VERKONDIG DIE EVANGELIE


Met die Paasnaweek agter die rug, kan ek en jy maklik verval in dieselfde groef as na Kersfees. Na Kersfees vergeet ons gewoonlik binne die eerste week van al die gebeurtenisse, so asof daar nie 'n boodskap is om verder te dra nie. Maar na hiťrdie Paasnaweek moet dit anders wees. Kom ek en jy gaan doen wat die dissipels gaan doen het na Jesus se hemelvaart. Hulle het hierdie boodskap van verlossing met 'n passie gaan verkondig.

Dit is egter voorafgegaan deur 'n baie belangrike gebeurtenis waarvan ons lees in Hand 2. Jesus het voor sy hemelvaart belowe dat Hy die Heilige Gees gaan stuur en in Hand 2 sien ons hierdie geweldige effek nadat die Heilige Gees uitgestort is. Die Here het kragdadig deur die dissipels gewerk en ons sien dat 3000 mense en later 5000 mense tot bekering gekom het. Maar hoekom? Omdat die mense begin getuig het. Ek en jy moet dit ook doen, want ons hou Jesus se wederkoms teoreties terug. Daar staan geskryf dat Jesus sal kom as almal gehoor het. Werk jou predikant/pastoor waar jy werk? Beweeg hy in jou vriendekring? Verseker nie.

Hand 8 : 26 - 35 'n Engel van die Here het vir Filippus gesÍ: Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop. Dit is 'n stil pad. 27 Filippus het toe klaargemaak en gegaan.' n Ontmande EtiopiŽr wat 'n hoŽ pos beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van EtiopiŽ genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. 28 Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. 29 Toe sÍ die Gees vir Filippus: Gaan loop saam met daardie wa. 30 Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: Verstaan u wat u lees? 31 Die EtiopiŽr antwoord: Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlÍ nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. 32 Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: Soos 'n skaap is Hy gelei om geslag te word; en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie sy mond oopgemaak nie. 33 In sy vernedering het daar nie reg aan Hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beŽindig. 34 Die amptenaar vra toe vir Filippus: SÍ vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders? 35 Filippus het by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig.

Hier sien ons hoe Filippus die evangelie aan Jan Alleman verduidelik, en hoe hy tot bekering kom en gedoop word. Jy sien, my en jou probleem is dalk dat ons nie weet hůť om die evangelie te verkondig nie.

Hoekom moet ek en jy die evangelie verkondig? Omdat mense verlore gaan omdat ons nie die opstandigingsboodskap verkondig nie. As ons dit nie gaan doen nie, wie gaan? Ek kan jou belowe, as jy vir die Here vra om iemand op jou pad te bring wat Hom nodig het, sal Hy daardie gebed verhoor.

Matt 7 : 13 - 14 Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en diť wat daardeur ingaan, is baie. 14 Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en diť wat dit kry, is min.

Weet jy dat so baie mense die ewige lewe nie kry nie, omdat ek en jy die weg daarheen nie vir hulle vertel nie.

Eseg 3 : 18 Wanneer Ek vir 'n goddelose sÍ hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood.

Ek glo hierdie opdrag is vandag van toepassing vir jou en vir my.

Ek wil nog gou een vraag vir jou vra: SÍ nou maar iemand bel jou en sÍ, sus en so lÍ op sterwe en jy moet hom na die Here toe ly, sal jy dit kan doen? Dink bietjie hieroor.

Kom ek vertel jou in 'n paar punte wat jy kan gebruik om die evangelie te verkondig en iemand na die Here te lei.

∑ God het die mens geskep, maar die mens het sy verhouding met God vertroebel deur die sondeval. 
∑ Daar het 'n kloof tussen die mens en God ontstaan wat deur sonde veroorsaak is. 
∑ Aan die een kant van die kloof is die mens. Maar die mens is nou maar een maal 'n sondaar en ontbreek aan die heerlikheid van God. Hy kan homself nie red nie. 
∑ Aan die ander kant van die kloof is God. Hy smag ook na 'n verhouding met die mens, want Hy is 'n God van liefde. (volgens 1 Joh 4 : 8) Hy is ook 'n regverdige God wat die sonde moet straf. "Ek spreek niemand sonder meer vry nie."
∑ Hierdie kloof is 'n probleem, maar God het 'n plan gemaak. Hy het Sy Seun Jesus die Verlosser gestuur om hierdie kloof te kom oorbrug. Verbeel jou dat jy 'n kruis sien waarvan die dwars balk oor die kloof hang, en 'n brug vorm. 
∑ Nou, as ek en jy hierdie kruis van Jesus aanvaar en glo, kan ons na die Vader toe gaan. Onmiddellik. 

Joh 6 : 47 "Dit verseker Ek julle: wie in My glo, het die ewige lewe". ∑ Dit is hoe ongelooflik eenvoudig die boodskap is, maar bekering is nodig.

Wat is bekering?

∑ Om Jesus te vra om in jou lewe te kom. 
∑ Om te bely dat jy 'n sondaar is, en vergifnis te vra daarvoor. 
∑ Om die Here te vra om jou te vervul met die Heilige Gees. 
∑ Om weg te draai van jou ou lewe af, en om Jesus te volg. Ek vra jou; is dit 'n moeilike boodskap? Kan jy iemand na die Here toe lei? Verseker! Gaan doen net. Gaan vertel van hierdie kruis. 
∑ Die laaste punt is, moedig die persoon aan om ook te gaan getuig, sodat die water van die lewe wyer en dieper kan loop.

Vir wie gaan jy vandag vertel?
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)