LIEFDE


Liefde - wat is liefde? Hoe weet jy as iemand vir jou lief is? Wat is jou definisie van liefde? Voel jy of jy lief geh word? Hoeveel onvoorwaardelike liefde is daar in die wreld? En is dit nie so dat ons dikwels liefde verwar met dit wat die media vir ons opdis nie. Ons praat nie vanoggend per definisie oor liefde tussen man en vrou nie (dit ook), maar liefde soos wat God dit bedoel in die Woord. Die liefde tussen mense (mense vir mekaar), soos wat Jesus die voorbeeld kom stel het. Gepraat van die media. Liefde is die enkele tema wat by verre die meeste in films, storieboeke, televisiereekse, posie, digkuns en elke vorm van verhale voorkom. Almal streef daarna, smag daarna, hunker daarna, maar tog sien ons so min daarvan. Hollywood se flieks is tot oorlopens toe vol daarvan, en seker het elke enkele akteur dit al probeer uitbeeld, maar in hulle persoonlike lewens werk dit net nie. Jitte, die egskeidingsyfer in Hollywood is amper so erg soos di in Suid-Afrika. Dan word dit nog so verwronge oorgedra in flieke en boeke. Held en heldin s nog skaars vir mekaar dat hulle mekaar liefhet, dan word die knope losgemaak. Is dit nie hoekom ons kinders so 'n verwronge beeld daarvan het nie? Want hulle sien die TV baie meer as vir Pa en Ma. Hoekom sukkel ons so met dit?

Die liefde. Kom ons lees die mooiste gedeelte uit die Bybel oor die liefde.

1 Kor 13 - uit Die Boodskap:
"S nou maar ek is so 'geestelik' dat ek die tale kon praat wat die engele in die hemel praat en selfs nog 'n klomp ander, maar ek het nie ander mense lief nie, wat dan? Vir die Here klink daardie 'geestelike gepraat' dan na niks anders as 'n geraas soos iemand wat teen 'n yster kap nie. S nou ek kan uitstekend preek, is hoog geleerd in die dinge van die Here en verstaan dinge van God wat ander mense nie eers weet nie, en boonop het ek nog die grootste geloof wat jy jou kan voorstel, maar ek het nie ander mense lief nie, dan is ek vir die Here 'n nul op 'n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arm mense en word as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie, help dit alles niks.

Om ander lief te h beteken:
om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie;
om altyd mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel;
om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik daaroor te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie;
om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie;
om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie;
om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie;
om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie;
om nie sommer vir niks kwaad te word nie;
om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom of haar kan terugkry nie.

Maar liefde het ook grense: liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het; liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook g'n einde nie.

Liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan s dis klaar nie. Maar die spesiale geskenke wat die Gees aan mense gee soos om God se Woord oor te dra of in 'spesiale tale' te praat of om dinge van die godsdiens te verstaan waarvan ander nie veel weet nie, dit sal nie vir altyd hou nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die Gees dit nie meer vir mense sal gee nie, omdat dit nie meer nodig sal wees nie. Ons weet in elk geval nou nie alles nie en wat ons vir julle van God se wil vertel, is ook nie alles wat daar is om te weet nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer alles perfek sal wees soos God dit bedoel het. Dan sal die dinge wat God net vir 'n tydjie wou gebruik het nie meer nodig wees nie . Dit is eintlik maar so met 'n mens ook. Toe ek klein was, het ek nie soos 'n grootmens gepraat nie, maar soos 'n kind. Ek het ook gehou van dinge waarvan kinders hou en graag daaroor gepraat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die grootmense praat nie, want ek het deur die o van 'n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek grootgeword en dit het alles verander. Die dinge wat vir my as kind so belangrik was, is nou nie meer vir my belangrik nie. Ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene. Ons kan nie alles van God verstaan nie. Dit is asof ons in 'n blinkerige stuk staal na onsself kyk. Ons kan nie alles mooi uitmaak wat ons sien nie. Maar die tyd kom wanneer ons alles helder en duidelik sal sien asof dit reg voor ons staan. Nou maak ons maar stuk-stuk uit van God en alles wat Hy vir ons doen en beteken. Daar kom egter 'n tyd wanneer ek alles sal weet, net soos God nou alles van my af weet.

Tot daardie tyd kom, het ons drie belangrike dinge wat ons op koers moet hou: daar is die verhouding met God, die sekerheid dat Hy sy beloftes sal hou en liefde. En van hulle staan die liefde boaan die lys."

Hierdie gedeelte hoor ons so baie op troues, en dan beperk ons dit tot die huwelikswreld, maar dit is nog meer van toepassing op die dag tot dag wreld tussen alle mense. Die probleem is dat ons nie verstaan wat mense se liefdes behoeftes is nie. En ons is nie almal dieselfde nie. Dan probeer ek om liefde te bewys aan ander, op die manier wat ek dit graag persoonlik wil ervaar. Daar is 'n boek met die naam "The five love languages". In hierdie boek word die liefdestale opgedeel in die volgende:-

1. Woorde - die persoon wil dit hoor dat iemand vir hom lief is - en nie afbrekende woorde hoor nie.
2. Kwaliteit tyd - om tyd saam met die persoon te spandeer, beteken dat jy omgee.
3. Om iets te gee - die persoon hou daarvan om blomme, of sjokolade, iets moois - al is dit klein, te ontvang.
4. Doen - om iets vir die persoon te doen, want dit s vir hom hy is belangrik.
5. Aanraking - nie die Hollywood-tipe nie, maar 'n drukkie laat hulle goed voel.

Die probleem wat ons dan nou kry, is dat ek wil vir iemand doen in plaas van gee. Of aanraking in plaas van tyd saam spandeer.

Ek het 'n klomp mense se menings gevra oor die liefdesaak. Die vraag was, "Hoe weet jy iemand is lief vir jou?" Ek het die volgende reaksie gekry:-

1. Wanneer ek gedurig in daardie persoon se gedagtes is.
2. Tong: as dit wat van my ges word my nie seermaak nie. Tyd: as hy altyd tyd het vir my en my belange eerste stel.
3. Gevoel van sekuriteit, voel veilig en beskerm, kan myself wees, kan 'n gek van myself maak sonder vrees vir verwerping.
4. Aanvaarding soos jy is, spandeer tyd saam, stel jou belange eerste.
5. Deur dit te s, lyftaal, gebare, boodskappe/SMS/telefoonoproep. Drukkies en soentjies.
6. S dat hy my liefhet, behandel my met respek, wys dit met dade, doen goetertjies uit sy eie, presente gee, as my mening tel, as hy my waardeer, ens.
7. Wanneer die persoon by jou staan, al is jy verkeerd.
8. As iemand by my staan in swaar tye, en nie die verskoning gebruik dat hy/sy self nie te lekker voel nie. Aanvaar my soos ek is.
9. Daar mag geen voorwaardes wees nie.
10. Emosionele verbintenis, vryheid, vergifnis, aanvaarding, respek, sekuriteit, hou belangrike dinge belangrik.
11. Laat my geborge en veilig voel, beskermd, vertroetel.
12. Respek, vertroue, neem gevoelens in ag, deel belangstellings, kommunikasie, geduld.
13. Jy sien dit in hulle o, en hulle vertrou jou.
14. As jou maat vir jou moeite doen, bystaan, respekteer.
15. Deur meer te kry as wat jy eintlik verdien, wanneer jy dinge ongevraagd ontvang.
16. As die persoon dit s en wys, persoonlike opofferings maak, tyd spandeer.

Dan het iemand die volgende ges: "Ons as mens kan dit eintlik net s, want God is liefde, want Hy het Sy Seun gestuur om in ons plek te sterf.

1 Joh 4 : 7 - 21
7 Geliefdes, ons moet mekaar liefh, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.
8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.
9 Hirin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan h.
10 Werklike liefde is dt: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
11 Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te h.
12 Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.
13 Hiraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.
14 En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wreld gestuur het.
15 Wie bely dat Jesus die Seun van God is - God bly in hom en hy in God.
16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.
17 Hirin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.
18 Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.
19 Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.
20 As iemand s: Ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefh, wat hy nie kan sien nie.
21 En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefh.

Wat moet ons gaan verander in ons liefdesmondering? Hoe sal 'n gebroke wreld weet wat liefde is, as ons as Christene nie gaan wys hoe dit lyk nie.

Wat kan ons doen?

S dit per SMS, ja, ook man teenoor man.
Gaan doen iets vandag onverwags vir iemand - ja, ook iemand van wie jy nie hou nie.
Gaan koop 'n handvol sjokolades en deel dit onverwags uit.
Gaan vra vir iemand hoe dit werklik met hom/haar gaan - en luister sonder om iets te s, of raad te gee.
Gaan maak reg waar 'n verhouding geskaad is.
Beantwoord daardie e-posse of SMSe wat jy so lank uitstel.
Lyk soos Jesus

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)