Ek stem nie saam nie! 30 Maart 2011  


Hoe verskil ons van mekaar? Dis nou ons as Christene. As ek een of ander uitlating sou maak oor sekere goed wat ek glo, hoe sou jy reageer? Indien ek nou n stelling sou maak, met watter gesindheid sou jy van my verskil? Aggressief? Militaristies? Aanvallend? Oor-reageer? Of dalk met liefde, iets soos: ek respekteer jou mening, maar ek behou my eie mening. Weet jy hoe min wedergebore Christene kry dit reg? Wanneer dit by ware, egte, vaste geloofsoortuiging kom, kry min van ons dit reg om die ander se standpunt te aanvaar. 

Ek gaan n paar kwel-situasies noem waaroor ons Christene nogal skerp kan verskil: 

1)     Grootdoop vs kleindoop

2)     Ses dag skepping vs n ou heelal

3)     Die eind tye sal daar n wegraping wees of nie?

4)     Is rockmusiek boos of nie?

5)     Wat mag geet word en wat nie?

6)     Sabbats onderhouding op n Saterdag vs geloof viering op n Sondag?

7)     Gebruik van sekere rituele al dan nie

8)     Mag ek Kersfees vier of nie?

9)     Beeldjies, of dalk n kruis in jou huis mag dit?

10) Werk en inkopies op n Sondag

11) Onderhouding van Geloftedag of nie?

12) Watter vertaling van die Bybel moet / mag ek lees?

13) Mag vrouens op die kansel kom? 

Jip, oor hierdie goed en nog horde meer kan ons mekaar se hare lekker trek. Nou praat ek nie van verskille tussen gelowiges en ongelowiges nie, of van Christene en ander gelowe nie, ek praat van wedergebore Christene wat verskillende sieninge handhaaf.... lekker bekgevegte! 

As ek Romeine 14 lees lyk dit vir my of hierdie nie n nuwe ding is nie dit gaan al duisende jare so!

Rom 14:1-6, 9-16
Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet; 'n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie; en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen; daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae; vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God.              

Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: So seker as Ek lewe, s die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks vanself onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat julle het, 'n slegte naam kry nie. 

Paulus raak in Galasirs 5 sommer erg omgekrap oor die besnydenis, want dit lyk my mense het soveel daarvan gemaak dat hulle in mekaar se saligheid begin twyfel het. En dis presies hoe dit vandag ook gaan tussen Christene. Ons byt en verskeur mekaar oor goed wat hoegenaamd geen ewigheidswaarde het nie. 

Gal 5:1-6, 12
Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie.  

Kyk, ek, Paulus, s vir julle: As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis h nie. Ek s dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny: Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.    

Ek wens die mense wat di verwarring onder julle stig, wou hulleself dan maar heeltemal ontman!  

Wat Paulus eintlik s is: as ons so hartstogtelik vashou aan sulke moets en moenies, mis ons dalk net vir Christus. Vers 6(b): Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. In Rom 14:13 Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Hierdie is n opdrag van God! 

Hulle s mos ons boere weet wat ons wil h. As ons van mekaar verskil, stig ons n nuwe politieke party en n nuwe kerk. 

Dit lyk my die Bybel is oor sommige sake nie baie duidelik nie. Miskien omdat dit vir die Here nie baie belangrik is nie. Paulus s jy moet wat jy doen uit geloofsoortuiging doen. En dit is reg, handel en wandel soos jy doen, glo soos jy glo binne God se raamwerk van jou saligheid, maar moenie ander veroordeel wat anders as jy dink of doen nie. 

As ons dan so verknog aan sekere dinge vashou, moet ons dan seker maar aan lles vashou wat daarmee saamgaan. Kom ek vra n moedswillige vraag: mag n Christen n tatoeermerk dra? Wat s jy? Dalk sal jy s: nee, want dit Bybel s nee. Nog n moedswillige vraag: sny jy jou baard, di hier op jou wange? Of is jy skoon geskeer, soos ek?

Lev 19:28
Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.

Daar het jy dit nou! Wang baarde en tatoeermerke in een sin. Nee, ek is nie n voorstaander van tatoeermerke nie, maar sal geen mens daaroor veroordeel nie. Ek sal ook nie my kind se hand afkap as hy een op sy hand aanbring nie.... en ek gaan ook nie my wang baarde groei nie. Dis dalk hierdie tipe goed waarna Paulus verwys as hy s: as jy een wet wil onderhou moet jy elke wet onderhou. Hy verwys na wettiese en godsdienstige rels. Vraag is, hoe voel jy oor mense wat van jou verskil? Ek het al gesien hoe mense mekaar aanvat, Christene! en dan is daar geen sprake van die vrug van die Heilige Gees nie.

Hoe sal ons dan ons verskille hanteer? Anders as wat ons dit met politiek doen. Weet jy, ek sien BAIE meer verdraagsaamheid onder mense wat verskillende rugbyspanne ondersteun as mense wat verskillend glo en tog veronderstel is om in dieselfde geestelike span te speel. Hulle s mos: Die Christene is die enigste weermag wat sy eie soldate skiet. Of dit so is, weet ek nie, maar dat mense liefdeloos van mekaar verskil is duidelik. 

Ons weet teen di tyd dat daar mense is wat glo die wederkoms van Jesus vind voor die einde van Mei plaas. Ek glo dit nie, maar hoe gaan ek optree teen die persoon wat dit verkondig, as 23 Mei wel aanbreek, en die wederkoms het toe nie plaasgevind nie? Gaan ek nydig wees, en die persoon se karakter afbreek? Of gaan ek bloot s: vriend, ek het respek vir jou om so ver te gaan vir dit wat jy glo... al was hy verkeerd.  

Miskien moet ons mekaar ook maar n bietjie uit luister, meer  verdraagsaam wees, aanvaar dat daardie persoon gered kan wees, lief is vir die Here, al doen hy sekere dinge anders as wat jy dit doen. Paulus s: as kos vir iemand onrein is, is dit vir hom onrein. Hy gaan egter nie sy eie siening daaroor verander nie, en ook nie sy broer veroordeel nie.  

Kom ons verskil van mekaar in liefde. Onthou: Al wat van belang is, is dat ons geloof in liefde oorgaan in dade.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)