PYN


Mens hoor deesdae nogal baie dat mense bespiegel of Jesus regtig aan 'n kruis gesterf het. En nog meer, of Hy regtig uit die dood opgestaan het, ja, selfs of Hy opgevaar het na die hemel toe. Hoe sal ek en jy dit bewys, hoe staan ons op teen 'n wreld wat s dis alles net versinsels van 'n mensdom wat smag daarna om net aan iets te glo? Iets beter as wat die wreld kan bied. Iets wat ten minste hoop gee. Ek wonder as ek sou vra, "Twyfel jy nie ook soms nie?" Wat sou jy s? Vernaam as ons geloofsoortuiginge so 'n bietjie ge-'challenge' word. Dit raak moeilik, want teoreties het ons nie so baie om op die tafel te sit nie. Meer en meer vra die wreld vir ons, "Hoekom laat God soveel pyn en swaarkry toe?" Dis moeilike vrae. Dinge wat ek nie maklik kan antwoord nie. My beste poging is maar dat ons in 'n gebroke wreld leef, en dit is steeds die gevolg van die sondeval. En ja, as Adam en Eva nie gestruikel het nie, sou dit dalk maar iemand anders wees. Dalk ek en jy? Sou ons kon staan teen sonde?

Ons bly maar eenmaal in 'n wreld vol pyn en swaarkry. Kom ons praat 'n bietjie oor pyn. Dink net, as ek sou vra of jy dalk daarvan sou hou as alle vorme van pyn skielik net wegraak, wat sou jy s? Niks seer as jy jou toon stamp, of jou vinger sny. Geen hoofpyn, tandpyn, niks pyn nie. Totale pynloosheid. Hoe sou dit wees? Ek sien op TV 'n baie ontstellende program van 'n babadogtertjie wat gebore is in Amerika. Sy was 'n paar weke oud toe die ouers sien dat daar diep en lelike krappe op haar gesig is. Later toe sy tande kry, het sy dikwels haar vingers stukkend gekou en uiteindelik haar o so beskadig, dat sy blind was in die een ogie. Sy het die oog stukkend gekrap. Sy het 'n warm gloeilamp vasgehou totdat daar tweede graad brandwonde op die hand was. Sy kon nie pyn voel nie. Niks pyn hoegenaamd nie. En sy vernietig haar liggaam, want daar is nie 'n waarskuwingsmeganisme nie. Toe besef ek dat pyn eintlik ons lewens red. Dis iets wat die Here ingebou het in ons liggame om ons te stop, te laat dink en dan te reageer. Pyn het 'n plek, fisiese pyn, asook emosionele pyn. Al is dit nie lekker nie. Pyn maak dat ons ondersoek instel, dokter toe gaan, dat ons besef iets moet gedoen word.

Pyn het vir jou en my redding gebring:

Jes 53 : 1 - 13
1 Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien?
2 Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in dro grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.
3 Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.
4 Tog het hy ns lyding op hom geneem, ns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word.
5 Oor ns oortredings is hy deurboor, oor ns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur s wonde het daar vir ons genesing gekom.
6 Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.
7 Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie.
8 Terwyl hy gely het en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk.
9 Hy het 'n graf gekry by goddeloses, hy was by sondaars in sy dood al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie.
10 Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag h en nog lank lewe, deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik.
11 N sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle sonde dra.
12 Daarom gee Ek hom 'n ereplek onder die grotes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het.

Die pyn van Jesus wat in Jesaja voorspel word. In die Evangelies word die profesie met ongelooflike akkuraatheid tot waarheid beskryf. Het jy ooit 'n bewys gesoek van Jesus se werk op aarde? Dan is Jesaja en die Evangelies die antwoord. Hoekom moes Jesus ly? Wat is die doel daarvan dat daar soveel pyn met die gebeure gepaard moes gaan? Woorde in Jesaja soos lyding, pyn, straf, verbrysel, deurboor, wonde. Weet jy, die antwoord l vir my daarin, dat ek kan weet dat my redding was nie goedkoop nie. Dink terug aan die flim, The Passion, waarin Jesus se pyn so wreed uitgebeeld is, dat ek dit naderhand nie meer kon aanskou nie, dit was net te erg. Dis al die bloed en pyn wat vir my s "My redding is verniet, maar dis nie 'cheap' nie". Hoekom die pyn?

Luk 16 : 22 - 25
22 "Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe.
23 Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lasarus langs hom en hy roep:
24 'Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur.'
25 Maar Abraham s: 'My kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lasarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig.

Lasarus en die ryk man. Die pyn wat Jesus moes deurstaan, maak dat ek en jy nie meer die ewige pyn van die doderyk hoef te trotseer nie. Jesus het reeds die pyn gevat, ons hoef nie meer nie, maar tog vreemd dat ons so maklik daarteen kies.

Waar pas pyn dan vandag in ons lewens in? Emosionele pyn en fisiese pyn is die meganismes wat oor ons pad kom om ons soms tot stilstand te laat kom. En omdat dit nie lekker is nie, reageer ons gewoonlik.  Maar jy sien, as ons die doel van Jesus se pyn verstaan, begin dinge vir ons sin maak.

Jes 53 : 5 "Oor ons oortredings is Hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom. Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom."

Deur Sy wonde, het daar vir my en jou genesing gekom. En ek glo dis ook fisiese genesing.

Ons kan enige pyn na Jesus toe bring. As jy vandag met diep emosionele pyn sit, dan kan jy staan op die waarheid van die Woord. Die ryk man in die hel, was bereid om met baie min tevrede te wees, so tussen sy pyniging deur. Maar wat Jesus vir ons bedoel, is 'n ewigdurende, oneindige pynloosheid. Dit is so dat slegte omstandighede oor goeie mense se pad kom. Kinders van die Here, soms sonder dat ons dit oor onsself bring, maar juis daarvoor kan ons dit vir die Here bring. Paulus het geweldige pyn verduur - ja, vir sy Christenskap, - maar hy het geweet dat die heerlikheid van God 'n ewigdurende beloning is. Vat die seer binne jou na Jesus toe. Deur Sy wonde is daar vir jou genesing.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)