DWAALLERAARS


Valse profete - dwaalleraars - die Antichris. Terme wat my nog altyd so bietjie met vrees en onsekerheid vervul het. Klink so na mense of wesens wat iewers soos aliens op die aarde gaan toesak en dan vreeslike dinge met ons gaan doen. Ook mense wat in die eindtyd in aksie gaan kom en dan grootskaalse verwarring gaan bring onder die christene. Alles in die toekomstige tyd.

1 Joh 4 : 1 - 6 Geliefdes, moenie enigeen glo wat s dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 2 Hiraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. 3 En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wreld is. 4 Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wreld is. 5 Hulle behoort aan die wreld, en wat hulle s, is dus van die wreld afkomstig, en die wreld luister na hulle. 6 Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons; wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.

Ek lees 'n baie interessante kommentaar in die Bybel in Praktyk oor hierdie gedeelte. Daar staan dat met die ontstaan van 1 Johannes, die meeste mense wat ooggetuies van Jesus se lewe en werk, reeds dood was, en daar dus twyfel begin ontstaan het of hierdie Jesus waarvan almal praat, regtig God en mens was. Dit was veral onder die Griekse christene. Volgens Plato se leer was die gees belangriker as die liggaam. Iemand wat dus tot die sfeer van die gees behoort het, sou nie so verneder word om volledig liggaam te word nie. Die Dosetisme was een van die mees algemene dwalings. Volgens die leerstellings was Jesus 'n gees en het net die skyn van 'n liggaam gehad. Hulle het geglo dat Hy nie 'n skaduwee gehad het nie, ook nie voetspore gemaak het nie. Dit blyk dus dat die boek geskryf is in 'n tyd wat daar baie probleme was rondom hierdie dwalinge. Iets soos, "as ek nie gesien het nie, sal ek nie glo nie". Onthou ook dat daar in daardie tyd nie media bestaan het waarop die dinge vrylik beskikbaar was nie. Dit was alles op oorvertellinge gegrond.

Vals profete. Ons het nou gesien dat hierdie 'n eeu-oue probleem is en nie net van gister af kom nie. Dit is vandag nog so en sal net erger en erger raak namate die eindtyd nader kom. 1 Johannes 4 het verwys na die vals profete, maar 1 Johannes 2 praat van iets soortgelyk, en dis nie die Antichris nie. Ons lees in Openbaring van die Antichris wat gaan kom, maar reeds in 1 Johannes van die kenmerke van die hedendaagse Antichris.

1 Joh 2 : 18 - 27 Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n Antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. 19 Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van hulle werklik een van ons is nie. 20 Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid. 21 Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. 22 Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? H is die Antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. 23 Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader; wie die Seun erken, erken ook die Vader. 24 Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. 25 En dt is wat die Seun ons belowe het: die ewige lewe. 26 Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. 27 Wat jlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.

In hierdie twee gedeeltes is dit duidelik dat die vals profeet en die Antichris (teen Christus) een en dieselfde doel het, en dis om te verkondig dat Jesus nie die Here is nie. Nou vra ek jou, gebeur dit nie vandag feller en erger as ooit tevore nie?

Jy sien, al wat die Satan wil regkry, is om twyfel te saai oor hierdie enkele punt. 'n Gewese sataniese priester wat tot bekering gekom het, het ges dat hulle geen saak gehad het met enige ander geloof nie, want dit was geensins 'n bedreiging nie. Luister net of ek reg is as ek s: "'n ware Christen praat nie net van God nie, maar ook van Jesus as sy persoonlike Verlosser. Dis 'n goeie toets om te weet of iemand wedergebore is. 'n Toegewyde satanis praat nie net teen God nie, maar teen Jesus Christus. Hoekom? Want tot 'n satanis weet wie die ware Redder is, al verwerp hy Hom.

Hoe werk die vals profete vandag, en wie is hulle? En wat is die doel?

Eerstens kan ons seker s dit is gelowe of groeperinge of kultusse wat volstoom daarop uit is om die Christelike geloof te ondermyn. Of as 'n daadwerklike poging om die Bybel verkeerd te bewys, of mense wat op 'n dwaalspoor gebring word soos sekere sektes. Dis die een kant. Maar daar is ook 'n ander kant. En dis die gevaarlike groep. Die mense wat daagliks om en tussen ons beweeg, maar net die skyn van die Christelike geloof het. Ek wil amper s, die ek en jy. Jan Alleman. Al twee hierdie skrifgedeeltes s dat Jesus as Verlosser uit die berekening gehaal moet word. Klink dit bekend? 'n Teoloog beweer dat dit eintlik net Johannes was wat s dat Jesus die enigste weg tot saligheid is, en ons om verskillende redes nie vir Johannes te ernstig moet opvat nie. Maar wat van die uitsprake van Jesus self, en Paulus, en Petrus? Nou, as die persoon sulke uitlatings maak, dan noem 1 Johannes hom die verleier, die antichris en die vals profeet. Dan s die Bybel (nie ek nie) in 1 Johannes 4 : 3, dat hy die gees van die antichris het. Die punt is, christenskap is nie 'n passiewe saak nie, maar 'n aktiewe saak. Die Bybel is baie duidelik oor die voorwaardes van ware Christenskap, en die enigste manier om daar uit te kom, is om vir Jesus uit die berekening te haal. En dis die hoofdoel van die antichris en die vals profeet.

Hoe erken ons hierdie vals leerstellinge?

'n Leerstelling wat as 'n nuwe openbaring gesien word. 
As daar groot geheimhouding daarmee saamgaan. 
As daar persoonlike voordeel vir die sogenaamde profeet is. 
As Jesus se gesag op enige manier ondermyn word. 
As die Bybel verdraai moet word, of as iets weggeneem word, of bygevoeg word. 
As daar net verkondig word wat mense wil hoor. 
As daar eksklusiwiteit by betrokke is. 
As Jesus se gesag afgetrek word tot op menslike vlak. 
As daar nie 'n gesonde balans in teksverse voorgehou word nie, of totaal uit konteks aangehaal word.

Hoekom gebeur dit dan dat daar dwaalleraars in ons midde is?

Judas vers 4 - 6 Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geledere binnegedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste Meester en Here, Jesus Christus. 5 Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat, hoewel die Here een maal sy volk uit Egipte verlos het, Hy tog daarna di wat nie geglo het nie, laat omkom het. 6 Dink ook aan wat gebeur het met die engele wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag.

Die opskrif is: "Die dwaalleraars en hulle straf". Gaan lees die hele boek Judas 1 hoofstuk. Kom ons hou vas aan die waarheid van die Evangelie van Christus. Dan sal ons ook kan s soos in Judas vers 24 - 25. Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, 25 aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)