HULLE KYK VIR JOU .


In 1948 het 'n boek uitgekom met die titel "1984", geskryf deur George Orwell. Hierdie boek het gehandel oor 'n tyd wat sal kom waar die mens nie meer privaatheid sal h nie. Alles van jou sal iewers op rekord wees. Alles wat jy doen, alles wat jy besit, alles oor jou verlede, al jou bewegings, jou finansile status, jou kontak met ander, jou gewoontes al hierdie inligting sal gedokumenteer word, en sal soms tn jou gebruik word. Sjoe, dit klink erg, of hoe? En dit klink bekend, of hoe?

Inderdaad, dit is toe so: in meer as een opsig word ek en jy fyn dopgehou. Kameratjies hou jou in jou huis dop, mikrofoontjies is oral in die meeste huise. Alles wat jy doen, oral waar jy gaan, alles wat jy s, elke beweging, word waargeneem, gedokumenteer en teen jou gebruik. Dit word gestoor, oorgedra, ge-"copy", aangestuur vir ander. Klink erg!

George Orwell gebruik die uitdrukking in sy boek: "He who controls the past, controls the future". Wat gesien is, is gesien, wat ges is, is ges, wat waargeneem is kan nie uitgevee word nie. "big brother is watching you".

Die waarheid is: ons as Christene word dopgehou. Die wreld soek fout in ons mondering, daar word fyn gekyk na ons bewegings, fyn geluister na ons taalgebruik - en dit word deur verskillende partye gedoen:

1. Ons kinders:
Spreuke 4:20-27:
My seun, hoor wat ek vir jou s, luister goed na my woorde! Moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir di wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuens, moenie mense mislei nie Weerhou jou van leuens, moenie mense mislei nie. Hou jou o op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers.

Hier leer Salomo ons om ons kinders te leer, om hulle te onderrig in die lewe. Ons vertel hulle elke dag wat reg en verkeerd is. Ons raas, ons skree, vertel, slaan alles om 'n goeie opvoeding te probeer verseker. En dan .. kom die kameratjies uit (die o), en die mikrofoontjies (die ore), en elke beweging wat ons maak, elke woord wat ons s word opgeneem en op 'n harde skyf gestoor in hulle breine, van kleins af. Hulle hou ons dop: hulle hoor hoe ons praat in die motor, en op die telefoon, daar tussen ons vriende. Hulle sien waarna ons kyk op die TV, sien hoe ons op ons selfoon praat terwyl ons bestuur, sien as ons nie by die stopstraat stop nie - hulle neem alles waar, en die volgende word dalk waar: "He who controls the past, controls the future". En weg is ons magsbasis; die kinders s: "Maar Pa, jy doen dit dan" die inligting wat hulle oor jou bymekaar gemaak het word teen jou gebruik, en jy het jou opvoeding met 'n plank geslaan! If jou don't walk the talk, watch out, little Jannie's watching you". Hy ken jou verlede, hy kan jou toekoms beheer.

2. Die wreld:
Die volgende party wat jou dophou is die wreld. Om een of ander rede is die ongelowige wreld vreeslik begaan oor jou heiligheid. Daardie skewe woord of onsmaaklike grappie of wit leuentjie word op 'n harde skyf opgeneem. 'n Christen wat in sy swakheid gefaal of gefouteer het, word nie maklik deur die wreld vergewe nie. Verklaar vandag dat jy tot bekering gekom het, en more is die kameratjies en mikrofoontjies uit en jy word dopgehou, krakies gesoek. Ons swakhede word die wreld se verskoning om nie vir Jesus na te volg nie. Daarom moet ek en jy BAIE versigtig wees hoe ons lewe.

Spr 14:12: "Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood." Daarom gee die Here vir ons riglyne wat onfeilbaar is:
Gal 5:19-24:
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroer gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Di wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

As ons nie s leef nie, neem die wreld kennis en dan word hierdie waar: "He who controls the past, controls the future"

3. Satan
Die verleier, die engel van die lig, die aanklaer - hy hou jou ook fyn dop. Hy is mal oor Christene se swakhede. Hy herinner jou aanhoudend aan jou verlede .. die foute van laas jaar, laas week, gister, netnou. Hy probeer sy tande inslaan in jou onvolmaaktheid, en hy probeer die volgende waar maak: "he who controls the past, controls the future" . Hoe kry hy dit reg? Dit is ek en jy wat dit toelaat. Dit gebeur wanneer ons nie Jesus se vergifnis verstaan en aanvaar nie. Die punt is egter, ons kan nie maak wat ons wil as ons gered is nie. My onvolmaaktheid kan nie as verskoning gebruik word wanneer ons 'n slegte voorbeeld by die huis is nie; en by die werk moet ons die vrug dra wat by bekering pas. Berou oor foute beteken dat ek daarna streef om dit te laat staan. Heiligmaking is om meer en meer soos Jesus te leef.
Ef 4:27: "Moenie die duiwel vatkans gee nie"

Wat is die oplossing dan? Wel, dis maklik. As ons ons hele lewe en lewenswandel vir Jesus gee, gebeur 'n wonderlike ding! Toe Jesus aan die kruis ges het: "Tetelestai", het Hy die hele verlede uitgewis, alles wat ek en jy ooit verkeerd gedoen het, is met "Tetelestai" uitgevee, die harde skyf is ge-"format". Jesus kyk nie terug nie, onthou nie die verlede nie . Hy kyk vorentoe. Hy verander Orwell se uitdrukking na "He who controls the future, forgets the past". Hy het reeds met die verlede klaargemaak, dit aan die kruis afgehandel "dit is volbring". Niemand kan jou oor jou verlede by Hom aankla nie.

Maar nou: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing - teen sulke dinge het Jesus niks nie.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)