LIEFDELOOS


Ek is lief vir jou. Vyf eenvoudige woorde. Seker die mooiste woorde wat mens kan hoor. Gebruik jy dit? Hoor jy dit? S jy dit graag vir die regte persone? Daardie wat dit so graag wil hoor. Soos jou vrou/man, en kinders. In daardie woorde l ongelooflike krag opgesluit, want dit bring vertroosting, sekuriteit en geborgenheid. 

Wat is die teenoorgestelde van liefde? As ek hierdie vraag vir 1000 mense sou vra, sou 99% waarskynlik ges het dis haat. Haat sou sekerlik kwalifiseer, maar ek wil vandag 'n ander woord in hierdie konteks gebruik wat baie, baie erger is. Kom netnou daarby. 

Openb 2:1-7

Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese: So s Hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan: Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is. Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar Ek het dt teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat! Maar dt het julle darem in julle guns: julle verafsku wat die Nikolaete doen, net soos Ek dit ook verafsku. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes s. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.  

Is dit dalk die teenpool van liefde waarvan die Here hier van praat? Julle het my nie meer so lief nie. Wat s die Here hier? Dat ons Hom haat? Nee, verseker nie, eerder dat ons liefde vir Hom verflou het, maar dit kan weer omdraai. Ons kan weer terugkeer. Hierdie deel beskryf dus ook nie die teenpool van liefde nie.

As 'n misdadiger my beroof, of selfs iemand vermoor, het dit gewoonlik nie per definisie met haat te doen nie. Dit gaan gewoonlik nie met een of ander emosie gepaard nie, maar eerder met misdaad vir eie gewin. 

Liefde is so 'n ongelooflike sterk emosie, dalk selfs 'n krag, wat so 'n ongelooflike impak het, dat ek nie dink dat haat as teenpool kwalifiseer nie. Haat is nie per definisie 'n teenreaksie op liefde nie. Ware, opregte liefde, kry nie sy gestalte in die brein nie, maar in die hart. Daardie liefde is die liefde wat so intens is, dat dit selfs kan seermaak en mens se hart inmekaar kan laat trek. Het jy dit al gevoel? 

My mening vir die teenpool van liefde, is harde, ongenaakbare liefdeloosheid. Ek wil hierdie verduideliking uit my perspektief gee op grond van iets wat ek gehoor het, wat my geruk het tot in my siel. Ek gee egter eers vir jou hierdie teks:

Mal 3:16  Die Here die God van Israel se Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, se die Here die almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. 

Ek gebruik hierdie gedeelte egter nie om oor egskeiding te praat nie, maar die liefdeloosheid wat soms daarmee gepaard gaan.  Ek ken mense wat op 'n ongelooflike beskaafde manier deur hierdie trauma gegaan het, wat mekaar nie vernietig het nie, en nie die kinders in die proses verwoes het nie.

Ek hoor egter onlangs van 'n man en vrou wat skei, maar die man veg in die hof om toesig oor die kinders te kry. Omdat die vrou sleg is? 'n Dronkaard is? Ontrou is? Iemand wat haar kinders verwaarloos en mishandel? Nee, 'n goeie mens en ma.  Maar die man is bereid om tot onregverdige uiterstes te gaan om die vrou te verwoes. Met geleende geld. Maar, my vraag is, wie word in die proses vernietig? Die vrou of kinders? Sy vrou is nie meer vir hom aanvaarbaar nie, maar die kinders word die wapen.

Om sy vrou te haat is erg, maar die liefdeloosheid teenoor die kinders ken geen perke nie. 

Jy sien, liefdeloosheid binne die gesin, is 'n miljoen keer erger as die haat in misdaad. Want liefde binne die gesin word verwag, dis nie 'n voorreg nie, maar 'n reg, of eerder, 'n opdrag! Wanneer daardie verbond verbreek word, word die een wat dit verbreek 'n verraaier, en erger as 'n misdadiger. As jy my geld steel, voel ek nie of jy my liefde vertrap het nie, maar as jy my liefdeloos behandel, het jy 'n stuk van my menswees vernietig. Weet jy wanneer is dit die ergste? Dis wanneer man en vrou mekaar probeer verwoes, deur 'n dolk in daardie kinders se hart te druk, en die lem te draai. Terwyl jy saggies in sy oor fluister: Pappa is lief vir jou. Jy haat nie die kind nie, maar jy is liefdeloos. Haat sou beter wees. 

Daar is baie goed wat ons as mense aanvang wat uiters liefdeloos is- 

  • Ontrouheid teenoor jou lewensmaat is liefdeloos, want daar is 'n verwagting van liefde, maar dit word vervang met verwerping, vernedering en verwoesting.

  • Alkohol afhanklikheid is net so liefdeloos. Sjoe, het jy al gedink het hoe dit vir 'n kind is as hy homself altyd skaam vir sy besope ouers? En dan nog boonop deurloop onder die argwaan van 'n dronkaard. Nie net word daardie kind se selfbeeld vernietig nie, maar sy kans om eendag in daardie selfde euwel te verval, neem honderdvoudig toe. Watse vorm van liefde is dit?

  • Gebrek aan 'n standvastige opvoeding is ook 'n vorm van liefdeloosheid. Die Bybel se:- Spaar nie die roede nie. Dit bring sekuriteit en stabiliteit, solank dit nie liefdeloos gedoen word en in mishandeling ontaard nie. Die voggies speel ook soms maar 'n rol hierin. En daardie mishandeling spoel sommer oor na vroulief toe. Ag nee man, gaan timmer iemand van jou eie size. Dis laakbaar, gemeen en lafhartig.

  • Afwesige ouers is ook maar liefdeloos. Mens kan nie net vir jou werk leef nie. Het jou baas jou nodig? O regtig n? Kan hy net nie sonder jou nie? Jou kinders het jou baie meer nodig en kan nog minder sonder jou klaarkom! Natuurlik is baas lief vir jou. Innig lief. Vir die geld wat jy vir hom verdien. En jy is dan so 'n goeie werker, jy werk sommer oortyd sonder betaling, en sonder 'n billike verhoging. En sonder erkenning. Jip, hy lief jou baaaie. Jou kinders is egter regtig lief vir jou, nie vir die geld wat jy huistoe bring nie, maar vir wie jy is.

Die probleem met liefdeloosheid is dat dit nie 'n misdaad is nie, jy kan nie tronk toe gaan daarvoor nie en nie vir iets gevonnis word nie. Terwyl dit erger is as baie vorms van misdaad. En dit tref gewoonlik di wat die naaste aan jou is. 

1Kor 13
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en di van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spiel en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!   

Moet mens nie hierdie pragtige hoofstuk elke dag lees nie? Hierdie liefde wat hier beskryf word is nie net die liefde tussen man en vrou nie, maar liefde in die wreld. Met hierdie liefde kan jy vir enige mens s: Ek is lief vir jou.

1 Joh 4:7-12
Geliefdes, ons moet mekaar liefh, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hirin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan h. Werklike liefde is dt: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te h. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.        
 

Met hierdie woorde s die Here vandag vir jou en my: Ek is lief vir jou.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)