NET DIE HERE KAN DIE LAND HERSTEL


Ps 121:1-2
Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Hierdie klink vir my soos 'n smeekgebed wat ons tans vir Suid-Afrika kan laat opgaan? Dit voel asof dit nie goed gaan hier nie, ons sukkel met sveel slegte dinge in die land. Ek dink ons almal sou die volgende wil uitroep:

Ps 126:1-3
Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom.
Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle ges: "Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen."
Die Here ht groot dinge aan ons gedoen; ons was bly.

Ek glo jy sit dalk ook met so 'n bietjie ongeloof in jou gemoed oor hierdie Psalm. Here, waar is U? Hoor U dan nie die stem van U dienaars nie? Hoe lank moet dit nog so aangaan Here? Sien U dan nie ons swaarkry en ellende raak nie? Wanneer sal U ingryp Here? Wat het ons gedoen om dit te verdien? Here, ons God, ons het U so bitter nodig. Ons land gaan so vinnig agteruit. Gister se mooi en vrede is verby, Vader, en dit lyk of ons dit nooit weer gaan sien nie. Here, wat sal van ons kinders word, ons kry swaar met sveel armoede om ons. Here, ons sien niks goeds wat voorl op die horison nie. Here, ons God, wr is U as die volk U nodig het? Here, verskyn tog in U almag, kom, red U volk. Vader, kom red U land. 'n Psalm van Willem. 'n Smeekgebed.

Wie sal ons land kom red? Ons bid tot die Here en s antwoord Hy:

2 Kron 7:12-22
Daarna verskyn die Here een nag aan Salomo en s vir hom: "Ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir My gekies as die plek waar daar vir My offerandes gebring kan word.
As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen ren is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur,
en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose we af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.
Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan.
En nou kies Ek en heilig Ek hierdie tempel sodat my Naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet.
"En jy, as jy soos jou vader Dawid leef volgens my wil en alles doen wat Ek jou beveel, en my voorskrifte en bepalings nakom,
sal Ek jou heerskappy bestendig. So het Ek met jou vader Dawid ooreengekom: Nooit sal dit jou ontbreek aan iemand om oor Israel te regeer nie.
"Maar as julle wegdraai en my voorskrifte en my gebooie wat Ek julle gegee het, verontagsaam en julle gaan dien ander gode en buig voor hulle,
sal Ek julle wegdryf uit my land wat Ek julle gegee het, en sal Ek hierdie tempel wat Ek vir my Naam geheilig het, voor My wegvee. Ek sal daarvan 'n spot en 'n skimp maak onder al die volke.
Ja, hoe verhewe hierdie tempel ook al was vir elke verbyganger, die verbyganger sal dan sy asem intrek en s: 'Waarom het die Here dit gedoen aan di land en di tempel?'
En die mense sal s: Omdat daardie volk vergeet het van die Here die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte gebring het. Hulle het hulle aan ander gode verbind en voor hulle gebuig en hulle gedien. Daarom het Hy al hierdie groot rampe oor sy volk gebring."

My vriend, kan jy sien dat die Here reeds hierdie smeekgebed van ons antwoord? Kan jy sien hoe die Here smag na 'n land wat herstel word? Weet jy dat die Here ons gebed wl verhoor?

Jes 30:19-26
Jy, volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp, Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor.
Die Here het jou honger en dors laat ly, maar Hy wou jou leer, en Hy sal Hom nou nie meer afsydig hou van jou nie; jy sal self sien dat Hy die Een is wat jou leer.
Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor s: "Hier is die pad, loop hierlangs."
Dan sal jy besef dat jou afgode, jou beelde wat jy met silwer en goud oorgetrek het, onrein goed is, en jy sal hulle weggooi soos 'n mens 'n smerige lap weggooi; jy sal s: "Weg met hulle!"
Dan sal die Here ren gee op die saad wat jy in die land gesaai het, en sal jou grond kos vir jou lewer wat ryk en voedsaam sal wees. Jou kleinvee sal wei in uitgestrekte grasveld.
Die beeste en die donkies waarmee jy die grond bewerk, sal kragvoer kry om te vreet wat met graaf en gaffel gemeng is.
Di dag wanneer die vyand by die duisend sal sneuwel en wanneer die torings omval, sal daar op elke ho berg, elke ho heuwel, spruite vol water wees.
Di dag wanneer die Here die wonde van sy volk verbind en die seerplekke genees waar Hy hulle geslaan het, sal die maan so helder skyn as die son en die son sewe maal so helder as die lig van sewe dae saam.

Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp!

Wat vra ons van die Here? Dalk iets soos: "Here, herstel asseblief ons land"?
Wat vra die Here van ons? Kom terug na My toe, en Ek sal uit die Hemel julle gebed hoor, en die land herstel.

My vriend, kom ek vra vir jou: "Het jy nog die land, en die grond lief waaruit jy gevorm is? Dalk is jy een van di wat dit gaan maak om uit te kom, te immigreer. Maar miljoene van ons kn nie gaan nie - ons is te oud, of ons kan dit nie bekostig nie, of ons wil nie gaan nie en di wat bly soek so angstig na die aangesig van die Here.

Wat gebeur as 60 000 mans gaan saamtrek op 'n plaas? Of duisende di naweek in Vanderbijl? Of Loftus volgepak word vir Jesus? 'n Mens moet stokblind wees - veral geestelik blind - as jy nie sien wat gebeur nie.

2 Kron 7:14
As My volk oor wie My naam uitgeroep is, berou toon en bid, en vra na My wil en terugdraai van hulle bose we af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe, en hulle land herstel.

Ek, Willem Botha, glo dat God ernstig is oor sy verwagtinge van sy volk, en hulle weer vreugde en vrede wil gee. Ek glo dat God sy beloftes hou, soos altyd, en dat Hy ons land gaan herstel.

Vriend, het jy 'n hart vir hierdie land? Is jy bereid om saam met my terug te draai na die Here toe? Is jy bereid om te kies om positief te wees, ten spyte van alles? Is jy bereid om saam te werk om die gety te laat draai? Glo jy dat God kan, en sal doen wat Hy belowe het? Sal jy saam bid daarvoor?

Waar moet ons begin?

Open 2:1-7
Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese: So s Hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan:
Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is.
Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie.
Maar Ek het dt teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.
Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat!
Maar dt het julle darem in julle guns: julle verafsku wat die Nikolaete doen, net soos Ek dit ook verafsku.
Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes s. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.

'n Paar punte:
1) God vra liefde. Eerstens liefde vir Hom, maar ook vir mekaar.
2) Die Here vra van ons 'n skoon lewe. Ons kan nie ander veroordeel, maar self maak wat ons wil nie. Is ek en jy rgtig gehoorsaam?
3) Kom ons ons beloftes aan die Here na?
4) Ons het so baie kritiek omdat Godsdiens uit die skole gehou word, en dat Godsdiens uit die parlement gehou word - maar hoe lyk ons eie geestelike lewe?

Ek vertrou die Here vir die volgende vir Suid-Afrika:
1) Dat regverdigheid sal terugkom
2) Dat ons meer en meer sien hoe l Sy kinders Hom saam dien.
3) Dat armoede verlig sal word.
4) Dat miljoene na Hom toe sal terugdraai.
5) Dat vrede meer en meer sal terugkom, en misdaad l hoe minder sal word.

Ons sal net weet dat die Here al is wat ons nodig het, as dit al is wat ons het!


 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)