GOD SE WEERMAG


Ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor Satan en hoe hy vir Jesus in die woestyn versoek het. Vandag praat ons so bietjie meer oor hom en sy werkswyses, sonder om nou te veel aandag aan hom te gee. Ek dink egter dis nogal nodig om wel te besin oor waar ons met hom staan. Aan die een kant kan ons s dat Jesus hom klaar oorwin het aan die kruis, hy is in elk geval uit die hemel uitgewerp, ons hoef hom teoreties nie te vrees nie, maar tog ....

1 Petr 5 : 8 - 11
8 Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.
9 Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur.
10 God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te h aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.
11 Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen.

Petrus kom en herinner ons net so kortliks dat satan steeds in aksie is. Daarom is dit nodig dat ons bietjie praat oor God se weermag, waarvan ons natuurlik soldate is. Ons is deel van hierdie mag om die vyand op sy plek te hou. Met die oog op die feit dat satan oorwin is, is die vraag dan seker: wie is die vyand?

Ek het 'n paar mense gevra wat hulle mening hieroor is, en die volgende punte vat alles so min of meer saam:

1. Satan - uit die aard van die saak. Die Bybel s ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug. Verder
2. Alles en almal wat teen Christus opstaan.
3. Die wreld met sy ongeregtigheid.
4. Baie interessante mening van iemand was, soms is onsself ons eie vyand. My nogal laat dink. Eendag het iemand ges dat die Christene nogal 'n eienaardige weermag is - ons skiet ons eie soldate. Skinder, verneuk, swartsmeer, ondergrawe, ens.

Wat s jy - wie is die vyand?

Ons is God se weermag. Hoe lyk 'n weermag? Nou ja, as jy om 'n braaivleisvuur begin gesels, kom die gesprek sommer gou by diensplig uit. Hoe weet jy iemand was in die weermag? Hy vertel dit vir jou - sonder dat jy hom gevra het. Ja - ek was ook daar. Twee jaar. 'n Goeie weermag dek alle fronte. See, land en lug. Jy wil seker maak dat die vyand jou nie verras nie. Jy konsentreer die hardste op die plek waar jy die kwesbaarste is. 'n Land sonder 'n kuslyn hoef nie te veel daaroor bekommerd te wees nie. Net so moet ons as God se weermag alle fronte dek. Hierdie is nogal moeilik, want die vyand kom slaan ons daar waar ons dit die minste verwag. Dit is belangrik dat ons die vyand moet ken, meer daaroor netnou. 'n Goeie weermag het 'n goeie bevelstruktuur, wat gesag afdwing. God is die hoogste gesag, en as ons nie onsself ten volle aan hierdie gesag onderwerp nie, is ons soos 'n weermag sonder 'n bevelvoerder.

'n Goeie weermag het goeie wapens, en ken sy slaankrag, en weet voor die tyd of hy 'n goeie kans het. Nou ja, ons kan s ons het nie 'n probleem nie, want Gideon het met 300 ouens 'n groot stryd gewen, maar dis nie altyd so maklik nie. Ons grootste wapen is die Woord van God - die Bybel - maar hoe goed ken ons dit? Hoeveel lees en bestudeer ons dit? Stefan Joubert s, 'n vrou s eendag vir hom: Ds, ek staan op die Woord. Toe s hy - klim eerder af en lees dit. 'n Goeie arsenaal wapens beteken niks as dit in die stoor staan en stof opgaar nie.

Die belangrikste punt vir 'n weermag is: Ken die vyand. Weet wie dit is.

1 Joh 2 : 18 - 27
18 Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.
19 Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van hulle werklik een van ons is nie.
20 Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid.
21 Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie.
22 Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? H is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie.
23 Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader; wie die Seun erken, erken ook die Vader.
24 Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.
25 En dt is wat die Seun ons belowe het: die ewige lewe.
26 Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei.
27 Wat jlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.

Hy is die antichris. Nie net die satan nie. Ook di wat Jesus nie erken nie. Dis die vyand. En ja, Christus het aan die kruis gesterf en die satan is oorwin, maar net vir di wat in Christus is.

Wat is die vyand se taktiek?

1. Tn inligting. In die weermag kry jy afdelings wat spesialiseer in teen inligting. Jy gee die verkeerde inligting so deur dat die vyand dit so half per ongeluk optel, en dan gebruik jy dit teen hom. So kom die satan - en hy is 'n meester in teen inligting. Sommer in die paradys kom hy en vertel vir Eva dat God nie regtig ernstig was met sy opdragte nie. Vandag kom hy en oortuig ons dat ons nie nodig het om goed te doen nie. Los die goeie dade, want geloof is mos al wat nodig is. Ja, dis waar, maar in dieselfde Bybel is 'n boek met die naam Jakobus en daarin staan: geloof sonder dade is dood. Ander vals inligting is: ons hoef nie by 'n geloofsgemeenskap in te skakel nie, want kerk toe gaan red jou tog nie. Ag, en God is nie uniek nie, alle gode is tog maar een.
2. Gorilla oorlogvoering. Slaan en hardloop weg. Die duiwel is goed daarin. Slaan ons kinders op maniere wat so onskuldig lyk. TV programme, media, ens, ens.
3. Sonde is nie so erg nie, want wat is daar om te vergewe as ons nie sonde doen nie. Nee jong, hierdie vyand is baie subtiel.

Hoe lyk die wapens van God se weermag?

Efes 6 : 10 - 20
10 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
11 Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.
12 Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wreld, teen elke bose gees in die lug.
13 Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
14 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
15 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
16 Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand h, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
17 Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
19 Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.
20 Ter wille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgel is.

1. Die gordel - die waarheid.
2. Die Borsharnas - God se vryspraak
3. Skoene - Die Evangelie verkondig!
4. Skild - Die geloof, brand pyle afweer.
5. Helm - Die verlossing van Jesus
6. Swaard - Die Woord van God.
NB: Die Bybel bo-oor alles, biddend. Om ten alle tye in kommunikasie met die bevelstruktuur te wees.

Ons kan nie ten volle toegerus wees as al hierdie elemente van ons wapenrusting nie in plek is nie.

Ps 18 : 30
"Met U hulp loop ek 'n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie"

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)