S WIE?


Sjoe, nee kyk, dit gons deesdae op die Christelike front. Ek glo nie daar was ooit soveel aanvalle op ons Christelike geloof soos nou nie. Briewe vlieg heen en weer in koerante, daar is gesprekke op radio, programme op TV, die SMSe vlieg heen en weer, e-pos word flink aangestuur, en almal word aangemoedig om deel te neem. Om nie eens te praat van petisies nie. Dit lyk vir my ons gaan in 'n totale paniek in, want dit lyk vir ons asof ons geloof weggesteel word. In die proses wil ons as Christene almal die wapen opneem en ons geloof hand en tand verdedig. Dan probeer ons ook nog om God se eer naarstigtelik te verdedig - sodat ons God se Naam tog net nie skade sal ly nie, en die wreld tog net nie die Bybel verwoes nie. Ek dink ons probeer dit op die ou end "getuig" noem. Soos wanneer ons hierdie eindelose e-posse wil aanstuur na 5 of 10 mense om te "bewys" dat ons Christene is wat nie skaam is vir die Here nie. En, o ja, as ons dit doen, dan sal ons boonop binne 'n spesifieke tyd gesen word. Haai, jitte mense, is dit regtig 'n weerspieling van die inhoud van ons geloof? Eer ons regtig die Here as ons iemand anders se storietjie aanstuur vir almal in ons adresboek? Is ons regtig besig om die Here se eer te beskerm as ons SMSe stuur na 'n nommer toe sodat iemand afgedank kan word - omdat hy nie in die Here glo nie, omdat Hy ontken dat God bestaan? Daar is aanslae op ons Christelike geloof - hoe hanteer ons dit? Kom ons kyk wat s die Bybel hieroor:

2 Pet 2:1-3, 12-22
Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verlon. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort.
Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid.
In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar.


Maar hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandelose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word.
Vir hulle goddeloosheid sal hulle die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oordag swelgpartye te hou. Wanneer hulle saam met julle eet, is hulle 'n smet en 'n skande omdat hulle hulle aan uitspattighede te buite gaan.
Hulle o is die ene wellus, en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes!
Hulle het die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. Hulle het die weg gevolg van Bileam seun van Beor wat daarop uit was om vir geld onreg te pleeg,
maar wat oor sy oortreding bestraf is. 'n Stom rydier het met die stem van 'n mens gepraat en 'n einde gemaak aan die onsinnige optrede van die profeet.
Hierdie mense is dro fonteine, miswolke wat deur 'n stormwind voortgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou.
Hulle is aanmatigend en s sinlose dinge. Met wellus en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van di wat op dwaalwe verkeer.
Hulle belowe vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf; want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf.
Mense wat van die besmettinge van die wreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin.
Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is.
Van hulle is die spreekwoorde waar: "'n Hond gaan terug na sy braaksel toe" en: "'n Vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder."

Watter gevolgtrekking kan ons hieruit maak? Dit is natuurlik wonderlik om te sien hoedat Christene saamstaan en opstaan vir wat hulle glo. In hierdie gedeelte sien ons dat vervolging niks nuuts is nie! Dit was al lankal so, en dit sal seker nog altyd so aanhou .. en dit sal nog toeneem namate die eindtyd nader kom. So, as hierdie vervolging gebeur, kan ons maar net "halleluja" skree, want dan word die Bybel waar bewys. Jy kan dit eintlik op 'n klomp plekke vir mense gaan uitwys en s: "As jy sus of so voel oor die Christene, is daar tekste wat oor jou geskryf is". Dit sl so wees, verwag dit! Die punt is net, dit verander niks aan hierdie mense se uiteinde nie. Hulle sal hulle "loon" ontvang. Meer nog, dit verander niks aan God se Godheid nie, dit tas hoegenaamd nie Sy eer aan nie, en dit verander niks aan ons Christenskap nie. Ons moet eerder in sulke tye vra: "s wie?" Ons praat natuurlik van tye waar ouens ons God met ketties probeer aanvat. Vriend, verstaan jy dat ons hierdie dinge in die "laaste dae" te wagte moet wees?2 Tim 4:1-4 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerl, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal s wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.

Glo jy dat ons ons dalk in die "laaste dae" bevind? Besef jy dat die aanvalle ng feller sal word? Moet glad nie verbaas wees oor hierdie sogenaamde "bekende" wat op die toneel verskyn met uitsprake teen God en teen die Bybel en dit wat ons glo nie. Die Bybel het dit meer as 2000 jaar gelede al voorspel. Hierdie verspotte klein mannetjies kan mos hoegenaamd nie teen ons God kers vashou nie. Wat s 2 Petrus? 'n Hond gaan terug na sy braaksel toe, 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder.

Wat moet ons reaksie wees? Ons mag sekerlik reageer - dit is reg so. Maar ons mag nooit sonder liefde optree nie, nooit op 'n afbrekende manier werk nie. Om 'n duisend SMSe aan te stuur, maak nie veel van 'n verskil nie. So terloops, verifieer tog maar of die nommer waarheen jy jou verto rig, geldig is. Dit is soms 'n lekker foefie, waar iemand so 'n paar rand van jou af wegrokkel, teen R5 per SMS. Moet ek en jy reageer as iemand tn God en godsdiens praat? Moet ons die Here probeer "red", en sy eer probeer beskerm?

Openb 12:10-11 Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.

Danksy die bloed van die Lam EN die boodskap waarvan hulle getuig het Ek en jy moet die boodskap verkondig en daarvan getuig. Dis al wat ons hoef te doen. Ons hoef nie in "is!", "is nie!" - debatte betrokke te raak nie. Ek hoef nie 'n SMS te stuur wat verklaar dat God leef nie, ook nie 'n e-pos aan te stuur wat die sogenaamde bewys is dat ek aan God glo nie - dit s niks van my verhouding met Hom nie. Die Here het klaar met die ongelowiges afgereken - al haal hulle nog asem, en gaan tekere soos 'n le blik. Verkondig JY die goeie nuus van Jesus Christus. Moenie 'n ander ou se storie aanstuur nie, stuur jou eie getuienis aan. Vertel van 'n spesiale boodskap wat jy tydens jou stiltetyd gekry het, of 'n wonderwerk wat God in JOU lewe gedoen het. Iets persoonlik! Dan is ons besig om iets nuttig te doen. As ons van God se grootheid getuig, sal ons mense aanraak.

En nee wat, 'n paar lawwe mense met hulle lasterlike uitsprake kan nie ons God se eer aantas nie. Bid eerder vir hulle. Ons God is Koning!
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)