GOD, DIE HEILIGE GEES


Gen 1 : 26
"Toe het God gesÍ: "Kom ons maak die mens as Ons verteenwoordiger". Die eerste keer wat ons van iets meer (meervoud) van God lees, is Gen 1 : 2 "maar die Gees van God het oor die waters gesweef." God die Heilige Gees is nog 'n persoon van die Drie-eenheid, wat 'n spesifieke doel het. 'n Persoon, 'n entiteit. En regdeur die Ou Testament lees ons van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nie eenkant gebly deur die Ou Testament nie, hoewel die Heilige Gees in Handelinge uitgestort word, en duisende mense tot bekering kom! Die werking van die Heilige Gees het ook nie daar gestop nie. Nee, die Heilige Gees werk hard en aktief in my en jou lewe.

Joh 14 : 15 - 17 " As julle My lief het, sal julle my opdragte uitvoer. 16 Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, 17 naamlik die Gees van die waarheid. Die wÍreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees."

Is dit nie mooi nie? "Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur". Toe Jesus se werk op aarde afgehandel word, los Hy ons steeds nie alleen nie. Hy stuur 'n ander voorspraak. Vers 17: "Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees." Ons moet Hom net plek gee.

Joh 14 : 25 " Dit sÍ Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly;"

Die Heilige Gees het ook vir Jesus in sy amp kom bevestig:

Luk 3 : 21 - 22 " Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan 22 en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op Hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My."

Dit is dus duidelik dat die Heilige Gees aktief aan die werk was toe Jesus op aarde was. Die grootste wonderwerk wat ons egter raaksien, is in Hand 2 : 1 - 13

" Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3 Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. 4 Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. 5 Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. 6 Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. 7 Verras en verbaas sÍ hulle toe: Die mense wat daar praat, is tog almal GalileŽrs. 8 Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? 9 Perse, MediŽrs en Elamiete, sowel as die inwoners van MesopotamiŽ, Judea en KappadosiŽ, Pontus en die provinsie AsiŽ, 10 FrigiŽ en PamfiliŽ, Egipte en die dele van LibiŽ om Sirene, mense uit Rome, 11 Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. 12 Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: Wat kan dit tog beteken? 13 Maar party het gespot en gesÍ: Hulle is dronk."

Daar sien ons die krag van die Heilige Gees in aksie. Hand 1 : 8 "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wÍreld."

Kragtig, onbeskryflik. Daarna lees ons hoe die mense by die duisende tot bekering kom - 3000, 5000, en die mense doen wonderwerke. Paulus, wat net 'n rukkie tevore weggehol het vir 'n diensmeisie, ontpop in hierdie kragtige prediker en evangelis. Waar hy gaan, word mense gesond, selfs as sy skaduwee net oor hulle val. Hy en die ander apostels begin kragdadig en vreesloos getuig. Paulus verskyn op die toneel (na sy bekering) en saam vorm hulle 'n formidabele span. Onthou jy dat Jesus vir hulle gesÍ het: "Julle sal selfs groter dinge as Ek doen?" Selfs ten spyte van vervolging , lyfstraf en tronkstraf, gaan hulle voort om onverskrokke die evangelie te verkondig. Alles deur die werking van die Heilige Gees.

En so werk die Heilige Gees vandag in jou en my lewe ook.

Titus 3 : 4 - 7 " Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. 5 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. 6 God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser. 7 So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag."

God het die Heilige Gees op ons uitgestort toe Hy ons kom red het. Op my en jou. Is dit nie so dat ons soms 'n twee-enige God aanbid nie? Ons praat so maklik van God (die Vader) en van Jesus, maar so min van die Heilige Gees.

Mark 3 : 28 - 29 " Dit verseker Ek julle: Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat. 29 Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie maar bly ewig skuldig aan die sonde."

Sjoe, klink nogal erg. Die sonde teen die Heilige Gees. Nie 'n sonde wat jy per ongeluk of onwetend kan pleeg nie. Dis 'n moedswillige en beredeneerde aksie om God en alles waarvoor Hy staan, weg te stoot en te vervloek. Nogal interessant dat die Bybel dit laster teen die Heilige Gees noem, en nie laster teen God nie.

Wat kom doen die Heilige Gees dan vandag in ons lewens? Hy praat met ons - met 'n sagte, ďgentleĒ stem; Hy oortuig ons van sonde, Hy kla ons nie per definisie aan nie. Hy oortuig ons van ons redding. En dan seker die belangrikste: Dis net deur die inwerking van die Heilige Gees dat ek en jy kan glo. Waaragtig bonatuurlik kan glo.

1 Kor 2 : 16 " Daar staan geskrywe: Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?" Maar ons, ons het die Gees van Christus.

Maar ons, ons het die Gees van Christus. Daarom kan ons glo.

Hoe weet ons as die Heilige Gees met ons praat? Die Satan kom maak Hom na, so ons moet kan onderskei. Miskien kan hierdie tabel ons help:

Heilige Gees

Satan

Oortuig van sonde

Beskuldig

Soek ons samewerking

Forseer

Sagte innerlike stem

Hard, ongenaakbaar

Lei ons

Probeer domineer

Wys ons ons waarde voor God

Kraak ons af

Inspireer

Intimideer

Wanneer Hy praat is dit positief

Wek negatiwiteit op

Vertel die waarheid

Verdraai die waarheid

Werk in die lig

Kan lig nie verdra nie

Bemoedig

Bring moedeloosheid

Gee ons hoop

Breek selfbeeld

Is die lig

Boots die Engel van die lig na

'n Paar merkers wat ons kan help om die werk van die Heilige Gees te onderskei:-

Liefde vs haat
Hoop vs wanhoop
Nederigheid vs hoogmoed
Vrede vs vyandskap
Heiligheid vs onheiligheid
Gehoorsaamheid vs ongehoorsaamheid
Vrede vs anargie

Kom ons gaan doen wat die Heilige Gees sÍ, voer Sy opdragte uit en geniet ons verhouding met God.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)