|Terug na Heuning Hoofblad|Klik op die blokkies hieronder om na foto's te kyk en getuienisse te lees van vorige kampe:
 

NUUS OOR VOLGENDE BYEENKOMSTE - 2019

Kerkdienste by Huis Phyllis Robertson om 10:00 - almal is welkom. Daar is 'n ete na die diens, teen R50 per persoon. Bespreek by Jady (012 326 4105 )

24 Februarie
28 April
23 Junie
25 Augustus
27 Oktober
8 Desember

 
KAMP vir GESTREMDES 10-11 Sept 2011