORD VAN GOD


2 Tim 3 : 14 - 17 14 Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was 15 en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God geÔnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Die Woord van God - die wonderlikste boek wat ek en jy in ons lewens kan hÍ. Hierdie boek, die Bybel, is weliswaar die mees merkwaardige dokument wat vandag bestaan. Alles in die Bybel, is die Woord van God. As ons wil weet wat die Here vir ons wil sÍ, hoef ons net die Bybel te lees. Ons het niks meer nodig nie, geen spesiale openbaring (of uitlegte) nie, ons hoef dit net te lees.

In die Bybel lees ons die Woord van God. Openbarings, die Here se bevele, reŽls, wette, Sy leringe, alles wat die Here vir ons wil sÍ.

Ek en jy is inderdaad bevoorreg om 'n dokument te hÍ wat so volledig is, dat ons niks daaraan hoef te verander nie. Die Bybel is vandag nog net so geldig soos duisende jare gelede.

Maar eers 'n bietjie geskiedenis. Waar kom hierdie Boek vandaan? As kind het ek dikwels gedink dat dit maar net 'n paar mense was wat hierdie dinge opgeteken het, 'n paar honderd jaar terug. Dit bestaan uit 66 boeke, geskryf deur ongeveer 40 skrywers oor 'n periode van ongeveer 1600 jaar. Geskryf in Grieks, Hebreeus en Aramees. Die oorsprong van die Bybel kom uit AsiŽ, Europa en Noord-Afrika.

Die Bybel is op 'n wonderlike manier saamgestel. Dit bestaan uit briewe, geskiedkundige inskrywings, biografie, etiese reŽls, ja, selfs al die verduidelikings wat ons nodig het rondom die wetenskap. AL die inskrywings is heeltemal waar en korrek en kon nog nooit deur enigiemand weerlÍ word nie.

Benewens die Bybel self is daar nog die apokriewe boeke (buite-Bybelse geskrifte), wat ook oor die Here praat. Die Bybel is in sy huidige vorm saamgestel op 'n sinodesitting, ongeveer 397 na Christus. Daar was toe besluit wat tot die Nuwe Testament hoort en wat nie. Die eerste Latynse Bybel wat gedruk is, was in 1456 - die sogenaamde Vulgata.

Nou ja, dit is 'n mondvol inligting, maar wat daarvan? Hierdie Bybel het geen waarde as ons dit nie lees nie. Vele mense, ek ken persoonlik een, het tot bekering gekom deur net die Bybel te lees.

Die hooftema van die Bybel is natuurlik om vir ons die weg tot saligheid aan te dui.

Ps 119 : 105 U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

Tussen die ongeveer 5000 profesieŽ, is die belangrikste die heenwysing na Jesus se koms en reddingswerk. Ek en jy kan te midde van alles in die Bybel, presies weet hoe om die ewige lewe te beŽrwe. Hierdie boek vertel jou van gesin sake, huwelike, besigheid - man, die beste handboek van die lewe denkbaar, maar die sentrale boodskap wys na Jesus se koms en die ewige lewe.

Lees jy die Bybel? Weet jy wat gaan gebeur as jy die Bybel intens begin bestudeer? 1 Kor. 2 : 14 sÍ: "Die mens wat nie die Gees het nie, vir hom is hierdie dinge onsin".

Iemand het gesÍ: Vlak genoeg vir 'n kind om in te swem, maar so diep dat teoloŽ nie die bodem kan kry nie.

Ons het nou maar geskraap aan die oppervlak as ons oor die Bybel praat. Ons kon nog besin oor hoe om die Bybel te lees, die eindtyd, ag, seker vir weke besig bly.

Maar die vraag bly, lees ons die Bybel? Aanvaar ons dit as die Woord van God? Verander ons? Ek los jou met Jos. 1 : 8. "Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sÍ. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees".
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)