JAKOB VEG VIR SY SEN


Wat beteken sen vir jou? As jy vra vir God se sen, wat vra jy? As jy s: Here sen my, wat is dit wat jy verwag? Wat sou jy s is die definisie van sen en wat verwag jy van die Here as Hy jou sen? Ek het hierdie vraag vir so 30 van my vriende gevra en omtrent 60 antwoorde gekry. Ek vertel jou later meer daaroor.

Dink jy ons kan aanspraak maak op die Here se sen? As die sen dan ontbreek, waar l die fout? Lees wat met Jakob gebeur by die Jabbokdrif terwyl hy op pad is om met Esau te gaan vrede maak:

Gen 32:20(b)-32
Verder moet julle ook nog s: Jakob kom agter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het naamlik gedink: met die geskenk wat voor my uit gaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uit gestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy elf kinders gevat en deur Jabbokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly, en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob ges: Los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord: Ek sal jou net los as jy my sen. Toe vra die man: Wat is jou naam? en hy antwoord: Jakob. Die man het ges: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel , want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou. Toe s Jakob: S my tog jou naam, en die man vra: Waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar gesen, en Jakob het die plek Pnil genoem, want, het hy ges, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Pnil verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heupsenuwee.

Dis n baie interessante stuk waar Jakob met n man in geveg is. Wie was daardie man gewees? n Engel? n Hemelse wese? Of was dit God self? Dit klink of dit nogal n stewige geveg was, van net na middernag tot dagbreek. Volgens die Bybel blyk dit dat dit met God self was met wie hy gestoei het en Jakob het dit besef, daarom dat hy s: Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie. Dis interessant dat die Bybel in vers 25 s dat die man, toe hy agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, hom op die heup geslaan het. En hy het vir Jakob ges: Los my, want die dag breek. Toe s Jakob: Ek sal jou net los as jy my sen en net daar sen die Here vir Jakob.

Jakob het besluit hy gaan die Here nie los voor Hy hom sen nie. Nou wonder ek: Waarvoor gryp jy die Here vas en s: Ek sal U net laat los as U my sen?

Die woord sen kom in 132 tekste in die Bybel voor en meer keer in Genesis as in enige ander van die boeke van die Bybel. Die woord gesen kom 93 keer voor en ook die meeste in Genesis. Dan kom die woord seninge en gesend ook nog voor.

Die eerste sen wat treffend is, is in Gen. 1:28: Toe het God hulle gesen en ges: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit en heers oor die skepping.  Aanwas is dus n sen, om die aarde te bewoon en te bewerk (werk!) is n sen, om te heers oor dit wat aan ons gegee is, is n sen. Ek en jy is gesend as ons hierdie dinge kan doen. Is jou werk vir jou n sen of n straf? Hier staan nie: bewerk die aarde in die beste omstandighede vir die meeste geld nie. Jy is gesend as jy werk het, as jy kn werk. Party mense het n werk en ander het net  n  job! As jy werk lewer jy n uitset en word moeg. n Job is waar jy demand en waar jy nie ge-fire kan word nie. Dis nie n sen nie.

Kyk hierdie mooi sen wat in Gen. 12:1-3 opgeskryf is:

Die Here het vir Abram ges: Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou sen en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n sen wees. Ek sal sen wie jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde gesen wees.

As ek dit in Willem-vertaling kan weergee, dan s dit: Ek sal jou sen sodat jy ander kan sen. Die Here sen jou en my sodat ons weer sen kanale kan wees. Ons is f n dam, f n rivier. As ek n dam is, hou ek alles wat na my toe kom, ek gaar alles op, dit maak my gierig en ek s: myne, myne, myne! As ek n rivier is, vloei die sen deur my, dit verander my lewe, ek word aangeraak, ek pluk die vrugte daarvan, maar dit loop ook deur na ander wat k die vrugte daarvan kan pluk en ook gesen word.

1 Kron. 4:10 het ook n wonderlike sen:

Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: Stort u sen oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het.

Die sen waarvoor hier gevra word (en wat die Here laat gebeur!), is:
         Vergroot my grondgebied. Dit sluit sekerlik besittings en fisiese goedere in, maar ook dt waaroor ek heers, dit waaroor ek n rentmeester is, wat ek moet bewaar en oppas en bewerk (geestelik en fisies)
         Neem my onder U beskerming. Hou U hand van bewaring oor my en my mense. Dit gaan hier oor my gesondheid, algemene wel en wee, my veiligheid, versorging, ens.
         Weerhou onheil van my. Beskerming teen die bose, of slegte dinge wat my kan tref. Dalk ook dat ek my nie met enige verkeerde, onheilige dinge besig hou nie.
         Sodat geen smart my tref nie. Hy vra dat die beker by hom sal verbygaan. Daardie bitter beker wat mens nie wil drink nie.

Waarvoor gryp j die Here vas, todat Hy jou uiteindelik op die heup moet slaan (by wyse van spreke)?

Hier is  n opsomming van al die goed wat mense vir my ges het hulle as die Here se sen sien:
         Vreugde, liefde, vrede in my lewe
         Geleenthede
         Om God se wil te ken en daarvolgens te lewe
         Genoeg versorging (LW net genoeg)
         Siele op my pad, mense met wie ek oor Jesus kan praat
         Gesondheid
         Werk
         Kos en klere
         Gawes om Hom te dien
         Liefde vir ander
         Meer van Hom in my lewe
         Sy hand oor my lewe
         Beskerming van vriende en familie
         Teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe
         Die 8610 belofte van die Here n realiteit in my lewe
         Goeie verhoudinge met jou man / kinders / kollegas
         Lekker werk
         Goeie finansies
         n Stewige verhouding met God
         Sondevergifnis
         Voorspoed
         Wysheid en verstaan van dinge
         Dat God sy sluise oor my sal oopmaak
         Net genoeg, volgens sy wil
         Goeie besluitneming
         Geloof, hoop en liefde
         Visie om die regte besluite te neem
         Dat al die goedheid wat ek in die Here se o verdien op my uitgestort word
         Dit wat ek nodig het om Sy teenwoordigheid te ervaar
         Bewys dat Hy regtig bestaan
         Vrug op my arbeid
         Breek my hart vir dat wat U hart breek
         Suksesvol in wat ek doen
         Genoeg sodat ek kan uitdeel ook

Hierdie is dinge wat mense as sen van die Here in hulle lewens beskou en waarvoor hulle hom vra. Dalk kan jy nog byvoeg by hierdie lys. Gryp Hom vas totdat Hy jou sen!

Num. 6:24-27
Die Here sal julle sen en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle sen.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)