OLIE IN JOU LAMPIE


Hoe lyk jou olievlak? Hoeveel olie het jy, en hoe lank gaan dit hou? Het jy genoeg om met ander te deel, of net genoeg vir jouself? Is jou olie skoon? En is dit olie van goeie gehalte? Voor jy dink ek is koekoes, kom ek lees vir jou die gelykenis van die tien meisies, sodat jy verstaan wat my beheptheid vanoggend met olie is.

Matt 25 : 1 - 13
1 Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag.
2 Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig.
3 Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie,
4 terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het.
5 Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
6 In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom! Gaan hom tegemoet!"
7 Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg.
8 Die onverstandiges s toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood."
9 Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie."
10 Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Di wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit.
11 Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: "Meneer, Meneer, maak vir ons oop!"
12 Maar die bruidegom antwoord: "Ek s vir julle: Ek ken julle nie!"
13 Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.

Olie in jou lampie, sodat jy op die mees kritiese tyd nie onverhoeds betrap gaan word nie. Die beeld wat hier gebruik word van olie, is iets waarmee ons baie goed kan assosieer. Maar voor ons aangaan, kom ons kyk net bietjie na die belangrikheid van olie, en ons doen dit aan die hand van 'n motor. Voordat jy vr ry, versien jy jou motor. Hoekom? Omdat jy wil seker maak dat jy nie onverhoeds betrap word nie. Daarom dreineer jy die enjin en maak seker dat die enjin genoeg olie het om die enjin te beskerm. Want as jou enjin nie genoeg olie in het nie, gaan jy die hele enjin vernietig. Jy gooi dus goeie olie in, die regte tipe, die regte hoeveelheid en maak seker dat daar nie 'n olielek is nie. Olie is die belangrikste iets in 'n enjin, want dit smeer en beskerm die enjin.

In die begin het ek gevra: Hoe lyk jou olievlak? Ons lees in hierdie gelykenis van tien miesies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vers 1: "In die Koninkryk van die hemel, gaan dit soos met tien meisies". Vyf verstandig en vyf onverstandig. Vyf met ekstra olie en die ander vyf nie. Soos jy weet verwys hierdie gedeelte na die wederkoms van Christus. Ek wil nou eers stilstaan by die verstandiges en die onverstandiges. Die Bybel s dus dat nie almal gereed gaan wees nie. Wel, die feit dat al tien die meisies gaan wag het, wys daarop dat die meeste mense tog op een of ander manier 'n verwagting het van 'n wederkoms, of ten minste, soort van. Maar die Bybel noem di sonder ekstra olie, die dwases. Ek dink ons almal kom mos maar van kleins af met die gedagte van die wederkoms, maar soos wat tyd verby gaan, raak ons maar so bietjie traak-my-nie-agtig. En dis waar ons olie dan begin uitbrand, en baie dan nie gereed is as die bruidegom kom nie. Ek het al baie gewonder: waarmee sal ek besig wees as Jesus weer kom op die wolke? Waarmee wl ek besig wees? En weet jy, sekerlik s die mensdom al eeue lank dat die tekens van die tye wys dat die wederkoms naby is, en vir eeue lank het dit nog nie gebeur nie, maar jong, die tyd kom vinnig naby. Die Here waarsku ons op baie maniere, dat ons onsself reg moet kry.

Die vraag is net: hoe belangrik is hierdie wete dat Jesus weer kom vir jou? Hou jy jou lampie vol olie, of kom loer jy net kort-kort of dit nie miskien nou die tyd is nie?

Hoe vol is jou olie? Hierdie vyf wyse meisies het geweet dat die bruidegom op pad is. Die vyf dwase meisies het dit ook geweet, daarom was hulle daar, met hulle lampies, maar geen ekstra olie nie. Dit lyk my hierdie hele affre was nie vir hulle baie belangrik nie, so asof hulle maar net uit nuuskierigheid gekom het. Die vyf wyse meisies was slim genoeg om te s: kom ons maak liewer voorsiening vir ingeval dit langer vat as wat ons gedink het. Die dwase meisies het gedink dis maar okei as hulle nie die hele vertoning sien nie. En sowaar, toe kom die bruidegom, seker so net toe dit amper te laat is vir die bruilof. Die onvoorbereides soek toe hulp en wil hulle leen by di wat het. Met Lazarus en die ryk man se verhaal lees ons dat die ryk man in die doderyk gesmeek het vir hulp, maar dit het nie gewerk nie, want dit was te laat. Net soos met die vyf dwase meisies. Jy sien, ander kan nie ons saligheid bewerkstellig nie. Dit hang net van onsself af of ons genoeg olie het om ons tot die einde deur te sien of nie.

2 Pet 3 : 3 - 13
3 Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot
4 en s: En wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af.
5 Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het.
6 En dit is ook deur water dat die wreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het.
7 Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word.
8 Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag.
9 Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil h dat iemand verlore gaan nie: Hy wil h dat almal hulle moet bekeer.
10 Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op di dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
11 Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.
12 Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
13 Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.

Ons lampe moet altyd, maar altyd vol wees.

Hoe maak ons seker dat ons lampe vol olie bly?

1. Ons moet weet dat dit nodig is, want die bruidegom kan enige oomblik kom. Daarvoor het ons ook kennis nodig, en geloof, en die wete dat Jesus Sy belofte gaan nakom. Hy kom beslis weer!
2. Dit vat tyd om olie te koop. Dit is om in gemeenskap met Christus te lewe, om tyd saam met Hom te spandeer. As jy jou motor vir 'n diens neem, dan weet jy mos jy moet ten minste 'n hele dag voorsiening maak daarvoor. Tyd saam met God maak ons oliehouers vol. Sondebelydenis en vergifnis maak dat die olie skoon is en sonder gemors is.
3. Om met die regte dinge besig te wees, beteken dat ons die regte tipe olie gebruik. Dan gebruik ons nie olie vir 'n dieselenjin in 'n ho verrigting turbo-aangedrewe petrolenjin nie.
4. Om in heiligheid toe te neem beteken dat daar nie 'n olielek is nie. Jy weet mos, met party motors weet ons daar is darem nog olie in as dit uitlek. Gate in ons geestelike mondering laat kosbare olie onnodig verlore gaan.
5. Gesonder verbranding van olie in 'n enjin gebeur as ons die enjin gebruik. Net so wil ons ook daagliks met die werk van die Here besig bly, en dus sal gesonde verbranding plaasvind, maar dan gaan maak ons weer vol by die Here.
6. Het jy al gesien as 'n kar rook by sy uitlaatpyp? Dis as sy suierringe klaar is. Net so is dit as ons sonde in ons lewe toelaat, dan rook ons geestelike enjins. Dan wys die vrug van ons lewens dat ons nie geestelik gesond is nie.

Hoe maak ons ons olielampe vol?

Stiltetyd - tye wat ons persoonlik saam met God deurbring.
Eredienste - Hebr. 10 s "Moenie van die samekomste van die gemeente wegbly nie .."
Geestelike gesprekke
Gebed
Lofprysing
Getuig
Doen iets vir ander - sodat hulle ook kan sien dat jou oliehouer vol is, en dan graag ook wil h wat jy het.
Lees die Woord van God. Dis by verre die beste bron van olie.
Weerhou jou van die verkeerde goed.

Kom ons wees gereed, sodat die deur nie agter ons gesluit word nie. Elke dag. Altyd.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)