MISDAAD EN BEDROG IN ONS LAND

 

Hoe voel jy oor die toestand in ons land? Hoe voel jy oor misdaad en bedrog wat tot op die hoogste vlak plaasvind? Al hierdie is dinge waaroor ons nie lekker voel nie, en laat terug verlang na die (sg.) ou dae. Tye wat ons ons hande na die Here toe uithou en uitroep: "Here, help ons". Of wanneer ons vra: "Hoekom Here? Hoekom laat U al hierdie goed toe? Hoeveel mense moet nog vermoor word voordat U dinge laat draai?

2 Kron 7 : 12 - 22  Daarna verskyn die Here een nag aan Salomo en s vir hom: Ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir My gekies as die plek waar daar vir My offerandes gebring kan word. 13 As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen ren is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, 14 en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose we af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. 15 Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan. 16 En nou kies Ek en heilig Ek hierdie tempel sodat my Naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet. 17 En jy, as jy soos jou vader Dawid leef volgens my wil en alles doen wat Ek jou beveel, en my voorskrifte en bepalings nakom, 18 sal Ek jou heerskappy bestendig. So het Ek met jou vader Dawid ooreengekom: Nooit sal dit jou ontbreek aan iemand om oor Israel te regeer nie. 19 Maar as julle wegdraai en my voorskrifte en my gebooie wat Ek julle gegee het, verontagsaam en julle gaan dien ander gode en buig voor hulle, 20 sal Ek julle wegdryf uit my land wat Ek julle gegee het, en sal Ek hierdie tempel wat Ek vir my Naam geheilig het, voor My wegvee. Ek sal daarvan 'n spot en 'n skimp maak onder al die volke. 21 Ja, hoe verhewe hierdie tempel ook al was vir elke verbyganger, die verbyganger sal dan sy asem intrek en s: "Waarom het die Here dit gedoen aan di land en di tempel?" 22 En die mense sal s: Omdat daardie volk vergeet het van die Here die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte gebring het. Hulle het hulle aan ander gode verbind en voor hulle gebuig en hulle gedien. Daarom het Hy al hierdie groot rampe oor sy volk gebring.

'n Baie ernstige waarskuwing van God, maar ook 'n wonderlike belofte. Vers 14 - "Dan sal Ek hulle sondes vergewe, hulle land herstel". Wat gebeur op die oomblik in Suid-Afrika? Kan ek vandag hierdie gedeelte, wat 'n paar duisend jaar gelede geskryf is, vandag op ons van toepassing maak? As ons hierdie gedeelte opbreek, dink ek nogal ons kan. Vers 12 - Die plek wat ek vir My gekies het. Vers 13 Ek sal die hemel toesluit en sprinkane die land laat kaal vreet, pes onder die volk stuur. Vers 14 - die volk roep na My (doen ons dit dalk?) Vers 19 - Julle draai weg en verontagsaam My voorskrifte en gebooie, julle dien ander gode. Vers 21 - word gevra "Waarom het die Here dit gedoen aan di land en aan di tempel?"

Klink dit nie bekend nie? Is dit nie hoe dit met ons gaan nie? Wat is die oplossing dan?

Wat moet nog gebeur voordat ons dit doen wat die Here vra om dinge te laat omswaai? Vers 14 - "Toon berou en bid en vra na My wil en draai terug van julle bose we af, dan sal Ek luister uit die hemel en julle sonde vergewe en julle land herstel". 'n Belofte wat volg op 'n voorwaarde.

Kom ons wees eerlik met mekaar - en ek is die eerste om te erken dat ek aan al wat sleg is, skuldig is. Hoe gaan dit regtig op geestelike vlak met ons? Wat doen ons met wetgewing, wat lynreg teen God se wil is? Wat gebeur in ons skole? As ons eerlik is, is die prentjie maar bra donker. En ons kan so maklik vinger wys na ander en s: "Sien, dis wat julle aanvang". Maar waar is ons, en wat is ons funksie?

Eseg 22 : 29 - 31 Die burgers van die land verdruk en beroof mense. Hulle buit armes en mense in nood uit en hulle verdruk die vreemdeling asof daar geen reg bestaan nie. 30 Ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie, maar Ek het niemand gekry nie. 31 Daarom laat Ek my toorn oor hulle losbreek en vernietig Ek hulle met die vuur van my gramskap. Ek laat hulle kry wat hulle verdien, s die Here my God.

"Ek het iemand tussen hulle gesoek .." As dit nie ek en jy is nie, wie is dit dan? Wie sal hierdie muur bou en vir die stad in die bres tree dat dit nie vernietig word nie. Dis nogal vreemd dat die Here iemand soek. Hy kan mos sien wat aangaan, watse verskil kan ons in elk geval maak? Die antwoord is eenvoudig. Hy soek ons in SA se harte. Hy wil h dat ons ons almal na Hom toe moet bekeer. Hy soek ons as Sy volk, naby aan Sy hart. Ons moet die muur bou, ons moet besig wees met Sy Koninkrykswerk.

Jy sien, ons maak die keuses. Dalk neem ek en jy nie aan misdaad deel nie. Dalk wel - ons hou ook mos soms van wetteloosheid, of hoe? Selfoon teen die oor, goetertjies gaps by die werk, ens. Dan s die Here, "Nee! Kies of jy warm of koud is."

Openb 2 : 4 - 5 Maar Ek het dt teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. 5 Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat!

Moet asseblief nie vandag 'n verdoemende boodskap hoor nie! Dis nie die doel van hierdie boodskap nie. Ek s net, ek sien myself in al hierdie dinge wat 'n gruwel is in die o van die Here.

Die Here vra vir my en jou "staan in die bres vir hierdie volk". Hoe lyk ons land regtig? Is almal sleg, is almal misdadigers, of moordenaars? Nee, verseker nie. Maar die wat is, het die Here dringend nodig. Wie gaan die muur bou? Ek en jy. Wie moet bid? Die ongereddes? Nee, ek en jy! Wie moet die evangelie van goeie hoop gaan verkondig? Die dominee of pastoor? Nee, hy werk nie daar waar ek en jy werk nie. Dis ons wat dit moet doen. Ek vra 'n moedswillige vraag: Wat moet die Here nog doen om ons aandag te trek? Ek s nie Hy straf ons met hierdie dinge nie. Glad nie. Ek s wel, Hy wil h ons moet ons bekeer, dan gaan Hy ons land herstel. Wat sal ons doen - ek en jy? Hoe vr sal ons gaan? Terwyl ons God se stem hoor. Hoe vr sal ons gaan? Kom ons neem vandag die besluit.

Jos 24 : 15 "Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag vir wie julle wil dien, die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien."

My en jou keuse. Dan kan ons die Here vra vir hierdie grondgebied.

1 Kron 4 : 10 "Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: "Stort U sen oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie." Dis wat Jabes gebid het. En toe staan daar: "God het laat gebeur wat hy gevra het. So eenvoudig soos dit. Dalk moet ons net eers 'n paar dinge prysgee. Mammon, hebsug, wellus, eie ek, hoogmoed, oneerlikheid. Dan, bo alles - ons moet ons bekeer. En as ons dit gedoen het, moet ons ander gaan vertel.

Rom 10 : 14 - 15 Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? 15 En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: Hoe wonderlik klink die voetstappe van di wat die goeie boodskap bring.

Kom ons bid dat die Here ons grondgebied vir ons sal teruggee, en vergroot.

 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)