HART, SIEL EN VERSTAND


Hoe lank al weet die mens iets van die anatomie? Ons weet dat mense hier in die Middeleeue snaakse dinge oor hul eie liggame geglo het. Daar was min kennis oor hoe die mens aanmekaar gesit is. Ons praat van so 800 jaar gelede. Later jare het die mens geglo dat jy moet bloei as jy siek is, dan word jy gesond. Gepraat van bloedlating. Punt is, in Jesus se tyd was daar waarskynlik nie veel geweet oor die liggaam nie. Mense het baie gesonder geet, maar ek glo hulle tande was enige tandarts van vandag se nagmerrie. En oor dokters lees ons net enkele dinge. Lukas was 'n dokter, en ons lees van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, se stryd en dat sy al haar geld aan dokters spandeer het.

Nou ja, dit so genoem, kan ons aanneem dat mense min geweet het van hulle eie liggaam. Miskien is dit dalk vandag nog so, mense glo jy kan die dodelikste siektes genees met beet!

Maar, tog lees ons van twee interne organe vreeslik baie in die Bybel. Weet jy wat dit is? Die hart en verstand!

Van die verstand lees ons in so 85 tekste in die 1983 vertaling, en van die hart baie meer! 201 tekste met die woord hart daarin! Van voor tot agter in die Bybel. Maar, baie baie min van die tekste verwys na die funksie van die hart. 'n Teks of twee praat van 'n spies wat 'n hart deurboor, maar al die res praat van die hart as die plek waar jy God moet liefh, en dien. Dus die Here soek jou en my hart.

Hart, siel en verstand. Nogal interessant, dat die Bybel in menigte tekste praat van die hart en siel. Nou.. terug na my openings argument, as die mens dan nie veel geweet het van die anatomie nie, hoe kom die skrywers van die Bybel dan by die hart uit? Hoekom nie, met my nier en siel, of lewer en siel, nie? Ek dink, dis oor daardie gevoel wat hier bo in jou borskas ontstaan. Dink saam met my. Toe jy vir jou liefie ontmoet het, hoe het dit gevoel hier bo in jou lyf? Onthou jy nog? Toe jou hart so kon bokspring, vinnig klop, inmekaar trek. Wow, wat 'n ongelooflike gevoel! Verliefdheid! Jy sien, dit is iets wat nie in jou verstand gesetel is nie.

Nou lees ons sommer in Gen 34 : 3 hoe Sigem, seun van Gamor, vir Dina, dogter van Jakob en Lea, lief gekry het. Daar staan: Hy het die meisie lief gekry en haar hart probeer sien. Dit is nadat hy haar verkrag het! Goed, jy weet nou waarvan ek praat as ek s goed gebeur in jou hart, en soms "override" dit die verstand! Iets wat in jou wese gebeur, en posvat, ver bo wat jy kan beredeneer en orkestreer. En dit is wat God van jou en my wil h. Hy soek jou en my hart!

Jes 29 : 9 - 16 Nou staan julle verdwaas en verstom; julle sien niks, julle o is toe; julle is dronk maar nie van wyn nie, julle waggel sonder dat julle iets gedrink het, 10 want die Here het julle in 'n diep slaap laat wegsak: die profete moes julle o wees en die sieners julle koppe, maar julle o is nou toe en daar is 'n doek oor julle koppe. 11 Elke openbaring is nou vir julle soos die woorde in 'n verselde boek: jy gee dit vir iemand wat kan lees en jy vra: Lees dit asseblief vir my, en hy s: Ek kan nie, die boek is versel. 12 Of jy gee die boek vir iemand wat nie kan lees nie en jy vra: Lees dit asseblief vir my, en hy s: Ek kan nie lees nie. 13 Die Here het ges: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle s, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil h, nie soos Ek wil nie. 14 Daarom gaan Ek nog ongehoorder dinge doen met hierdie volk: die een ongehoorde ding na die ander, sodat die wysheid van sy wyse manne sal verdwyn, die verstand van sy verstandige mense tot niet sal gaan. 15 Ellende wag vir di wat dink hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here, hulle wat besig is om dinge in die donker te doen en dink: wie sien ons? Wie weet van ons? 16 Julle is agterstevoor met alles, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan mos nie van sy maker s: Hy het my nie gemaak nie; die kleipot kan mos nie van die pottebakker s: Hy weet nie wat hy doen nie.

Vers 13: Die Here het ges: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle s, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil h, nie soos Ek wil nie.

Die Here soek jou en my hart.

Mark 12 : 28 - 34 Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: Wat is die heel grootste gebod? 29 Jesus antwoord hom: Die eerste is: "Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. 30 Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag." 31 Die tweede is: "Jy moet jou naaste liefh soos jouself." 32 Pragtig, Meneer! s die skrifgeleerde vir Hom. Dit is waar wat u ges het: "Die Here is die enigste God," 33 En "om Hom lief te h met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag" 34 Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, s Hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om Hom 'n vraag te stel nie.

Om God lief te h met jou hele hart, jou hele siel en hele verstand! Hoe is dit? Ek onthou nog toe ek vir vroulief ontmoet het (daar by die see) daardie gevoel. En op ons troudag, wow, en vandag nog! Vr meer as wat die verstand kan beredeneer. Want jy sien, met die verstand neem jy alledaagse, oppervlakkige besluite sommer net so, maar as jy met die hart begin "besluit", is dit iets wat diep binne-in jou vasgewortel is. Jy kan met die verstand maklik vir iemand s "Ek is lief vir jou", maar as dit uit die hart uit kom, is dit 'n deel van jouself wat praat.

En dit is wat die Here by jou en my soek. Daardie hartsgevoel, kan net uit een plek gebore word, en dis 'n diepgaande verhouding. Want ek dink, God het ons met Sy hart lief!

Hand 13 : 22 (Saul uit sy amp onthef). "Nadat God hom (Saul) van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God ges: "Ek het in Dawid, seun van Isai, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God, volgens Sy belofte, Jesus as Verlosser vir Israel laat voortkom."

En so het God vir jou en my lief.

Hier volg n klompie tekste wat oor die hart handel:

Spr 4 : 23 "Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe."

Matt 6 : 21 "Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees".

Matt 5 : 8 "Gesend is die wat rein van hart is."

Luk 6 : 45 "Waar die hart van vol is, loop die mond van oor!!" Loop my en jou mond oor van God?

Hand 2 : 26 verwys na 'n Psalm waar Dawid praat van die blydskap in sy hart.

Jer 17 : 9 "Die hart is bedrieglik".

Pred 11 : 10 praat van die kommer in jou hart.

Job 41 : 15 praat van 'n hart wat so hard is soos klip.

Ps 66 : 18 praat van die sonde wat in die hart is.

Klaagl 1 : 22 s my hart is gebreek.

Mark 16 : 14 praat van die ongeloof en hardheid van die hart.

Kol 3 : 22 Praat van n opregte hart.

Pred 9 : 3 "Die hart van die mens is vol boosheid."

Kan jy sien hoekom die Here s, ek wil jou hart van klip uithaal en jou 'n hart van vleis gee? Hy wil 'n opehartoperasie op ons doen om ons lewens te red.

Die Here soek my en jou hele hart, sodat niks van hierdie slegte dinge meer oorbly nie.

En die toets of dit so is? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor!
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)