SOOS 'N BOOM BY DIE WATER


Hoe gaan dit met jou? Die gewone antwoord is mos maar "Goed dankie, en met jou?" Ons soek almal maar na volmaaktheid in die lewe, of hoe? Nou ja, volmaaktheid l verseker nie in perfekte gesondheid nie, nie in baie geld nie (definitief nie!), en nie in 'n lewe sonder elemente van swaarkry nie. Nou, waarin dan?

Ps 1:1-6
Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek h in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses volg nie.
Hoe maklik gebeur dit nie dat ons die verkeerde raad volg nie. Wat is die raad van die goddeloses? Ek dink ons hoor dit elke dag, oral in die media, by mense, ens. Dit is wanneer mense voorstelle maak wat nie met die Woord van die Here strook nie, dis wanneer die waarheid afgewater word, wanneer dinge onder die tafel "gekook" word, wanneer ons nie meer onderskei tussen reg en verkeerd nie.

wat nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie.
Ons almal is sondaars, maar daar is 'n verskil tussen iemand wat gered is, en iemand wat die Here verwerp. In wie se geselskap bevind ons onsself? L ons waardes in Christus gewortel? Is ons ernstig oor ons geloofslewe, of nie?

wat in die Woord van die Here sy vreugde vind, en dit dag en nag oordink.
Wat s die Bybel? Ps 119:105 "U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad" Dink 'n bietjie ken jy enige boek, of skrywer, wat al ooit iets op die tafel kon sit, wat op enige manier meer of beter inligting kan gee vir 'n vervulde lewe? Geen sielkundige, geen goeie spreker, kon nog ooit iets aanbied wat die Bybel kon oortref nie. Inteendeel, die Bybel word meer aangehaal as enige werk van enige mens. Daarom s die Here, vind jou vreugde in My Woord en oordink dit nag en dag. Bly daarmee besig. Dit is die volmaakte handboek, vir 'n volmaakte lewe.

Moenie die raad van die goddeloses volg nie, moenie met hulle saamspan nie. Nee, gaan soek die antwoord vir jou vrae en probleme in God se Woord. Mense s soms dat die Bybel vir die mense van die "Bybelse tyd" geskryf is. Nee, die Bybel is vandag net so relevant as 2000 jaar gelede. Alles staan vas, alles geld nog steeds. Die Woord van God is nie beperk tot 'n jaartal nie, ook nie velkleur, status, geografie nie niks nie! Elke mens op aarde kan alles in die Bybel kry wat nodig is vir 'n vreugdevolle lewe.

Di mens wat in die woord van die Here vreugde vind en dit oordink sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie .

Hoe lyk 'n boom wat by waterstrome staan? Goed vasgeanker in die grond, met 'n stewige stam, goeie wortels wat water in die waterstroom gaan haal. Ek sien in my geestesoog 'n massiewe wilgerboom, waarvan die takke sterk en stewig is . S is die mens wat in die Woord sy vreugde vind: vasgeanker in die lewe, met 'n oop kanaal na sy Maker toe, wat elke dag die nodige geestelike voedsel kry om die storms van die lewe te trotseer. 'n Boom spring nie van een kant van die stroom na die anderkant nie. Nee, hy is 'n sieraad vir die gebied waar hy staan - vir die grondeienaar. Hierdie persoon het nie die raad van die goddeloses nodig nie, en gaan hang nie rond in die doringbos nie. Ander mense kom soek by so iemand skuiling, en vra vir hom raad. So iemand bied sekuriteit en kennis, en die waarheid. 'n Gesonde boom dra op die regte tyd vrug - hy bring iets voort wat vir ander tot voordeel kan wees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing (Gal 5:22). Met so iemand gaan dit goed!

Ps 1:3 - "Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak". Hy is standvastig te midde van storms, nie soos die goddelose wat soos kaf deur die wind uitmekaar gewaai word nie (vers 4). Ja, daar gaan wind kom, die weerlig slaan 'n ho boom raak, maar die wat by die Here skuil, sal bly staan.

Vers 6: Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang en hulle lei di wat na hulle luister ook na ondergang. Hulle ontwortel jong bome wat nog nie goed in die grond gevestig is nie. Hulle sal hulleself nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. Die pad van die goddelose lei na ondergang.

Dit gaan goed met die mens wat sy vreugde in die Woord van die Here vind. Al die antwoorde l daarin, al die rigtingwysers is daarin opgeteken. Dit bring vreugde, dit bring vrug, dit bring standvastigheid soos 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is. Dit gee die regte raad, dit verduidelik hoe die smal pad lyk wat na die lewe lei, en hoe om dit te bewandel. Dit bring voorspoed vir di wat dit dag en nag oordink.


 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)