WAS JESUS DAN 'N LEUENAAR?


'n Baie kontroversile vraag - iets waarteen elkeen van ons onsself kan toets. 'n Vraag wat net 'n ja, of 'n nee antwoord het. Niks anders nie. Iets wat ons Geestelike lewe tot op die been raak.

Was Jesus dan 'n leuenaar? Hy het baie goed ges, baie beloftes gemaak, baie vermaan en baie gedoen, maar: Was Hy dan 'n leuenaar? Wat moet ek vandag glo van hierdie verhaal van hierdie Man wat 2000 jaar gelede op aarde geloop het?

Was daar regtig so iemand soos Jesus? Het Hy regtig bestaan, of is dit maar 'n fiktiewe karakter wat een of ander persoon of groep geskep het om die Bybel 'n mooi kleurtjie te gee? Het Hy regtig geleef? Wel, as dit so is, presteer hierdie karakter beter as enigiets wat ons nog gesien het wat uit Hollywood of Disneyland gekom het. Vergewe my asb. as dit klink of ek sonder respek praat, maar ek vergelyk Jesus nie met 'n strokieskarakter nie. Ek vra wel, as Jesus fiktief was, hoe weeg die figuur op teen Mickey Mouse, James Bond, die tandmuis, Kersvader, ens? Daar is mos geen vergelyking nie. Maar is dit nie wat die wreld met ons Koning doen nie? Hulle plaas Hom as't ware in dieselfde kategorie.Is dit nie hoekom die Liewe Jesus figuur in die krip so maklik wreldwyd afgaan oor Kerstyd nie?

Ek vra die vraag, was Jesus dan 'n leuenaar? As Jesus dan nie net 'n fiktiewe karakter was nie, bly daar net een alternatief oor, en dit is dat Hy werklik geleef het. Dat daar so iemand moes wees. As dit dan so was, waar los dit vir my en jou? Wat het Hy ges, wat het Hy gedoen, of belowe? En was dit dan alles leuens of nie? Dit lyk vir my of daar nie te veel twyfel wreldwyd bestaan dat Jesus regtig geleef het nie. Die probleem is net, wat maak ons daarmee?

Daar is 'n paar alternatiewe:

1. Jy ontken dat daar hoegenaamd so iemand is.
2. Jy aanvaar dat daar so iemand kon wees.
3. Jy akkommodeer die gedagte aan so 'n persoon en die moontlikheid dat Hy selfs God kan wees.
4. Jy neem Hom aan as jou Saligmaker.

Om nr 4 te doen, moet jy bereid wees om onvoorwaardelik te glo wat Hy ges het. Anders geld een van die drie ander opsies. Dan moet jy bereid wees om onomwonde Hom op Sy woord te vat en alles, alles te glo wat Hy ges het.

Joh 6 : 26 - 36
26 Jesus antwoord hulle: "Dt verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geet en versadig geword het.
27 Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen."
28 Hulle vra Hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?"
29 En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het."
30 Hulle s toe vir Hom: "Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen?
31 Ons voorouers het manna in die woestyn geet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet.
32 Jesus het hulle geantwoord: "Dt verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee.
33 Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wreld die lewe gee."
34 Hulle s toe vir Hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood."
35 Maar Jesus s vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.
36 Maar wat julle betref, Ek het reeds ges: Julle sien My, en tog glo julle nie in My nie.

Jesus aan die woord. Hoekom glo mense so moeilik? Vers 36 "Julle sien My, en tog glo julle nie in My nie". Net so gebeur dit vandag. Hoeveel bewyse is daar nie, hoeveel getuienisse, hoeveel lewens wat daagliks verander. Geen persoon was nog ooit op aarde soveel bespreek, besing, bebid, oor getuig, oor geskryf, gefilosofeer, beredeneer as hierdie Jesus nie. En tog, maak die wreld Hom as leuenaar uit.

Wat het hierdie Jesus dan ges?:

         "Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en ek sal Hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie."

         "Dit verseker Ek julle, wie in My glo, het die ewige lewe".

         "My liggaam is die ware voedsel en My bloed is die ware drank. Wie My liggaam eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom".

         "Wat Ek die mense leer, kom nie van Myself af nie, maar van Hom wat My gestuur het".

         "As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink".

         "Ek is die lig vir die wreld. Wie My glo, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig h wat lewe gee".

         "Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle waarlik vry wees".

         "Wie van julle kan sonde by My aanwys, as Ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in My nie".

Hier kom die kruks. Of ons glo Jesus onvoorwaardelik, of ons s Hy is 'n leuenaar. Want as ons dan nou nie in Hom glo nie, maak ons Hom af as 'n leuenaar. Ons kan ook nie net party goed glo nie, dis f alles, f niks. Maar nou vra ek jou, Jesus het sulke ongelooflike goed ges, wat maak dan dat ons dit nie wil glo nie? Is dit nie wonderlik as ons hierdie pragtige beloftes kan glo nie? Alles is net goed, en net ter wille van ons, nie van Jesus self nie.

Kom ons kies wie ons glo. Joh 13 : 12 "Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen, en Hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan".

Watter van Jesus se uitsprake en beloftes glo jy? Ek kies om alles te glo wat Jesus ges het. Alles, maar alles.

         "Ek is die brood wat lewe gee".

         "Ek gaan weer terugkom om julle te kom haal".

         Ek glo dat Jesus ges het " Ek gaan die tempel afbreek en weer opbou". In drie dae.

         Ek glo Hy gaan my kom haal.

En dan nou die ander partye? Die geleerdes wat Jesus tot leuenaar maak? Hoekom sal ek 'n sondige wese se woord neem eerder as Jesus s'n? Hoe lyk hierdie "ongelowiges" se track record? Hoe lyk Jesus s'n? Jesus het nie gelieg nie, nie een keer nie. Kom ons vat Hom onomwonde op Sy woord. Veral as Hy s Hy is lief vir jou.
 

Duplisering en verspreiding word toegelaat sonder veranderinge en met verwysing na die outeur (Willem Botha) en webruimte (www.heuning.co.za)