DINGE WAT GOD HAAT


God is liefde. 1 Joh 4:8. God het elke mens lief, onvoorwaardelik. Maar daar is dinge wat mense dn, wat God haat, waaraan Hy 'n afsku het, en waaroor Hy baie uitgesproke is. En onthou, God haat nie die mens wat dit doen nie, Hy haat dit wat die mens doen. Jy sal ook sien dat al hierdie dinge goed is wat juis Sy kinders seermaak. Hierdie punte kom alles uit Spreuke uit, en daar is sekerlik baie meer as net hierdie paar goed waarna ons nou gaan kyk.

Spreuke 3:31 Moenie 'n man wat sy mag misbruik, beny nie en moenie self soos hy maak nie, want die Here het 'n afkeer van 'n slegte mens.
Is dit nie waar nie? Die vinnigste wat jy 'n mens se ware karakter leer ken, is wanneer jy hom in 'n magsposisie sit

Spreuke 30:21-22, 23(b) Daar is drie, nee, vier dinge wat die lewe ondraaglik maak, wat onuitstaanbaar is: 'n slaaf nadat hy koning geword het, 'n slavin nadat sy haar eienares se plek ingeneem het.
Dis ongelooflik wat die mens vir mag sal doen, en hoeveel skade 'n mens kan aanrig wat mag mal is. Kyk maar net oor die grens na ons bure. Daar was waarskynlik geen diktator wat nie onbeskryflik wreed was nie. Maar lei ons nie maar almal in 'n mate hieraan nie? Hoe tree ons op teenoor ons werknemers en ondergeskiktes? Hoe is jou verhouding met die huis - en tuinhulp? Kry magsbeheptheid ook soms in jou lewe die oorhand? Mag is 'n lelike ding as dit in die verkeerde hande is. Sit 'n rewolwer of 'n mes in die hand van 'n 16-jarige en kyk na die verwoestende gevolge. Die Here haat mense wat hulle mag misbruik.

Spr 6:16-19 Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy 'n afsku het: o wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, di van kwaad, 'n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.
Sjoe, hierdie is 'n mondvol. Hoogmoed, leuens, moord, samesweerdery, kwaadstokery. Kyk, 'n hoogmoedige persoon, is 'n ander mens neus in die lug, neerhalend, hou van spog, sien neer op ander. Walglik, of hoe? Kom ons toets onsself gou-gou: hoe praat ons van mense wat in minder gegoede woonbuurte bly? Wees eerlik met jouself. Hoe maklik maak ons nie ander mense seer met sinnelose, hoogmoedige opmerkings nie.

Lieg wel, mens kry mos mense, as hulle s "goeie more", dan moet jy gaan kyk of dit more is; sulke mense is altyd onder suspisie. Jok, leuens, praat deur jou nek, lieg deur jou tande vreeslik, of hoe? En wat van 'n noodleuen, of 'n wit leuentjie? Wel, hoe vaar ek en jy met eerlikheid? Hulle s as jy 'n leuen genoeg vertel, glo jy dit self.
Spreuke 12:22 Die Here het 'n afsku van leuenaars, Hy hou van betroubare mense.
Leuens is sleg en God haat dit.

Vers 18 s: "gedagtes wat met komplotte besig is " God haat dit. Mense wat heeltyd onderlangs konkel. Ja, soos wanneer mev X by die werk so beskinder word dat sy naderhand bedank. Ondergrawery, subtiele aanvalle, ens. Dinge wat God pertinent haat, volgens die Bybel.

Spreuke 15:8 Die Here het 'n afsku van die offers van goddeloses.
Wat sou so 'n offer behels? Hoekom sal die goddelose dan nou iets wil offer? Ek dink dit is wanneer ongelowiges dinge vir die skyn doen, alhoewel hulle harte ver van die Here af is. Hulle gee bv geld of doen die een of ander goeie daad om hulle gewete te sus, of om raakgesien te word. Dis amper soos wanneer mense s hulle speel lotto sodat 'n deel van die wengeld vir die Here of vir die kerk of vir die armes kan gee. My wreld, so asof God die geld nodig het wat gewetenloos by armes afgerokkel word met le beloftes.

Spreuke 15:9 Die Here het 'n afsku van die lewenswyse van goddeloses, maar Hy het di lief wat volgens Sy wil lewe.
Wie is hierdie goddeloses waarna so baie verwys word? Ek dink nie dis noodwendig ongelowiges nie, ek dink dit is mense wat 'n roekelose bestaan voer sonder vrees vir God, wat alles aanvang wat sleg is - dis hierdie leefwyse wat vir God 'n afsku is. Maar vir hulle wat volgens Sy wil lewe, vir hulle het Hy lief.

Spreuke 16:5 Die Here het 'n afsku van 'n verwaande mens; dit staan vas: so 'n persoon sal nie ongestraf bly nie.
Is die Bybel nie wonderlik nie? Dit verduidelik alles so mooi. 'n Verwaande mens is afskuwelik. Maar wie is ek om te praat? Verwaandheid kom so maklik, en subtiel. As 'n mens dink jy kn, soos niemand anders kan nie; as jy voel jy is onmisbaar, of jou geld kan alles koop, of jou mooi huis en duur motor verleen darem so 'n bietjie status. Grootpraat, groot bek, te veel praat .

Spreuke 17:5 Wie met 'n arm mens spot, beledig sy Maker; wie hom verheug oor die ongeluk van 'n ander, sal self nie vrykom nie.
Wie 'n arm mens spot wie neersien op mense wat minder het. Weet jy, dis juis dikwels hulle wat die sout van die aarde is. Mense wat NIKS voorgee nie, wat plat op die aarde is. Mense wat meer weet van tevredenheid as wat baie bo-dorpers ooit sal kan h. As jy soek na opregtheid van hart, sal jy baie daarvan kry by die "minderbevoorregtes".

Dit lyk my dat hierdie dinge wat God haat, is goed waarmee ons maar almal sukkel. Kom ons leer hieruit, en lf 'n lewe wat God behaag.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)