LIG VS DUISTERNIS


Gen 1:1-4
In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God ges: Laat daar lig wees! En daar was lig. God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

Was jy al in n plek wat totaal, totaal donker was? Waar daar absoluut geen lig was nie? Jy voel mos sommer die donker druk so om jou; jy probeer jou o groot rek om net iets te kan uitmaak.

Donker is n interessante konsep. Donkerte bestaan nie eintlik nie, want dit kan nie geskep word nie. Donkerte is eintlik net n toestand wat heers waar daar n totale gebrek aan lig is. Dus, om n plek donker te kry moet jy al die lig wegneem.

Die Bybel gebruik die beeld van donker baie sterk in die konteks as die plek waar die bose heers. Satan en sy demone sal jy nie vind waar daar lig is nie. Natuurlik verwys dit nou na die geestelike wreld.

Donker is nie lekker nie. Dit voel of dit jou dooddruk, dit maak jou onseker en bang, dit voel of jy geen beheer het nie, of dit alles wat sleg en boos is na jou toe aantrek. Dit voel of daar sulke snaakse vingers aan jou nek vat, of spinnerakke oor jou gesig span. Sjoe, nee, dis nie lekker nie!

God beskryf Homself as die absolute teenvoeter vir die donker. Jesus het gekom as die Lig vir hierdie wreld, om die donker te verdryf en te vernietig. Jy kan in die donkerste, donkerste plek wees, dan sal die kleinste vlammetjie onmiddellik die donker verdryf. Lig is wonderlik. Dit beweeg konstant teen n snelheid van 30 000 km/sek, ongeag van die bron. Dus kan jy teen 1000 km/sek vlieg en n ligstraal voor jou uit skyn, en die straal sal steeds teen 30 000 km/sek beweeg. Lig is baie belangrik in die natuur, so bv. het die proses van fotosintese (waar suurstof vervaardig word) lig nodig. Einstein het bewys dat niks ooit vinniger as lig kan beweeg nie. Dit het n absolute waarde. Lig is energie. Materie en energie is uitruilbaar; materie moet prysgegee word om lig voort te bring. Dit is n natuurwet.

God vergelyk Homself met lig. Soos wat n ligstraal teen n vaste snelheid beweeg, so is God altyd dieselfde gister, vandag en mre . Lig is energie, so is God die bron van energie. Die wetenskap s energie kan nie geskep of vernietig word nie; dit kon nooit en sal nooit gebeur nie, so kan God nie vernietig word nie. Die vraag is: waar kom al die energie van die heelal vandaan? Daar mt dus n skepper wees. Dit is God. Hy is lig. Het Sy lig al op jou geval?

Hand 9:1-5
Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hopriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor s: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Wie is U, Here? vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord Hy. Dit is vir My wat jy vervolg

Saulus was nog so rustig op reis toe lig uit die hemel uit op hom neerdaal teen 300 000 km/sek, en in n oogwink elke stukkie duisternis uit hom uithaal. Toe God besluit Hy gaan vir Saulus red, het hy iets in Saulus ingeplant wat sy hele wese verander het. Jy sien, om lig voort te bring, moet jy iets prysgee. God het dus iets van Homself in Saulus ingeplaas, en dit was liefde. Hoewel Saulus gedink het dat hy ter goeder trou die Christene vervolg het, was hy die ene duisternis. Die probleem is, hy het dit nie geglo of geweet nie. Toe God se lig egter op hom skyn, kon die duisternis in hom eenvoudig nie kers vashou nie. Duisternis het nie energie nodig nie, geestelike duisternis is doodsheid. Dis hoekom Satan in die duister beweeg. Hy het geen bron van energie nie, en hy is geen bron van energie nie. Daarom kan hy niks van homself gee nie, en soek hy Christene wat die lig in hulle het om so bietjie van sy duisternis te verdryf.

2 Kor 11:14
En geen wonder nie! Satan doen homself voor as die engel van die lig.

Na-aper, voordoener, ligloos, energieloos, nutteloos. Nee, vir hm het ek en jy nie nodig nie.

God is die Lig vir hierdie wreld, die enigste, ware bron.

1 Joh 1:5
Dit is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie
Joh 1:5
Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Kan jy sien dat n wedergebore Christen nooit weer vir Satan hoef te vrees nie? Toe Jesus sterf aan die kruis, was dit vir 3 ure donker, en toe nie meer nie, want toe het die Lig die duisternis oorwin.

Joh 8:12
Ek is die Lig vir die wreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig h wat lewe gee.

Nou weet ons dit. Wat gaan ek en jy daarmee doen? Ek dink dit sal een van drie dinge wees:

1) Jy kan die lig weerkaats soos n spiel , terug na die bron toe. Dit is om God te weerstaan, om nie Sy genade en verlossingswerk te aanvaar nie. Dit is moontlik.
2) Jy kan die lig absorbeer. Dit beteken jy vat dit, maak dit net jou eie. Selfsugtig, hou alles vir jouself, en broei lekker warm.
3) Jy kan die lig deurlaat. Dan het jy daarvan, en ander het daarvan. Dan breek lig op in wonderlike verskillende kleure ongelooflik mooi! Pragtig om na te kyk. Dan staan jy uit soos n ligtoring. Dit is wanneer jy van jouself gee deur te dien, en te getuig; deur van jou tyd, gawes, geld, besittings en kennis gratis uit te deel. En weet jy wat is wonderlik? Hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Want God, di bron van lig, raak nie uitgeput nie.

As ek en jy nie skyn in hierdie wreld nie, wie sal?

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)