1 6    S P E S I A L E    M E N S E

ANEMARI 
Begenadigde, Lieflike

ADELLE 
Prinses

DIAN 
Goddelik, Helder

DUSTY 
Vegter

EDDIE 
Gelukkig, Voorspoedig

IAN 
God is genadig

JOHNNY 
God is genadig

KAREN 
Rein & vry

LEANDER 
Dapper man

LOUIS 
Beroemde in die stryd

PAULIE 
Nederig, rots

QUINTUS 
Boodskapper

SONJA & ROVAN 
Wysheid & Betroubaar
RUDOLF 
Beroemde, Vreeslose
WAYNE 
Moedige vriend