KEN DIE VYAND


Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug.

Glo jy dit? Glo jy dat daar magte en kragte teenwoordig is wat ons nie kan sien nie? Wel, glo dit! Dit is daar, ongeag of iemand dit glo of nie. Glo jy dat Satan bestaan? Wel, glo dit! Want as dit nie so was nie, is God 'n leuenaar, en kan ons die Bybel in die asblik gooi. Dink jy die Bybel is waar? Wel, glo dit! Want ons oppermagtige God het sekerlik die vermo om Sy Woord in stand te hou.

Ons het Maandag-oggend gepraat oor God se almag en grootheid (klik hier as jy dit wil lees >>). Dis dan sekerlik nodig om soms te praat oor die vyand. Satan, genoem die verleier, vader van die leuen, owerste van die wreld, die draak, die dier uit die see, versoeker, vors van die onsigbare magte, dier uit die aarde, ens.

Hoekom moet ons daaroor praat? Wel, dis sekerlik nodig om die vyand te ken. Want as ons hom ken, en sy strategie ken, sy vermons, sy metodes, sy geskiedenis, dan kan ons mos meer paraat wees teen die kalant.

Moenie 'n fout maak nie, Satan is oorwin aan die kruis, toe Jesus gesterf en opgestaan het, maar hy is nie weg nie, hy het nie opgehou om ons te verpes nie, Hy is daar. En hy het baie demone in sy weermag. Wees maar op die uitkyk, hy loer agter elke tweede bos uit.

Waar kom die vyand vandaan?

Openb 12 : 7 - 9
7 Daar het toe oorlog gekom in die hemel: Migael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer,
8 maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie,
9 want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wreld verlei, is uit die hemel uit gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom.

Satan was in die hemel, en is uit die hemel uitgegooi omdat Hy in opstand gekom het teen God.

2 Petr 2 : 4 "God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel."

Dit is dus duidelik dat hy/hulle nie meer in die hemel is nie, in die hel gestort is en nooit weer daar kan uitkom nie. Probleem is net, hy is nie beperk tot die hel nie. Inteendeel, net na Jesus se doop - dis waar Hy vir Sy werk op aarde in Sy amp ingestel is, kom Satan op die toneel. Jitte, lyk my hy kon nie wag nie, toe is hy by Jesus.

Matt 4 : 1 - 11
1 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word.
2 Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geet nie en naderhand het Hy honger geword.
3 Die versoeker het toe gekom en vir Hom ges: "As U die Seun van God is, s hierdie klippe moet brood word."
4 Maar Hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.
5 Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan
6 en s vir Hom: "As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip3 sal stamp nie.
7 Jesus s vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.
8 Toe neem die duiwel Hom na 'n baie ho berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wreld met hulle prag
9 en s vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid."
10 Maar Jesus s vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
11 Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.

Hy gaan bied sommer vir Jesus al die koninkryke van die wreld aan. So asof dit aan hom behoort. Kan jy sien dat hy nie sommer 'n ou lammertjie is nie? Hy gaan vat vir Jesus tromp-op aan. Asof daar geen vrees vir Jesus is nie. Net so doen hy nou nog met jou en my.

Hoe gaan hy vandag te werk? Die Bybel het talle aanhalings oor die duiwel se metodes. Hy probeer alles.

1. Hy is totaal in beheer van die sondige wreld.

1 Joh 5 : 19 "Ons weet dat ons aan God behoort, en dat die hele sondige wreld in die mag van die duiwel is."

Moet wees, dis tog sekerlik nie God wat sonde laat gebeur nie.

2. Hy verlei gelowiges om te sondig.

Matt 16 : 21 - 23
21 Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word.
22 Petrus het Hom toe opsy geneem en Hom begin berispe: "Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie."
23 Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom ges: "Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil h nie, maar aan wat die mense wil h."

Daar lees ons van Petrus wat vir Jesus wil verseker dat hy nie sal toelaat dat Jesus se heilsplan uitgevoer word nie.

Jesus s: "Moenie in my pad staan nie Satan! Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil h nie, maar aan wat die mense wil h."

Hand 5 : 3 "Petrus s vir hom:- Ananias, hoekom het jy jou deur die satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou?"

3. Hy probeer mense weerhou om vir Jesus te aanbid en kennis te versamel.

Matt 13 : 19 "Die Bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is."

4. Hy vermom homself as die engel van die lig.

2 Kor 11 : 14 "En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig."

Ja, hy het baie planne, hy is baie slinks, en jy sal hom agter elke hoek en draai kry. Kuier in die donker, daarom doen hy homself voor as die engel van die lig.

Hoe dan nou gemaak?

Wel, Satan kan jou net van een ding aankla, en dis oor jou verlede. Verlede is daardie tyd tot 'n sekonde gelede. Hy herinner jou konstant aan jou verlede. En as hy dit doen, kan jy hom gerus herinner aan sy toekoms in die hel, want dis waar hy vir homself 'n standplaas bekom het.

Hoe oorwin ek hom?

1. Deur geloof.

Ef 6 : 16 "Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand h, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer."

2. Aanvaar die oorwinning van Jesus oor die Satan, en maak dit jou eie.

Joh 12 : 31 "Nou kom die oordeel oor hierdie wreld, nou sal die owerste van hierdie wreld, die Satan, uitgegooi word buitentoe."

3. Staan hom te.

Jak 4 : 7 "Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug."

Moenie toegee nie, nie aan versoekinge nie, nie aan sondes nie. En hy sal van jou af wegvlug! Sien jy hoeveel mag het jy oor hom? Want, hy het net jou verlede. Maar ons? Ons het 'n toekoms in Christus. Halleluja - dis ons oorwinning.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)