LEWE VOLGENS KONINKRYKSBEGINSELS 2


Ons het verlede keer gepraat oor 'n lewe volgens Koninkryksbeginsels uit die Bergpredikasie (klik hier om dit te lees >>). 'n Wonderlike manier wat Jesus met die mense gepraat het, 2000 jaar gelede, en dis alles nog nt so geldig vandag.

Matt 6 : 5 - 7 (Die Onse Vader)
5 Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg.
6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.
7 Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik.

Jesus waarsku teen gebed wat ten doel het om ander te bendruk. Gebed is 'n intieme aksie tussen die mens en God. S ons nie s maklik vir iemand "Ek sal vir jou bid" nie? Nee, as jy s, moet jy dit doen, anders is dit soos die skynheiliges waarteen Jesus waarsku! Bid liewer nt daar vir die persoon, sommer so oor die telefoon. En wees ook versigtig wrvoor jy vir gebed vra.

Matt 6 : 19 - 21
19 Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie.
20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.
21 Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Matt 6 : 24
24 Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal f die een minder ag en die ander een hor, f vir die een meer oorh en die ander een afskeep. Julle kan nie God n Mammon dien nie.

Jesus waarsku s baie teen materialisme, en die liefde vir geld. Omdat Hy weet wat dit aan 'n mens kan doen, en hoe dit ons liefde vir Hom benvloed. Dit lyk my, hoe meer skatte ons op aarde bymekaar maak, hoe minder tyd het ons om skatte in die hemel bymekaar te maak. Die woord "vrede" kom voor in die woord "tevrede". Is jy tevrede met wat jy het? Dan het jy vrede - wat alle verstand te bowe gaan.

Matt 6 : 25 - 34
25 Daarom s Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?
26 Kyk na die wilde vols: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
27 Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?
28 En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie.
29 Maar Ek s vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.
30 As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en mre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?
31 Julle moet julle dus nie bekommer en vra: "Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?" nie.
32 Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.
33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.
34 Moet julle dus nie oor mre bekommer nie, want mre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.

Kan jy sien hoe volledig die Bybel is? Hierdie woorde is 2000 jaar gelede geskryf. En vandag nog net so waar. Bekommernis help niks! As iets jou kwel, pas die volgende oefening toe.

1. Skryf neer wat jou pla - woord vir woord.
2. Skryf neer wat aanloop gee tot die probleem.
3. Besluit wat jy daaraan kan doen.
4. Besluit om dit vandag te doen.
5. As niks anders werk nie, aanvaar dit.

God sal vir jou sorg, soos vir die lelies.

Matt 7 : 1 - 6
1 Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie;
2 met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3 Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
4 Of hoe kan jy vir jou broer s: "Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal," en intussen is daar 'n balk in jou eie oog?
5 Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.
6 Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle prels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap.

Sjoe, ons is goed met hierdie een. Hoe gereeld loop ander nie deur onder ons nydige tonge nie. Een vinger wys na 'n ander, en vier wys terug. Toe die Farisers die vrou wat owerspel gepleeg het na Jesus toe gebring het, het Hy nie haar sondes goedgepraat nie. Hy het net ges "Wie van julle gaan die eerste klip gooi?" Wie van ons is so heilig en sondeloos om onsself beter as ander te beskou, en om ander te veroordeel. Nee wat, begin vandag om net mooi dinge van ander te s.

Matt 7 : 7 - 12
7 Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word,
8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9 Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra,
10 of 'n slang as hy vis vra?
11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan di wat dit van Hom vra?
12 Alles wat julle wil h dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Sjoe, net jammer ons misbruik vers 7 so bietjie. "Vra, en vir julle sal gegee word". Jy sien, die belofte in hierdie gedeelte gaan daaroor dat God vir ons sal gee wat ons nodig het, nie net wat ons altyd wil h nie. Vers 11 s "Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan di wat dit van Hom vra". Waarvoor moet ons ons gawes aanwend? Nie net vir onsself nie. Dan sal jy aan ander doen wat jy aan jouself gedoen wil h.

Matt 7 : 13 - 14
13 Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en di wat daardeur ingaan, is baie.
14 Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en di wat dit kry, is min.

Ons almal ken die twee paaie, maar die bre pad wandel tog so lekker. Besef jy die impak van vers 14? "En di wat dit kry, is min". Dit impliseer mos dat minder hemel toe sal gaan as di wat verlore gaan. Ek en jy kan 'n verskil maak, maar ons moet self op die regte pad wandel. Vat baie mense saam op daardie pad.

Matt 7 : 15 - 20
15 Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.
16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels?
17 Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
18 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie.
19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
20 So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.

Die vals profete is "alive and well" vandag. Ons moet s versigtig wees na wat ons luister. Toets alles, toets by ander mense, toets dit aan die Woord van God. Toets dit aan die vrug wat hierdie persone dra! Wie is die vals profete? Dis nie ateste en sataniste nie! Dis "ons" mense, of liewer, so dink ons. Moenie net blindelings glo wat mense s nie, selfs nie as hulle in die Naam van die Here praat nie. Nee, toets dit.

Matt 7 : 21 - 23
21 Nie elkeen wat vir My s: "Here, Here," sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
22 Baie sal daardie dag vir My s: "Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?"
23 Dan sal Ek openlik vir hulle s: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Nie elkeen wat vir My s Here, Here, nie. En dit sluit aan by die stukkie van die twee paaie in vers 13 en 14. "Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree!" Of jou saak met die Here is reg, of jou saak met die Here is nie reg nie.

'n Lewe volgens Koninkryksbeginsels. Vars uit die Bybel, praktiese riglyne, logies, netjies uiteengesit, sodat ek en jy presies kan weet hoe om te lewe. Tot en met in die poorte van die hemel. Kom ons leef so, dis die moeite werd.

 

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)